Aptauja
Vai Jūsu pārstāvētajā augstākās izglītības iestādē ar 2019.gada 1.janvāri ir paaugstinājusies zemākā mēneša darba algas likme?
Jā, ir paaugstinājusies
Nē, nav paaugstinājusies
Neesmu informēts / -a
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   


829137645


Trešdiena 20/03/2019

Šodien, 20.martā notikušajā Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības (LIZDA) piketā pie LR Saeimas politiķiem pieprasījām pildīt Izglītības likumā noteikto un 2018.gadā MK apstiprināto pedagogu darba samaksas paaugstināšanas grafiku, kas paredz palielināt pedagogu minimālo darba algas likmi no 710 EUR uz 750 EUR no 2019.gada 1.septembra. LIZDA pārstāvji sarunās ar Saeimas priekšsēdētāju I.Mūrnieci, Ministru prezidentu A.K.Kariņu un Saeimas deputātiem panāca vienošanos. Pēc abu pušu sarunām, jau tagad ir atrasti 1,7 miljoni EUR pedagogu darba samaksas paaugstināšanas grafika izpildei ar š.g. 1.septembri no kopā nepieciešamajiem 9,3 miljoniem EUR, kas vēl tiks meklēti kopīgā LIZDA un politikas veidotāju sadarbībā. lasīt vairāk


Pirmdiena 18/03/2019

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA) ir saņēmusi Latvijas Pašvaldību savienība (LPS) priekšsēža Ginta Kaminska parakstītu atbalsta vēstuli LIZDA prasībām politikas veidotājiem pildīt Izglītības likumu un 2018. gada Ministru kabineta lēmumu, kas nosaka pedagogu darba samaksas paaugstināšanas grafika izpildi no 2019. gada 1. septembra. lasīt vairāk


Pirmdiena 18/03/2019

Eiropas Izglītības darbinieku arodbiedrība (ETUCE), kas pārstāv 132 Izglītību darbinieku arodbiedrības un 11 miljonus izglītības nozarē strādājošo 50 Eiropas valstīs, kā arī ir Eiropas Savienības līmeņa sociālais partneris, ir nosūtījusi atbalsta vēstuli Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības (LIZDA) š.g. 20. marta piketa prasībām. Atbalsta vēstulē, kas adresēta Latvijas Republikas Saeimas priekšsēdētājai I.Mūrniecei, Ministru prezidentam A.K.Kariņam, izglītības un zinātnes ministrei I.Šuplinskai, kā arī finanšu ministram J.Reiram, ETUCE norāda, ka valdība neiekļaujot 2019.gada valsts budžetā pedagogu darba samaksas paaugstināšanas grafikam nepieciešamos finanšu līdzekļus ir izveidojusi nepieļaujama un rada bezprecedenta situāciju Latvijā. lasīt vairāk


Pirmdiena 18/03/2019

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA) ir saņēmusi Latvijas Studentu apvienības (LSA) Prezidentes J. Širinas parakstītu atbalsta vēstuli LIZDA prasībām politikas veidotājiem pildīt Izglītības likumu un 2018. gada Ministru kabineta lēmumu, kas nosaka pedagogu darba samaksas paaugstināšanas grafika izpildi no 2019. gada 1. septembra. LSA savā vēstulē norāda, “ievērot iepriekšējās valdības apstiprinātā pedagogu darba samaksas paaugstināšanas grafiku un Izglītības likuma, Augstskolu likuma un Zinātniskās darbības likuma normu izpildi attiecībā uz valsts finansējuma palielināšanu izglītībai un zinātnei. lasīt vairāk


Pirmdiena 18/03/2019

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības (LIZDA) ir nosūtījusi atklātu vēstuli Valsts prezidentam R.Vējonim, kurā informē par pedagogu darba samaksas pieauguma grafika izpildes gaitu un norādījusi uz visām veiktajām aktivitātēm no arodbiedrības puses, lai jautājumu risinātu sarunu ceļā, nerīkojot piketu. LIZDA atsaucoties uz 2019. gada 14. marta Latvijas Televīzijas raidījumā “Rīta panorāma” R.Vējoņa sniegto interviju, kurā Valsts prezidents norādīja, ka, lai panāktu iepriekšminēto LIZDA prasību izpildi, pirms proaktīvu akciju rīkošanas - sākotnēji nepieciešams meklēt risinājumus sarunu ceļā, vēlamies informēt par LIZDA īstenotajām aktivitātēm. lasīt vairāk


Piektdiena 15/03/2019

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA) ir saņēmusi Latvijas Lielo pilsētu asociācijas (LLPA) prezidenta A.Rāviņa parakstītu atbalsta vēstuli LIZDA prasībām politikas veidotājiem pildīt Izglītības likumu un 2018. gada Ministru kabineta lēmumu, kas nosaka pedagogu darba samaksas paaugstināšanas grafika izpildi no 2019. gada 1. septembra. lasīt vairāk


Ceturtdiena 14/03/2019

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA) aizstāvot savu biedru tiesības un intereses, kā arī īstenojot sociālo dialogu ar valdību, ir nosūtījusi aicinājumu visām 13. Saeimas frakcijām un neatkarīgajiem deputātiem novērtēt izglītības un zinātnes sektora nozīmi un iesniegt vairākus atbildīgus priekšlikumus. Pamatojoties uz Ministru kabineta (MK) atbalstīto un Saeimai iesniegto likumprojektu “Par valsts budžetu 2019. gadam”, LIZDA rosina iesniegt likumprojektā “Par valsts budžetu 2019. gadam” vairākus argumentētus priekšlikumus. lasīt vairāk


Trešdiena 13/03/2019

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA) ir nosūtījusi vēstuli Ministru prezidentam Arturam Krišjānim Kariņam, kurā norāda uz vairākiem iespējamiem finansējuma avotiem, lai tiktu īstenots pedagogu darba samaksas pieauguma grafiks. LIZDA steidzamības kārtā lūdz izvērtēt sociālo partneru rosinātos finansējuma avotus pedagogu darba samaksas paaugstināšanas grafika nodrošināšanai no 2019.gada 1.septembra. lasīt vairāk


Otrdiena 12/03/2019

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA) ir saņēmusi Latvijas Iekšlietu darbinieku arodbiedrības Valdes priekšsēdētāja Armanda Augustāna parakstītu atbalsta vēstuli LIZDA prasībām politikas veidotājiem pildīt Izglītības likumu un 2018. gada Ministru kabineta lēmumu, kas nosaka pedagogu darba samaksas paaugstināšanas grafika izpildi no 2019. gada 1. septembra. A.Augustāns savā vēstulē norāda, ka “nedrīkst pieļaut, ka pieņemtie normatīvi akti, tai skaitā MK rīkojumi netiek pildīti, līdz ar to graujot cilvēkos ticību valsts pārvaldei, likumdevējam, kā arī tiesu sistēmai. Atbalstot LIZDA pamatotas prasības 2019. gada 20. martā LIDA piedalīsies pie Latvijas Republikas Saeimas LIZDA organizētā izglītības un zinātnes darbinieku piketā”. lasīt vairāk


Otrdiena 12/03/2019

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA) ir nosūtījusi vēstuli Eiropas Komisijai (EK), kurā informē EK vadību par izveidojušos situāciju Latvijā saistībā ar valsts budžeta pieņemšanu 2019.gadam. LIZDA norāda, ka sastādot valsts budžetu nav ņemti vērā vairāki izglītības un zinātnes likumi. LIZDA vērš EK uzmanību uz šo jautājumu aktualizāciju un aicina uzsākt diskusijas ar Latvijas valdību un pievērst šiem jautājumiem uzmanību nākamā gada un vidēja termiņa budžeta plānošanas un saskaņošanas procesā. lasīt vairāk


Pirmdiena 11/03/2019

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA) aicina ikvienu Latvijas iedzīvotāju (izglītības un zinātnes nozarē strādājošos, pašvaldību darbiniekus, vecākus, skolēnus, studentus u.c.) 20. martā krūšu augstumā kreisajā pusē piespraust zilu lentīti (par tās nodrošināšanu atbild LIZDA pirmorganizācija vai katrs individuāli), tādejādi solidāri apliecinot savu atbalstu izglītības un zinātnes darbinieku prasībām Saeimai. LIZDA RĪKO PIKETU, lai pieprasītu LR Saeimai pildīt Izglītības likumā noteikto un 2018.gadā MK apstiprināto pedagogu darba samaksas paaugstināšanas grafiku, kas paredz palielināt pedagogu minimālo darba algas likmi no 710 EUR uz 750 EUR no 2019.gada 1.septembra. lasīt vairāk


Trešdiena 06/03/2019

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA) ir saņēmusi Latvijas izglītības vadītāju asociācijas (LIVA) prezidenta R.Kalvāna parakstītu atbalsta vēstuli LIZDA prasībām valdībai pildīt Izglītības likumu un 2018. gada Ministru kabineta lēmumu, kas nosaka pedagogu darba samaksas paaugstināšanas grafika izpildi no 2019. gada 1. septembra. LIVA vēstulē norāda, ka asociācija pilnībā respektē un atbalsta iesāktās strukturālās reformas vispārējās vidējās izglītības tīkla pilnveidei, kam vidējā un ilgtermiņā būs pozitīva fiskālā ietekme uz pieejamajiem valsts budžeta līdzekļiem pedagogu darba atalgojumam, taču uzsveram, ka minētās darbības visos reģionos objektīvu apsvērumu dēļ nenotiek tik ātri, lai tiešā veidā šī gada valsts budžetā veidotu minēto ietekmi. lasīt vairāk


Trešdiena 06/03/2019

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA) ir saņēmusi Beverīnas novada pašvaldības Domes priekšsēdētāja M.Zvirbuļa parakstītu atbalsta vēstuli LIZDA prasībām politikas veidotājiem pildīt Izglītības likumu un 2018. gada Ministru kabineta lēmumu, kas nosaka pedagogu darba samaksas paaugstināšanas grafika izpildi no 2019. gada 1. septembra. Beverīnas novada pašvaldības domes deputāti Finanšu un attīstības un Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēdē iepazinās ar Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības 2019.gada 26.februāra vēstuli Nr.37 “Par pedagogu darba samaksas pieauguma grafika izpildi”. Domes deputāti izteica atbalstu LIZDA prasībām par pedagogu darba samaksas pieaugumu saskaņā ar Izglītības attīstības pamatnostādnēs 2014.-2020.gadam noteikto. lasīt vairāk


Trešdiena 06/03/2019

Atbalsta vēstulē “Tukuma novada Dome pauž atbalstu Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības aicinājumam ievērot Izglītības likuma 53.panta trešajā daļā noteikto, ka “Pedagoga mēnešalga par vienu slodzi nav zemāka par Ministru kabineta apstiprināto pedagogu darba samaksas paaugstināšanas grafikā noteikto mēnešalgu attiecīgajā laikposmā.” un izpildīt ar 2018. gada 15. janvāra Ministru kabineta rīkojumu Nr. 17 “Par pedagogu darba samaksas pieauguma grafiku laikposmam no 2018. gada 1. septembra līdz 2022. gada 31. decembrim” apstiprināto pedagogu zemākās mēneša darba algas likmes pieauguma grafiku, paaugstinot zemāko mēneša darba algas likmi pedagogiem no pašreizējiem 710 euro līdz 750 euro no 2019. gada 1. Septembra”. lasīt vairāk


Trešdiena 06/03/2019

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA) ir saņēmusi Latvijas Kultūras darbinieku arodbiedrību federācija (LKDAF) priekšsēdētāja Alda Misēviča parakstītu atbalsta vēstuli LIZDA prasībām politikas veidotājiem pildīt Izglītības likumu un 2018. gada Ministru kabineta lēmumu, kas nosaka pedagogu darba samaksas paaugstināšanas grafika izpildi no 2019. gada 1. septembra. lasīt vairāk

Jaunākās aktualitātes
Eiropas Arodbiedrību konfederācija Sieviešu dienā aicina balsot par dzimumu līdztiesību Eiropas vēlēšanās
Piektdiena 08/03/2019
Eiropas vēlēšanas, kas notiks maijā, ir vissvarīgākais notikums vairāku desmitu gadu laikā un sieviešu balsis un viņu piedalīšanās būs izšķiroša cīņā pret anti-Eiropeiskām un galēji labējām partijām. 8.martā – Starptautiskajā Sieviešu dienā – Eiropas Arodbiedrību konfederācija (ETUC) aicina sievietes piedalīties Eiropas vēlēšanās, balsot par kandidātēm sievietēm, kuras atbalsta dzimumu līdztiesību un arodbiedrību prasības veidot taisnīgāku Eiropu visiem darba ņēmējiem. Jau ilgu laiku ETUC izdara spiedienu uz ES pieņemt stingru politisku stratēģiju dzimumu līdztiesības sasniegšanai un novērst uzmākšanos un vardarbību pret sievietēm, un turpinās cīnīties par sieviešu tiesībām. lasīt vairāk

Sveiciens Sieviešu dienā!
Piektdiena 08/03/2019
Sveiciens visām sievietēm Starptautiskajā Sieviešu dienā no Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības! lasīt vairāk

LIZDA viedoklis par IZM publiskotajiem datiem, kuri atspoguļo skolotāju vidējo algas likmi
Ceturtdiena 07/03/2019
Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA) vairākkārt ir vērsusies pie Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) gan oficiālā vēstulē, gan Ministru kabineta sēdē, gan neoficiālos lūgumos par to, lai IZM sniedz detalizētākai esošās situācijas analīzei nepieciešamos statistikas datus par pedagogu skaitu, darba samaksu par likmi, darba slodzēm, pedagoģisko likmju skaitu 2018./2019.mācību gadā - dažādās izglītības pakāpēs. Statistiskie dati uzrāda lielu nevienlīdzību starp skolotāju darba samaksu par likmi dažādās pašvaldībās, tāpēc aktuāla ir finansēšana modeļa “Nauda seko skolēnam” pārskatīšana un retorisks ir jautājums - kas skolotājiem vēl ir jādara, lai politiķi viņus sadzirdētu un algu paaugstināšana tiktu izvirzīta kā prioritāte arī faktiski ne tikai solījumu līmenī? lasīt vairāk

LIZDA paraksta sadarbības memorandu, ar kura parakstīšanu tika atklāta Skolu programma “Dzīvei gatavs”
Trešdiena 06/03/2019
Otrdien, 5. martā, Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības (LIZDA) priekšsēdētāja I.Vanaga, klātesot Valsts prezidentam Raimondam Vējonim, programmas iedzīvinātājiem un atbalstītājiem, Rīgas pilī parakstīja sadarbības memorandu, ar kura parakstīšanu tika atklāta Skolu programma “Dzīvei gatavs”, kuru īsteno nodibinājums “Iespējamā misija”. Programma ir plānota, kā atbalsta sistēma mācību priekšmetu apgūšanai, parādot skolā apgūstamo zināšanu pielietojumu dažādās nozarēs, jomās un profesijās. Programmā “Dzīvei gatavs” apvienojušies dažādi darba devēji, kurus vieno pārliecība, ka izcila izglītība ir Latvijas attīstības pamats. Programmu jau atzinīgi novērtējuši skolotāji, jo darba devējiem ir pieredze un prasmes, ko nevar iemācīt skolā. Arī jauniešu motivācija mācīties pieaug vienlaikus ar izpratni par skolā iegūto zināšanu sasaisti ar reālo dzīvi un karjeras iespējām. Viena no galvenajām 21. gadsimta prasmēm ir sadarbošanās, kas ir gan programmas tālākās izaugsmes stūrakmens, gan viena no svarīgākajām “Dzīvei gatavs” memorandā iekļautajām vērtībām. lasīt vairāk

LIZDA pikets 20. martā – politiķiem likumi un priekšvēlēšanu solījumi ir jāpilda!
Otrdiena 05/03/2019
Šodien, 2019.gada 5.martā Ministru kabinetā tika izskatīts un apstiprināts likumprojekts par “Par valsts budžetu 2019.gadam” , kurā nav paredzēts finansējums pedagogu darba samaksas pieauguma grafika izpildei. Jau iepriekš ziņots, ka Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības (LIZDA) 20. februāra Padomes ārkārtas sēdē tika nolemts valdībai pieprasīt paredzēt finansējumu pedagogu darba samaksas pieauguma grafika izpildei no 2019. gada 1. septembra un turpmākam periodam līdz 2022. gada 31. decembrim. Nesagaidot politikas veidotāju lēmumu par finansējumu pedagogu darba samaksas paaugstināšanas grafika izpildei, LIZDA š.g. 6.martā Rīgas pilsētas pašvaldībai iesniegs pieteikumu par piketa organizēšanu 2019. gada 20. martā, no plkst. 8.30 līdz plkst. 11.00 pie Latvijas Republikas Saeimas. lasīt vairāk