20142013201220112010
Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   Jauns elektroniskais žurnāls izglītības profesionāļiem
Trešdiena 28/11/2012

Iznācis jauns elektroniskais žurnāls "Skolas Vārds", kas veltīts izglītības jautājumiem, sākot no atbildīgo valsts iestāžu lēmumu skaidrojumiem, beidzot ar pašu skolotāju pieredzi un viedokļiem. Novembra numurā vairāk nekā 20 vērtīgi raksti, intervijas, skolotāju un skolu pieredze, profesionāļu ieteikumi un komentāri, kā arī mācību metodiskie materiāli. lasīt vairāk


Labākās LIZDA arodorganizācijas 2012
Trešdiena 28/11/2012

Pasniegtas balvas "Labākā arodorganizācija 2012" piecām LIZDA padomes izvirzītām arodorganizācijām, kas šā gada laikā īpaši veiksmīgi darbojušās darbinieku sociālo, ekonomisko, darba tiesību un drošības interešu aizstāvībā. lasīt vairāk


Palīdzība LIZDA biedriem nelaimes gadījumos
Trešdiena 28/11/2012

21.11.2012. notika LIZDA nelaimes gadījumu fonda Valdes sēde, kurā tika izskatīti 82 nelaimes gadījumi, cietušajiem biedriem piešķirti pabalsti par kopējo summu Ls 7778,87. Kopš gada sākuma fondā izskatīti 610 pieteikumi, tostarp, trīs nāves gadījumi un līdz šim izmaksāti kopā Ls 68950,61. lasīt vairāk


ETUCE pārskata konferencē Budapeštā
Pirmdiena 26/11/2012

No 26. līdz 28.novembrim Budapeštā notiek Eiropas Izglītības darbinieku arodbiedrības (ETUCE) pārskata konference „Publiskās izglītības veicināšana ekonomiskās taupības apstākļos”, kurā izglītības darbinieki no visas Eiropas noteiks ETUCE turpmāko attīstības kursu, pieņems vairākas rezolūcijas un vēlēs jaunu vadību. lasīt vairāk


Notikušas LIZDA Valdes un komisijas sanāksmes
Pirmdiena 26/11/2012

21.10.2012. notika LIZDA valde sēde un organizatoriskā darba komisijas sanāksme. lasīt vairāk


LIZDA aicina rast sociālo dialogu augstākajā izglītībā
Piektdiena 16/11/2012

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība pauž satraukumu par pēdējā laikā izveidojušos saspringto situāciju augstākās izglītības jomā un aicina iesaistītās puses rast konstruktīvu sociālo dialogu. lasīt vairāk


Padziļināta izpratne par cienīgu darbu pedagogiem
Ceturtdiena 15/11/2012

Arodbiedrība no Norvēģijas Inovāciju aģentūras saņēmusi apstiprinājumu projekta "Padziļināta izpratne par cienīgu darbu pedagogiem" īstenošanai ar Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas atbalsta programmas "Globālais fonds cienīga darba un trīspusējās sadarbības veicināšanai" finansiālu atbalstu. lasīt vairāk


Aicinām atsaukties gados jaunos un aktīvos biedrus!
Ceturtdiena 15/11/2012

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība aicina pirmorganizācijas līdz 26.11.2012. savā biedru pulkā apzināt jauniešus vecumā līdz 30 gadiem, kuri vēlētos satikt domubiedrus no visas Latvijas, gūt pieredzi, noderīgu informāciju un atbalstu, kā arī iespēju radoši izpausties dažādās LIZDA aktivitātēs. lasīt vairāk


Arodbiedrība izstrādājusi Rekomendāciju par stresa un vardarbības mazināšanu pedagoga darbā
Ceturtdiena 15/11/2012

LIZDA ir izstrādājusi Rekomendāciju par stresa un vardarbības mazināšanu pedagoga darbā, kuras mērķis ir radīt izpratni darba devējos, politikas veidotājos, sabiedrībā par stresu darbā, palīdzēt izprast, identificēt pazīmes un veidot labvēlīgu psiho – emocionālo un fizisko darba vidi pedagogiem Latvijā. lasīt vairāk


No stresa un vardarbības brīva pedagoga darba vide
Piektdiena 09/11/2012

Eiropas Rīcības un solidaritātes dienā 14.novembrī Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība konferencē "No stresa un vardarbības brīva pedagoga darba vide" iepazīstinās ar izstrādātajām rekomendācijām stresa un vardarbības mazināšanai pedagoga darba vidē. lasīt vairāk


LIZDA biedru interešu aizstāvība
Trešdiena 07/11/2012

Arodbiedrība šobrīd gatavo atzinumu par MK noteikumu projektu "Noteikumi par valsts pamatizglītības standartu, pamatizglītības mācību priekšmetu standartiem un pamatizglītības programmu paraugiem", kurā ņemsim vērā Latvijas Pedagogu domes paustās iebildes, jo minimālo stundu skaita noteikšana pamatizglītības standartā var pastiprināt neveselīgu konkurenci starp pedagogiem. lasīt vairāk


Pedagogi savos maciņos nejūt algas pielikumu
Trešdiena 07/11/2012

Lai arī arodbiedrība panāca pedagogu zemāko mēneša darba algu likmju paaugstināšanu par 10%, lielākā daļa no 203 aptaujātajiem pedagogiem šajā mācību gadā savos maciņos nav sajutuši algas pielikumu, jo saņemot to pašu ko līdz šim vai arī to skaidro ar bērnu skaita un slodzes samazinājumu. lasīt vairāk


Mācību līdzekļu nodrošinājums Latvijas skolās
Pirmdiena 05/11/2012

Kāds patlaban ir nodrošinājums ar mācību literatūru? Cik naudas mācību grāmatu iegādei piešķir valsts un cik pašvaldība? Vai IZM jau definējusi, kas ir mācību līdzekļu grozā un cik tas maksās? Vai nākamajā gadā vienam skolēnam paliek līdzšinējie 1,98 lati? Vai ir plāns, kādus digitālos mācību līdzekļus kādā vecumposmā vajag? Atbildes uzzināsi rakstā no arodbiedrības un laikraksta "Izglītība un Kultūra" rīkotās diskusijas "Mācību līdzekļu nodrošinājums Latvijas skolās", kurā piedalījās tiesībsargs, IZM, VISC, izglītības iestāžu un pārvalžu pārstāvji. lasīt vairāk


Vilinošas atlaides novembrī tikai LIZDA biedriem
Piektdiena 02/11/2012

Arodbiedrība ir sarūpējusi īpašas atlaides precēm un dažādiem pakalpojumiem, kuras var saņemt ikviens arodbiedrības biedrs. Iepazīties ar "Atlaižu grozu" un uzzini par LIZDA partneru izdevīgajiem piedāvājumiem novembrī! lasīt vairāk