20142013201220112010
Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   Aicinām ziņot par IKVD inspektoru neētisku rīcību
Piektdiena 30/03/2012

Izglītības kvalitātes valsts dienests arī šogad mācību gada pēdējos mēnešos skolās veiks tematiskās pārbaudes, tādēļ Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība aicina pedagogus un izglītības iestāžu vadītājus ziņot arodbiedrībai, ja IKVD pārbaudēs skolās inspektori rīkojas neētiski. lasīt vairāk


Arodbiedrības prasības un to izpildes hronoloģija
Ceturtdiena 29/03/2012

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība pieprasa valdībai palielināt pedagogu un zinātnisko institūciju darbinieku darba samaksu. lasīt vairāk


LIZDA padome lemj par prasību atbalsta aktivitātēm
Ceturtdiena 29/03/2012

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības padome 28.03.2012. ārkārtas sēdē lēma par arodbiedrības turpmākajām aktivitātēm, lai nodrošinātu atbalstu pedagogu izvirzītajām prasībām palielināt atalgojumu. lasīt vairāk


92% aptaujāto pedagogu nejūt valsts atbalsta plecu
Ceturtdiena 29/03/2012

Lielākā daļa jeb 92% no 226 arodbiedrības mājas lapas aptaujas respondentiem atbildējuši, ka nemanot savas profesijas novērtējumu no valsts puses. Valsts novērtējums pedagoga profesijai nav atbilstošs, bet tās izvirzītās pedagogu kvalifikācijas prasības ir stingras. lasīt vairāk


Aicinām izglītības un zinātnes iestādes rakstīt atbalsta vēstules LIZDA prasībām valdībai
Ceturtdiena 29/03/2012

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības padome aicina ikvienu izglītības un zinātnes iestādi paust atbalstu LIZDA izvirzītajām prasībām palielināt atalgojumu, līdz 30.aprīlim sūtot atbalsta vēstules valdībai un Saeimai. lasīt vairāk


Arodbiedrības minimālo prasību izpilde ir priekšnoteikums nozares reformu īstenošanai
Ceturtdiena 29/03/2012

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība atbalsta pārmaiņu nepieciešamību, taču reformām nozarē pievērsīsies pēc tās izvirzīto minimālo prasību izpildes no valsts puses, jo tikai pēc valdības respekta izrādīšanas būs iespējamas konstruktīvas tālākas pušu sarunas. lasīt vairāk


Precizējums avīzes "Pietura" pavasara numurā
Trešdiena 28/03/2012

Avīzes "Pietura" redakcijas vārdā atvainojamies par ieviesušos neprecizitāti pavasara numura rakstā "Starp arodbiedrības biedru rindām". Rakstā pie LIZDA dalīborganizācijām, kurās arodbiedrības biedru skaits attiecībā pret strādājošajiem ir lielāks par 80%, pieskaitāma arī LIZDA Valmieras starpnovadu arodorganizācija. lasīt vairāk


Kas ir čivinātava?
Otrdiena 27/03/2012

Vai Tu mūsdienās esi ātri un vienkārši sasniedzams internetā? Vai Tava arodorganizācija ir pieejama biedriem un ikvienam interesentam bez īpašām papildus pūlēm? lasīt vairāk


Vai Tu jau saņēmi savu avīzi "Pietura"?
Otrdiena 27/03/2012

Par cik nostrādātajam stundām valsts paliek parādā pedagogiem? Pie kādiem nosacījumiem mēs piekritīsim pāriet uz 40 stundu darba nedēļu? Cik stipras ir arodbiedrības biedru rindas? Kāda ir pedagogu karjeras attīstība? Kas ir mediācija? Kādas skolēnu mūsdienu vajadzības jāspēj apmierināt skolai? Kā pedagogi izklaidējas radoši? Uz šiem un daudziem citiem jautājumiem atbildes atradīsi LIZDA avīzes "Pietura" pavasara numurā! lasīt vairāk


Skolu krājaizdevu sabiedrība aicina uz kopsapulci
Pirmdiena 26/03/2012

Kooperatīvā sabiedrība „Skolu krājaizdevu sabiedrība” aicina biedrus piedalīties kopsapulcē, kas notiks 2012.gada 29.martā. lasīt vairāk


LIZDA valde, LIVA, LPD tikās ar Robertu Ķīli
Ceturtdiena 22/03/2012

21.03.2012. Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības valde un Latvijas Izglītības vadītāju asociācijas, Latvijas Pedagogu domes vadība tikās ar izglītības un zinātnes ministru Robertu Ķīli, lai pārrunātu dažādus izglītības pārmaiņu īstenošanas jautājumus un pedagogu prasības palielināt darba samaksu. lasīt vairāk


LIZDA, LIVA, LPD prasības valdībai
Trešdiena 21/03/2012

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība, Latvijas Izglītības vadītāju asociācija un Latvijas Pedagogu dome pieprasa valdībai ar 01.09.2012. par 10% palielināt pedagogu zemākās mēneša darba algas likmes, atbilstoši par 10% palielinot valsts budžeta mērķdotācijas pašvaldībām apjomu; ar 01.01.2013. palielināt finansējumu pedagogu, t.sk.akadēmiskā personāla, kā arī zinātnisko institūciju darbinieku darba samaksai vēl par 10%. lasīt vairāk


Pedagogi atbalsta līdzsvarotas reformas izglītībā
Trešdiena 21/03/2012

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība, Latvijas Izglītības vadītāju asociācija un Latvijas Pedagogu dome atbalsta reformas, kas līdzīgi Somijas pieredzei, izglītības procesa centrā nostāda cilvēka personību un tās līdzsvarotu attīstību, nevis drudžainu konkurenci starp izglītības iestādēm – cīnoties par skolēnam līdzi nākošo naudu. lasīt vairāk


Infografika: Pedagogu darba samaksa Latvijā
Trešdiena 21/03/2012

Infografikā uzskatāmi attēlots: pedagoga zemākās darba algas likmes un iztikas minimuma, minimālās darba algas salīdzinājums; vidējā darba samaksa valstī; darba alga un inflācija; vidējā attiecība starp pedagogu reāli padarīto (pārstrādāto) un atalgojumu. lasīt vairāk


LIZDA, LIVA, LPD preses konference 21.martā
Otrdiena 20/03/2012

21.martā Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības, Latvijas Izglītības vadītāju asociācijas un Latvijas Pedagogu domes vadība preses konferencē iepazīstinās ar prasībām valdībai paaugstināt pedagogu darba samaksu. Preses konference notiks no plkst. 15:00, Bruņinieku ielā 29/31, 5.stāvā, 502.kab. lasīt vairāk


Grādu un kvalifikāciju pielīdzināšanas kārtība
Pirmdiena 19/03/2012

02.03.2012. stājās spēkā Ministru kabineta noteikumi Nr. 142 "Grādu un profesionālo kvalifikāciju pielīdzināšanas kārtība", kas nosaka, kādam grādam pielīdzināmas kvalifikācijas, kuras piešķīra bijušās PSRS augstākās mācību iestādes par iegūtu augstāko izglītību. lasīt vairāk


Skolu nepabeigušo jauniešu īpatsvars 2020.gadā nedrīkst pārsniegt 10%
Pirmdiena 19/03/2012

Lai arī izglītības politika ir Eiropas Savienības dalībvalstu kompetencē, ES līmenī pastāv stratēģiski mērķi izglītības politikas jomā, ko dalībvalstis ir akceptējušas. Viens no mērķiem: pamatskolu nepabeigušo jauniešu īpatsvars 2020.gadā nedrīkst pārsniegt 10%. lasīt vairāk


Nacionālā opera aicina uz izrādēm aprīlī
Pirmdiena 19/03/2012

Latvijas Nacionālā opera aicina arodbiedrības biedrus uz baleta "4 pasaules. 4 stihijas" un V.A.Mocarta operas "Dons Žuans" izrādēm, piedāvājot 30% atlaidi biļetēm. lasīt vairāk


Virtuālā tikšanās par IT infrastruktūru skolās
Pirmdiena 19/03/2012

Skolotājs.lv aicina izglītības darbiniekus piedalīties tiešsaistes nodarbībā "IT infrastruktūra izglītības iestādē – tehnoloģijas, kas var palīdzēt", kas notiks 2012.gada 23.martā, no plkst. 15:30, Virtuālās Klases saziņas platformā LYNC 2010. lasīt vairāk


Palīdzība LIZDA biedriem nelaimes gadījumos
Ceturtdiena 15/03/2012

14.03.2012. notika LIZDA nelaimes gadījumu fonda valdes sēde, kurā izskatīti 99 nelaimes gadījumi, tostarp, viens nāves gadījums, un cietušajiem biedriem piešķirti pabalsti par kopējo summu Ls 11 613,37. lasīt vairāk


Izveidota LIZDA avīzes "Pietura" redkolēģija
Ceturtdiena 15/03/2012

14.03.2012. arodbiedrības avīzes "Pietura" redkolēģija sanāca uz šī gada pirmo sanāksmi, kurā tika izvēlēts iepriekšējā avīzes numura labākā raksta autors, apstiprināts avīzes pavasara numura saturiskais salikums, kā arī šogad veidojamo informatīvo materiālu saraksts. lasīt vairāk


Notikusi LIZDA padomes sēde
Ceturtdiena 15/03/2012

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības padome 14.03.2012. sēdē galvenokārt izskatīja jautājumus par aizvadītā gada statistiku, budžetu, darbības rezultātiem un par LIZDA šī gada darbības virzieniem. lasīt vairāk


"Lielvārds" pievienojas LIZDA atlaižu grozam
Pirmdiena 12/03/2012

Izdevniecība "Lielvārds" arodbiedrības biedriem piedāvā 10% atlaidi mācību grāmatām un metodiskajiem materiāliem! lasīt vairāk


Bulgārijas kolēģi aicina sportot
Pirmdiena 12/03/2012

Bulgārijas skolotāju arodbiedrība aicina LIZDA biedru kolektīvus veidot komandas un piedalīties starptautiskās skolotāju sporta sacensībās, kas notiks no 13. līdz 17.jūnijam Melnās jūras krastā, Bulgārijas pilsētā Varna. lasīt vairāk


Bez maksas uz teātri? Ļaujies radošām izpausmēm!
Pirmdiena 12/03/2012

Vēl līdz 20.martam Tu kopā ar kolēģiem vari pagūt nosūtīt pieteikumu arodbiedrības informācijas stendu konkursam. Konkursa galvenā balva – 10 apmaksātas biļetes uz konkursa uzvarētāju izvēlētu teātra izrādi. lasīt vairāk


Mācību braucieni izglītības speciālistiem
Pirmdiena 12/03/2012

Vēl līdz 30.martam vadošie izglītības speciālisti var pieteikties Mūžizglītības programmas Mācību braucieniem 33 valstīs. Eiropas Komisija šogad Latvijai iedalījusi 37 stipendijas izglītības speciālistu profesionālās pilnveides un pieredzes apmaiņas pasākumiem. lasīt vairāk


Ceļā uz dzimumu līdztiesību
Trešdiena 07/03/2012

Lai sapņi saplaukst koši zaļi, lai dvēselē mirdz zeltains prieks, lai veselība turas ilgi un labi un visi darbi – tīrais nieks! Nebeidzamu dzīvesprieku visām sievietēm Starptautiskajā sieviešu dienā vēl Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības vīrieši! lasīt vairāk


LIZDA atbalsta Igauņu kolēģus
Trešdiena 07/03/2012

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība pauž atbalstu Igaunijas Izglītības darbinieku arodbiedrības protesta aktivitātēm un prasībām valdībai. LIZDA šobrīd aktīvi strādā pie saviem priekšlikumiem Latvijas valdībai par pedagogu darba samaksas paaugstināšanu, ar kuriem iepazīstinās 22.martā preses konferencē Rīgā. lasīt vairāk


Pirmsskolas izglītība – labs starts pasaules rītdienai
Pirmdiena 05/03/2012

Lai nodrošinātu augstus standartus un labāko kvalitāti pirmsskolas izglītībai, valdībai jāstrādā ciešā sadarbībā ar izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrību, pilnībā novērtējot pirmsskolas izglītības svarīgo lomu katra bērna attīstībā. Lai agrīnā pirmsskolas izglītība būtu nodrošinājums visiem bērniem kā labs starts pasaules rītdienai. lasīt vairāk


Tikai LIZDA biedriem - "gardas" atlaides martā!
Ceturtdiena 01/03/2012

Arodbiedrība ir sarūpējusi īpašas atlaides precēm un dažādiem pakalpojumiem, kuras var iegūt ikviens LIZDA biedrs. Iepazīties ar "Atlaižu grozu" un uzzini par arodbiedrības partneru izdevīgajiem piedāvājumiem martā! lasīt vairāk