Aptauja
Vai pedagoģiskā izglītība, ko šobrīd piedāvā augstākās izglītības iestādes Latvijā, nodrošina pedagogus ar visām darbam nepieciešamajām kompetencēm?
noteikti jā
drīzāk jā, nekā nē
drīzāk nē, nekā jā
noteikti nē
grūti pateikt
[Rezultāti] [Arhīvs]

  View arodbiedriba's profile on slideshare 


   
149352768


Ceturtdiena 11/05/2017

LIZDA Padome 2017. gada 15. martā nolēma iesniegt iniciatīvu portālā ManaBalss.lv – nodrošināt visu pirmsskolas izglītības pedagogu darba samaksu no valsts budžeta, lai novērstu diskrimināciju. Lai to panāktu, nepieciešams savākt ne mazāk kā 10 000 parakstu no Latvijas pilsoņiem, kuri iesnieguma iesniegšanas dienā ir sasnieguši 16 gadu vecumu. Saskaņā ar Saeimas kārtības ruļļa 131.³ punktu tas var tikt izskatīts kā kolektīvais iesniegums Saeimai ar konkrētu prasījumu izskatīt to kā kolektīvu iniciatīvu. Parakstīties var tikai izmantojot internetbanku, lai nodrošinātu parakstu patiesumu un to, ka persona par konkrēto iniciatīvu parakstās vienu reizi. lasīt vairāk


Otrdiena 09/05/2017

Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) 2017.gada 9.maijā izveidoja darba grupu konceptuāli jaunas skolotāju izglītības sistēmas izveidošanai Latvijā, kurā no Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības (LIZDA), kā Augstākās izglītības padomes locekle ir iekļauta LIZDA priekšsēdētāja Inga Vanaga. lasīt vairāk


Otrdiena 09/05/2017

LIZDA savā iesniegumā (16.03.2017.) Tiesībsarga birojam norāda, ka Ministru kabineta 2016.gada 5.jūlija noteikumi Nr.445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi” ir radījuši nevienlīdzīgu attieksmi pret pirmsskolas izglītības pedagogiem gan slodzes veidošanas principos, gan atalgojuma apmērā. lasīt vairāk


Otrdiena 09/05/2017

28.aprīlī LIZDA piedalījās Rektoru padomes sēdē, lai augstskolu rektorus informētu par Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības (LIZDA) aktivitātēm augstākajā izglītībā un pētniecībā gan Latvijā, gan Eiropā. lasīt vairāk


Otrdiena 25/04/2017

Latvijas Republikas Satversmes tiesā 2017.gada 20.aprīlī ierosināta lieta par normām, kas liedz pedagogiem pieteikties profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanai un samazina piemaksas apmēru par kvalitātes pakāpi. lasīt vairāk

Jaunākās aktualitātes
LIZDA vienojas ar politisko partiju "Progresīvie" par sadarbību un atbalstu izglītības jautājumu risināšanā pašvaldībās
Ceturtdiena 25/05/2017
Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA) 2017.gada 9.maijā parakstīja vienošanos ar politisko partiju "Progresīvie" par sadarbību un atbalstu izglītības jautājumu risināšanā pašvaldībās. Vienošanās protokolā "Progresīvie" un LIZDA atzīst, ka katram bērnam un jaunietim jānodrošina visu pakāpju izglītības pieejamība, kas ir stabils pamats un veicinošs faktors mūžizglītības ieguvei un profesionālajai pilnveidei un, uz zināšanām balstītas ekonomikas attīstībai. Izglītībai jāīsteno jēgpilnas un pārdomātas reformas, kas balstītas zinātniski un ekonomiski pamatotās ilgtermiņa darba tirgus prognozēs, lai sekmētu valsts ilgtspējīgu attīstību. lasīt vairāk

"LIZDA Vēstnesis" #6 |Pavasaris
Pirmdiena 22/05/2017
Iznācis sestais arodbiedrības žurnāla “LIZDA Vēstnesis” numurs. Šajā numurā lasiet: • Tuvojas mācību gada noslēgums un atvaļinājuma laiks • Par pedagogu atvaļinājumu • Izvērtēts Izglītības un zinātnes ministrijas ziņojums par internātskolu reformu • Finišē pedagogu darba samaksas paaugstināšanas grafika saskaņošanas process ar Izglītības un zinātnes ministriju • Zinta Irbe – personība ar plašu sirdi un nesavtīgu mīlestību pret savu darbu • Zinātnieku un augstskolu intereses – arodbiedrību dienas kārtībā Eiropā • Kādēļ tev ir jābūt arodbiedrībā? • LIZDA un IZM noslēdz vienošanos par sadarbību sociālā dialoga veicināšanai lasīt vairāk

Par izdienas pensiju likumprojekta virzību
Piektdiena 19/05/2017
Likumprojekts ir sagatavots otrajam lasījumam, tomēr vēl ir nepieciešams precizēt to personu loku, uz kurām tieši attieksies šis likums, kā arī precizēt pamatojumu, kāpēc tieši šajos amatos strādājošie pedagogi būs tiesīgi pieteikties uz izdienas pensiju piešķiršanu. Likumā jānorāda amatu nosaukumi, kas apstiprināti Ministru kabineta noteikumos “Par pedagogu profesiju un amatu sarakstu”. Nākošā Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas sēdē notiks pēc divām nedēļām, un līdz nākamajai sēdei komisija uzdeva Labklājības ministrijai, Izglītības un zinātnes ministrijai sadarbībā ar LIZDA vienoties par nepieciešamajiem precizējumiem. lasīt vairāk

Apsveicam LIZDA Goda zīmes skiču konkursa uzvarētāju
Ceturtdiena 18/05/2017
Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA) aicināja izglītības iestāžu audzēkņus piedalīties LIZDA Goda zīmes skiču konkursā. Jaunā LIZDA Goda zīme būs augstākais arodbiedrības apbalvojums, ko ir tiesīga piešķirt LIZDA Padome, lai izteiktu atzinību par īpašu ieguldījumu LIZDA darbā. LIZDA Valde ir nobalsojusi, ka uzvārētāja ir Liena Bondare no PII “Stārķis”, Liepājā. lasīt vairāk

Satversmes tiesa lūdz LIZDA viedokli
Ceturtdiena 18/05/2017
Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA) ir saņēmusi Satversmes tiesas tiesneses Inetas Ziemeles lēmumu par Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības atzīšanu par pieaicināto personu lietā un lūgumu izteikt rakstveida viedokli par jautājumiem, kuriem pēc arodbiedrības ieskata varētu būt nozīme minētajā lietā, kā arī paust nostāju saistībā ar lojalitātes izvērtēšanas kārtību izglītības iestāžu vadītāju un pedagogu profesionālajā darbībā. lasīt vairāk