Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   Kalendārs

Piektdiena 09/10/2015 LBAS

Publiska ekspertu diskusija par Latvijas valsts budžeta un nodokļu politikas sekām uz nodarbinātību, ēnu ekonomiku, tautsaimniecības attīstību u.c. “Tautsaimniecības attīstībai labvēlīga nodokļu politika vai sabalansēts budžets?”
Plkst. 11:00
No LIZDA biroja piedalās: Ilze Priževoite, eskperte sociāli ekonomiskajos jautājumos (ilze.prizevoite@lizda.lv; 27857525)

Piektdiena 09/10/2015 IZM

Ministru prezidentes darba grupa par skolu tīkla sakārtošanu izglītības pakalpojumu ilgstspējai un pedagogu atalgojuma jaunā modeļa ieviešanu - pēdējā sanāksme
Plkst. 14:00 - 17:00

No LIZDA biroja piedalās: Inga Vanaga, priekšsēdētāja (inga.vanaga@lizda.lv; 25998994)

Piektdiena 09/10/2015 LIZDA diskusija

Pasaules Skolotāju dienas LIZDA diskusija "Parunāsim atklāti?" Rēzeknē

Plkst. 13:00 - 16:00 Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrā “Zeimuļs”, 1.stāva konferenču zālē, Krasta ielā 31

 

Piektdiena 09/10/2015 EK

Eiropas Komisijas darba grupas “Caurviju prasmes” sanāksme Briselē

No LIZDA biroja piedalās: Ilze Trapenciere, eksperte augstākās izglītības un zinātnes jautājumos (ilze.trapenciere@lizda.lv; 27897704)