20142013201220112010
Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   Nākamais gads varētu būt zinātnei izšķirošs?
Pirmdiena 29/10/2012

Izglītības un zinātnes ministrija un Ziemeļu Ministru padome parakstījusi sadarbības līgumu, kas paredz veikt Latvijas zinātnes un inovācijas sistēmas, zinātnisko institūciju reģistrā reģistrēto zinātnisko institūciju starptautisko izvērtēšanu un zinātniskās darbības kvalitātes izvērtējumu. lasīt vairāk


Finansējums izglītībai Latvijā
Pirmdiena 29/10/2012

Aicinām iepazīties ar Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības sagatavoto informatīvo izdevumu "Finansējums izglītībā Latvijā", kurā atspoguļots valsts un pašvaldību budžeta finansējums izglītībai un tā procentuālais dalījums, kā arī finansējuma apmērs izglītībai un zinātnei Baltijas valstīs % no iekšzemes kopprodukta. lasīt vairāk


Pedagogu algas atkarīgas no bērnu skaita
Pirmdiena 29/10/2012

To skolu pedagogiem, kuriem algas likme jau iepriekš bija augstāka par zemāk noteikto, šogad tā varētu būt tāda pati kā iepriekšējā mācību gadā vai samazināties, vai arī palielināties. To ietekmē skolēnu skaits skolā un novadā, kā arī pašvaldību budžets. Kārtību, kādā aprēķina mērķdotāciju, kas nonāk novada rīcībā, nosaka MK noteikumi Nr.1616. lasīt vairāk


Vandāļi ir pie vārtiem: Profesijas aizsardzība taupības režīma laikā Lielbritānijā
Pirmdiena 29/10/2012

Ieskatam par situāciju augstākajā izglītībā Lielbritānijā piedāvājam iepazīties ar Lielbritānijas Universitāšu un koledžu arodbiedrības priekšsēdētājas Keitas Teilores vēstījumu Pasaules Izglītības darbinieku arodbiedrības augstākās izglītības un pētniecības komisijas starptautiskā konferencē, kura šoruden norisinājās Buenosairesā. lasīt vairāk


Atlaides Ziemassvētku pasākumiem Rīgā
Pirmdiena 29/10/2012

SIA Hermess XXI piedāvā arodbiedrības biedriem atlaides biļetēm uz Ziemassvētku pasākumiem "Piparkūkas Ziemassvētki" bērniem no 2 – 5 gadu vecumam un "Kas tie tādi – Ziemassvētki?" bērniem no 5 – 12 gadu vecumam. lasīt vairāk


Deputātu skolas dienai seko reāli darbi
Piektdiena 26/10/2012

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības rīkotajā akcijā „Skolas diena” 261 Saeimas un pašvaldību deputāts uz vairākām stundām kļuva par 1034 pedagogu „ēnām” 291 izglītības iestādē visā Latvijā. Lēmējvaras pārstāvju skolas dienām ir sekojuši gan tūlītēji darbi, gan turpmākas apņemšanās sniegt atbalstu pedagogu darba vides pilnveidei. lasīt vairāk


LIZDA prasību virzība Saeimas kabinetos
Trešdiena 24/10/2012

Arodbiedrība saņēmusi Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas deputātu vēstuli par LIZDA valdes ārkārtas sēdē izvirzītajām prasībām saistībā ar 2013.gada valsts budžeta projektu, kura iesniegta Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai. lasīt vairāk


LIZDA nav aizmirsusi nevienu pedagogu!
Otrdiena 23/10/2012

Arodbiedrības un IZM noslēgtajā Sadarbības memorandā, runājot par vispārējās un profesionālās izglītības pedagogu atalgojumu, jāsaprot, ka tas ir attiecināms arī uz profesionālās ievirzes sporta izglītības pedagogu atalgojumu, jo Izglītības likums nosaka, ka profesionālās ievirzes sporta izglītība ir līdztekus vispārējās izglītības pakāpei. Turklāt 2013.gada valsts budžeta projektā, saskaņā ar noslēgto memorandu, papildus paredzēti 318 800 lati sporta pedagogu darba samaksai un VSAO iemaksām. lasīt vairāk


IZM darba grupā par pedagogu motivāciju
Pirmdiena 22/10/2012

Arodbiedrības pārstāvji oktobra vidū piedalījās Izglītības un zinātnes ministrijas darba grupas vispārējās un profesionālās izglītības pedagogu motivācijas un novērtēšanas programmas izstrādei sanāksmē. lasīt vairāk


Būs vai nebūs jauns Sadarbības memorands?
Pirmdiena 22/10/2012

Pēc Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības aktīvi izrādītas iniciatīvas oktobra vidū notika Izglītības un zinātnes ministrijas darba grupas par augstākās izglītības un zinātnisko institūciju darbinieku darba samaksas pārskatīšanu pirmā sanāksme. lasīt vairāk


No Izglītības attīstības indeksa sarakstā iekļautajām 200 valstīm Latvija ierindota 36.vietā pasaulē
Svētdiena 21/10/2012

Pēc UNESCO "Izglītība visiem" attīstības indeksa Latvija ir ierindota 36.vietā pasaulē (Igaunija 22., Lietuva 26.). Izglītības attīstības indeksā tiek iekļauti pamatizglītības pieejamības rādītāji, pieaugušo rakstpratības līmenis, dzimumu vienlīdzības indekss, piecu klašu izglītību guvušo skaits u.c.. 1.vietā pēc šī attīstības indeksa ir Japāna. lasīt vairāk


LIZDA pārstāvis Augstākās izglītības padomē
Svētdiena 21/10/2012

LIZDA Padome apstiprinājusi arodbiedrības pārstāvi – speciālisti augstākās izglītības un zinātnes jautājumos Ilzi Trapencieri – darbam Augstākās izglītības padomē (AIP) uz nākamo pilnvaru termiņu, sākot ar 2013.gadu. lasīt vairāk


Pedagogu iesaiste un noturēšana darba tirgū
Svētdiena 21/10/2012

Septembra beigās Eiropas Izglītības darbinieku arodbiedrība (ETUCE) prezentēja pētījumu „Pedagogu iesaiste un noturēšana darba tirgū”, kurā piedalījās 35 ETUCE un Eiropas Izglītības darba devēju federācijas (EFEE) dalīborganizācijas no 21 Eiropas valsts, tostarp, Latvijas – LIZDA un IZM. lasīt vairāk


Nākotnes kompetences aktīvam darba tirgum
Svētdiena 21/10/2012

Rudens sākumā Turīnā, Itālijā notika Starptautiskās darba organizācijas mācību centra (ITC-ILO) rīkota konference par nākotnes kompetencēm aktīvam darba tirgum, kurā Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrību pārstāvēja priekšsēdētāja Ingrīda Mikiško. lasīt vairāk


LIZDA valde: 2013.gada valsts budžetā izglītībai un zinātnei plānotie līdzekļi ir nepietiekami
Trešdiena 17/10/2012

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības valde 16.10.2012. ārkārtas sēdē iepazinās ar 2013.gada valsts budžeta projekta izglītības sadaļu un konstatēja, ka nākamajam gadam izglītībai un zinātnei valsts plānotie līdzekļi ir nepietiekami un ar IZM noslēgtais sadarbības memorands netiek pildīts. Tādēļ valde nolēma izvirzīt vairākas prasības Latvijas Republikas Saeimai. lasīt vairāk


Notikusi LIZDA valdes ārkārtas sēde
Trešdiena 17/10/2012

16.10.2012. LIZDA valde ārkārtas sēdē iepazinās ar 2013.gada valsts budžeta projekta izglītības sadaļu, informāciju par IZM darba grupu augstākās izglītības un zinātnisko institūciju darbinieku darba samaksas pārskatīšanai un IZM darba grupu vispārējās un profesionālās izglītības pedagogu motivācijas, atalgojuma un profesionālās kvalitātes novērtēšanas sistēmas sasaistes programmas projekta izstrādi, kā arī izskatīja daudzus citus jautājumus. lasīt vairāk


Skolotāju dienā kopīgs prieks gūst virsroku
Trešdiena 17/10/2012

Kā noskaidrots, lielākā daļa no 116 aptaujātajiem pedagogiem šogad Pasaules Skolotāju dienu atzīmēja priecājoties par skolēnu sarūpētiem pārsteigumiem (31% aptaujāto), braucot skaistās ekskursijās (26% aptaujāto) un neformālā atmosfērā kopā ar kolēģiem (34% aptaujāto), kā arī dodoties uz teātri vai koncertu (9% aptaujāto). lasīt vairāk


Konkurss asprāšiem
Trešdiena 10/10/2012

Aplūko foto, iesūti savu asprātīgo atbildi un piedalies konkursā! Asprātīgākās atbildes iesūtītājs balvā saņems divas biļetes uz paša izvēlētu teātra izrādi. Lai piedalītos konkursā, tev jābūt arodbiedrības biedram un sava asprātīgā atbilde jāiesūta līdz 5.novembrim! lasīt vairāk


Skaitļi izglītībā
Trešdiena 10/10/2012

Aicinām iepazīties ar Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības sagatavoto informatīvo izdevumu "Skaitļi izglītībā", kurā apkopoti būtiskākie dati par pirmsskolas, vispārējo, profesionālo, augstāko izglītību un zinātni Latvijā no 2007. līdz 2012.gadam! lasīt vairāk


Palīdzība LIZDA biedriem nelaimes gadījumos
Trešdiena 10/10/2012

03.10.2012. notika LIZDA nelaimes gadījumu fonda Valdes sēde, kurā tika izskatīti 75 nelaimes gadījumi, cietušajiem biedriem piešķirti pabalsti par kopējo summu Ls 8035,26. Kopš gada sākuma fondā izskatīti 528 pieteikumi, tostarp, trīs nāves gadījumi un līdz šim izmaksāti kopā Ls 61171,74. lasīt vairāk


LIZDA biedru interešu aizstāvība
Trešdiena 10/10/2012

Aicinām uzzināt par kādiem normatīvajiem aktiem Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība šobrīd gatavo atzinumus Latvijas Brīvo arodbiedrību savienībai, Nacionālās trīspusējās sadarbības padomei, Izglītības un zinātnes ministrijai! lasīt vairāk


Notikusi LIZDA padomes sēde
Trešdiena 10/10/2012

LIZDA padome tikās ar Izglītības kvalitātes valsts dienesta vadību, uzklausīja informāciju par situāciju saistībā ar valsts budžeta mērķdotāciju sadali pašvaldībām, iepazinās ar pētījuma "Pedagogu iesaiste un noturēšana darba tirgū" rezultātiem, plānoto arodbiedrības projektu "Padziļināta izpratne par cienīgu darbu pedagogiem", apstiprināja pārstāvi Augstākās izglītības padomē un LIZDA turpmākās darbības virzienus, kā arī izskatīja daudzus citus jautājumus. lasīt vairāk


Apsveicam skolēnu foto konkursa uzvarētājus!
Pirmdiena 08/10/2012

Arodbiedrība, Skaisto skatu aģentūra un laikraksts „Izglītība un Kultūra” septembrī rīkoja konkursu skolēniem „Foto – pārsteigums skolotājam”. Konkursa žūrija ir izvērtējusi visus skolēnu 102 pieteikumus un ir noteikusi vienu galvenās balvas - pārsteigumu ekskursijas - un divus veicināšanas balvu saņēmējus. lasīt vairāk


Arodbiedrība sveic Pasaules Skolotāju dienā!
Ceturtdiena 04/10/2012

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība un Education International sirsnīgi sveic Jūs Pasaules Skolotāju dienā un vēl, lai Jūsu prieks par paveikto vairo arvien lielākus sapņus, pēc kuriem tiekties ikdienā! lasīt vairāk


Ingrīdas Mikiško apsveikums Skolotāju dienā
Ceturtdiena 04/10/2012

Kad podnieks sāk gatavot podu, viņš paņem māla piku, izveido no tās aptuvenu lodi un uzmet uz savas ripas. Tā var nenokrist centrā, un amatniekam jāsāk to apstrādāt, līdz tiek iegūts guldens cilindrs. Viņš piešķir podam vēlamo formu un visbeidzot apdedzina, un tad to var pārveidot tikai ar krāsojumu – formu vairs nevar mainīt... lasīt vairāk


Inas Druvietes apsveikums Skolotāju dienā
Ceturtdiena 04/10/2012

Starp daudzām sveicienu un puķu dienām Skolotāju diena ir īpaša – to izjūtam ne tikai ar sirdi, bet arī ar prātu. Šajā rudens dienā mēs ne tikai godinām Skolotāju, bet arī apzināmies, cik daudz vēl viņam esam parādā – ne tikai pārskaitāmu vērtību, bet arī atbalsta un cieņas ziņā. lasīt vairāk


Solvitas Āboltiņas apsveikums Skolotāju dienā
Ceturtdiena 04/10/2012

Cienījamās skolotājas un godājamie skolotāji! Lai gūtu panākumus, ir jāizvirza augsti mērķi. Lai sasniegtu augstus mērķus, ir jābūt skolēnam, ir jābūt skolotājam, bet pa vidu – drosmei, neatlaidībai un atbildībai. Vēlu skolotājiem degsmi, pacietību un prieku ik dienu, redzot jauno paaudzi augam un izglītojamies. lasīt vairāk


Valda Dombrovska apsveikums Skolotāju dienā
Ceturtdiena 04/10/2012

Jūsu izvēlētā misija – būt par autoritātēm, kas veido bērnu un jauniešu izpratni par pasauli, ir vērtīgs un cienījams darbs. Reti kurā profesijā iespējams saņemt to piepildījumu, ko gūstat jūs, redzot kā tālākajā dzīvē gūst panākumus jūsu audzēkņi. Katrs jūsu nostrādātais gads ir ieguldījums mūsu tautas un valsts daudzu gadu nākotnē. lasīt vairāk


Roberta Ķīļa apsveikums Skolotāju dienā
Ceturtdiena 04/10/2012

Esmu pārliecināts, ka skolotāji ir pelnījuši profesionālu uzticēšanos un brīvību radošam darbam klasē, atbilstīgu profesionālu atbalstu un atalgojumu, kā arī plašākas tālākizglītības un karjeras iespējas. No sirds sveicu Skolotāju dienā! Lai mums visiem izdevusies pārmaiņu īstenošana dzīvē! lasīt vairāk


Andra Bērziņa apsveikums Skolotāju dienā
Ceturtdiena 04/10/2012

Man ir patiess prieks sveikt Jūs Pasaules Skolotāju dienā un izteikt lielu pateicību ikvienam skolotājam par profesionālo devumu un pašaizliedzību jaunās paaudzes izglītošanā un viņu personību veidošanā! lasīt vairāk


Krāsainas atlaides rudenī tikai LIZDA biedriem
Ceturtdiena 04/10/2012

Arodbiedrība ir sarūpējusi īpašas atlaides precēm un dažādiem pakalpojumiem, kuras var saņemt ikviens arodbiedrības biedrs. Iepazīties ar "Atlaižu grozu" un uzzini par LIZDA partneru izdevīgajiem piedāvājumiem oktobrī! lasīt vairāk


Vai Tu jau saņēmi savu avīzi "Pietura"?
Ceturtdiena 04/10/2012

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības avīzes "Pietura" rudens numurs jau ir ceļā pie Tevis! Avīze "Pietura" iepazīstina ar arodbiedrības, izglītības un zinātnes aktualitātēm, arodorganizāciju labo darbu pieredzi un biedru iespējām. lasīt vairāk