Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   Kalendārs

Trešdiena 09/12/2015 PINTSA

Profesionālās izglītības un nodarbinātības trīspusējās sadarbības apakšpadomes sēde
Plkst. 14:00
No LIZDA biroja piedalās: Irina Avdejeva, eksperte vispārējās izglītības jautājumos (irina.avdejeva@lizda.lv; 27897771)

Trešdiena 09/12/2015 LIZDA Padome

LIZDA Padomes sēde un tikšanās ar izglītības un zinātnes ministri Mārīti Seili

Plkst. 11:00, Latvijas Zinātņu akadēmijas Portretu zālē, Rīgā, Akadēmijas laukumā 1

MEDIJIEM: Dita Kalniņa, sabiedrisko attiecību speciāliste (dita@lizda.lv; 20389629)