Aptauja
Kādai būtu jābūt jaunajai pedagogu profesionālās darbības kvalitātes vērtēšanas kārtībai?
Tajā būtu jāvērtē pilnīgi visi pedagogi
Jāvērtē pedagogu tiešais darbs klasē
Novērtēšanas kārtībai jābūt objektīvai un vienkāršai
[Rezultāti] [Arhīvs]

  View arodbiedriba's profile on slideshare 

   


487539621


Ceturtdiena 23/02/2017

LIZDA jau iepriekš ir nosodījusi Izglītības un zinātnes ministriju par sasteigto, nedemokrātisko, ciniski virzīto RPIVA likvidācijas procesu. LIZDA norāda, ka šāda IZM iecerētā reforma pārkāpj normatīvo aktus. Vienlaikus LIZDA uzsver, ka iestājas par pārdomātām, izsvērtām un ar visām iesaistītajām pusēm izdiskutētām reformām augstākajā izglītībā, kas ir ar skaidru mērķi un vīziju par augstākās izglītības politikas sasaisti ar valsts ilgtermiņa attīstību. lasīt vairāk


Otrdiena 21/02/2017

Laikā, kad uzņēmumi pieprasa tādus speciālistus, kuriem ir gan zināšanas, iespējas un pieredze, prakse jaunietim ir nozīmīgs posms kvalitatīvas profesionālās izglītības ieguvē, sniedzot iespēju apgūt praktiskās iemaņas, iepazīt darba vidi un iegūt pirmo darba pieredzi savā profesijā. Latvijas Darba devēju konfederācijas pētījuma (2015) [1] dati liecina, ka izieta prakse sniedz priekšrocības darba meklēšanas procesā – katrs piektais darba devējs (22%) apgalvo, ka, meklējot jaunus darbiniekus savā uzņēmumā, uzmanību pievērš tam, vai potenciālais darbinieks ir izgājis praksi mācību laikā. lasīt vairāk


Pirmdiena 20/02/2017

2017.gada 16.februārī notika NTSP Budžeta un nodokļu politikas apakšpadomes sēde. Tajā tika apspriesti nozarei būtiski jautājumi, kurus aktualizējuši paši zinātnieki - Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības (LIZDA) biedri. NTSP sastāvu veido valdības, darba devēju un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības (LBAS) pārstāvji, tādēļ pēc LIZDA lūguma LBAS bija nodrošinājusi iespēju šajā sēdē piedalīties arī zinātnieku organizāciju pārstāvjiem no Latvijas Zinātņu akadēmijas, Latvijas Zinātņu padomes, Jauno zinātnieku apvienības un Augstākās izglītības padomes. No LIZDA tajā piedalījās priekšsēdētāja Inga Vanaga un Latvijas Universitātes Bioloģijas institūta vadošā pētniece Gunta Čekstere. lasīt vairāk


Piektdiena 17/02/2017

LIZDA Valde, 2017.gada 15.februārī, pieņēma lēmumu izstrādāt kritērijus, kādai būtu jābūt pedagogu profesionālās darbības kvalitātes vērtēšanas kārtībai, prezentēt tos 2017.gada 15.martā LIZDA Padomes sēdē un piedāvāt savu redzējumu par to gan sabiedrībai, gan IZM. lasīt vairāk


Ceturtdiena 16/02/2017

2017.gada 15.februārī Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības (LIZDA) Valdes sēdē tika izskatīts Ministru kabineta 2016.gada 26.aprīlī apstiprinātā Valdības rīcības plāna iecerēto uzdevumu izpildes statusi. Arodbiedrība ir apkopojusi izglītības nozares svarīgāko lēmumu novērtējumu un sniegusi savus komentārus. lasīt vairāk


Trešdiena 15/02/2017

2017.gada 15.februārī Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrībā (LIZDA) “Ēnu dienas 2017” ietvaros viesojās četras ēnas no Aglonas vidusskolas, Jumpravas vidusskolas, Rīgas Kultūru vidusskolas un Rīgas 25.vidusskolas. Lai kļūtu par “ēnām” skolniekiem, bija jāizveido motivācijas vēstule, kurā jānorāda kādēļ tieši vēlas kļūt par ēnu lielākajā arodbiedrībā Latvijā. lasīt vairāk


Trešdiena 15/02/2017

Pirmdien, 13.februārī Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības (LIZDA) priekšsēdētāja Inga Vanaga apmeklēja Ikšķiles vidusskolu. Vizītes laikā notika saruna par aktualitātēm izglītības jomā, kurā piedalījās Ikšķiles novada priekšsēdētājs Indulis Trapiņš, LIZDA Ogres starpnovadu organizācijas priekšsēdētāja Airisa Lepere, kā arī Ikšķiles vidusskolas vadība. lasīt vairāk


Otrdiena 14/02/2017

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības (LIZDA) priekšsēdētāja Inga Vanaga un eksperte izglītības jautājumos Irina Avdejeva 2017.gada 10.februārī piedalījās diskusijā, kuru organizēja laikraksts „Izglītība un Kultūra” sadarbībā ar izglītības uzņēmumu „Lielvārds”. Diskusijas dalībnieki mēģināja rast atbildi - „Ko, kas un kā mācīs skolēniem Latvijas bērnudārzos un skolās, sākot ar 2018./2019.mācību gadu?”. lasīt vairāk


Ceturtdiena 09/02/2017

2016.gada 5.jūlijā Ministru kabinets pieņēma MK 445. noteikumus “Pedagogu darba samaksas noteikumus”, kuros paredzētas un norādītas pedagogu un izglītības iestāžu vadītāju, viņu vietnieku un struktūrvienību vadītāju zemākās mēneša darba algas likmes, sk. zemāk 5.tabulu. Zemākās darba algas likmes palielināšanai 2017.gadā papildus tika novirzīti 5,5 miljoni eiro, savukārt finansējuma avots zemākās augstākās izglītības iestāžu pedagogu darba algas likmes palielināšanai no 2018.gada 1.janvāra vēl ir neskaidrs. Darbs pie papildus nepieciešamā finansējuma piešķiršanai augstākajai izglītībai turpināsies kopā ar Izglītības un zinātnes ministrijas izstrādātajām jaunajām politikas iniciatīvām. lasīt vairāk


Trešdiena 11/01/2017

2016.gada oktobrī un novembrī Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) organizēja piecas reģionālās konferences „TAGAD!” (26.oktobrī – Daugavpilī, 3.novembrī - Liepājā, 10.novembrī - Jelgavā, 16.novembrī – Valmierā, 30.novembrī - Rīgā). Konferences dalībnieki tika informēti par IZM un VISC projektu, kura ietvaros plānota kompetencēs balstītā mācību satura izstrāde un aprobēšana vispārējās izglītības iestādēs Latvijā. lasīt vairāk

Jaunākās aktualitātes
Kādām jābūt nākotnes studijām?
Pirmdiena 06/02/2017
Sestdien, 4. februārī Latvijas Universitātes Dabaszinātņu centrā notika Latvijas Studentu apvienības (LSA) organizētais “Nākotnes studiju forums”, kura mērķis bija diskutēt par izaicinājumiem un tendencēm augstākajā izglītībā Latvijā. Četrās paneļdiskusijās dalībnieki pievērsās kompetencēs balstītajai augstākajai izglītībai, zinātnes lomai augstākajā izglītībā, studiju starptautiskajai dimensijai un ERASMUS mobilitātei, kā arī iekšējās un ārējās kvalitātes nodrošināšanā augstākajā izglītībā. lasīt vairāk

Atlaides LIZDA biedriem februārī
Trešdiena 01/02/2017
Ikviens arodbiedrības biedrs, uzrādot derīgu LIZDA biedra karti, pie sadarbības partneriem visā Latvijā var saņemt izdevīgas atlaides grāmatām un presei, kursiem, teātra izrādēm, tūrisma pakalpojumiem, kancelejas precēm, biroja un sadzīves tehnikai, apģērbiem, ķīmiskai tīrīšanai, skaistumkopšanai, optikai, medikamentiem, ārstu konsultācijām, ēdināšanas pakalpojumiem, pārtikas produktiem, precēm dārzam un saimniecībai, mēbelēm, traukiem, sporta precēm, foto, ziediem, dāvanām, u.c lasīt vairāk

2017.gadā LIZDA – PAR attīstību, PAR demokrātiskumu valstī
Otrdiena 31/01/2017
Ir sācies jauns gads ar jauniem izaicinājumiem izglītības un zinātnes nozarē. Šajā gadā būs gan jāturpina īstenot iepriekšējā gadā iesāktos darbus, gan saskatām ļoti daudz jaunus izaicinājumus un steidzami risināmos jautājumus nozarē. 2016.gadā no Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) tika virzītas vairākas būtiskas reformas nozarē, arī Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA) aktualizēja Saeimā un valdībā virkni biedriem svarīgas reformas un jautājumu. Taču ceļš uz tām bija klāts ar demokrātiskuma principu neievē­rošanu – normatīvo aktu pārkāpumiem, nerēķināšanos, sociālā dialoga neesamību, ignorēšanu, cinisku attieksmi, solījumu nepildīšanu no IZM vadības un atsevišķos gadījumos arī no valdības vadītāja puses. lasīt vairāk

LIZDA biroja darbības pārskats 2016
Otrdiena 31/01/2017
Aicinām iepazīties ar LIZDA biroja 2016.gada darbības pārskatu, kurā apkopota informācija par arodbiedrības paveikto biedru interešu aizstāvībā, pakalpojumu attīstību, informatīvo darbu un kapacitātes stiprināšanu. lasīt vairāk

"LIZDA Vēstnesis" #5 |Ziema
Piektdiena 27/01/2017
Iznācis piektais arodbiedrības žurnāla “LIZDA Vēstnesis” numurs. Šajā numurā lasiet: 2017. gadā LIZDA – PAR attīstību, PAR demokrātiskumu valstī; Kāpēc vēršamies Satversmes tiesā; Turpinās darbs pie pedagogu darba samaksas paaugstināšanas grafika; Kopā panācām 1,7 miljonu eiro saglabāšanu pedagogu atalgojumam; Ieskats 2016. gadā kopīgi paveiktajās aktivitātēs; Airisa Lepere – personība, kuru raksturo sirsnība un darba mīlestība; LIZDA diskutē, kā panākt kvalitatīvas mācību satura izmaiņas; Ko varam darīt, lai celtu skolotāja profesijas prestižu?; LIZDA aicina studentus konkursā «Atspēriens» pieteikt savus darbus; LIZDA piedalās ETUCE konferencē Belgradā; Pieredze, ar ko vērts dalīties. lasīt vairāk