20142013201220112010
Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   Iespēja LIZDA biedriem bez maksas apmeklēt koncertu "Sauli meklējot" Sv. Jāņa baznīcā
Otrdiena 30/04/2013

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības biedri aicināti apmeklēt koncertu "Sauli meklējot", kas notiks 4.maijā, plkst. 17:00, Rīgas Sv. Jāņa baznīcā. LIZDA biedriem koncerta apmeklējums par brīvu (standarta cena Ls 5-8). lasīt vairāk


LIZDA un LIVA gatava protestēt pret IZM ieceri virzīt valdībā ar sociālajiem partneriem nesaskaņotu pedagogu motivācijas programmu
Otrdiena 30/04/2013

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA) un Latvijas Izglītības vadītāju asociācija (LIVA) gatavas maijā rīkot izglītības darbinieku protestus pret Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) apņemšanos virzīt apstiprināšanai Ministru kabinetā ar sociālajiem partneriem līdz galam nesaskaņotu pedagogu motivācijas programmu, kuru nevar nosaukt par pedagogus motivējošu mehānismu kopumu. lasīt vairāk


Skolotājus satrauc valdības un IZM nepārliecinošā pedagogu atalgojuma politika
Pirmdiena 29/04/2013

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība iestājas par cienīgu darbu un taisnīgu darba samaksu pedagogiem. LIZDA organizētajā seminārā Balvu, Baltinavas, Rugāju un Viļakas novada pedagogi pauda savu viedokli par to, kas patlaban viņiem rada vislielākās raizes ikdienas darbā. lasīt vairāk


Tava garantija 24 stundas 7 dienas nedēļā
Pirmdiena 29/04/2013

17.04.2013. notika LIZDA nelaimes gadījumu fonda valdes sēde, kurā tika izskatīti 49 nelaimes gadījumi, cietušajiem biedriem piešķirti pabalsti par kopējo summu Ls 4 789,59. Kopš gada sākuma fondā izskatīti 262 pieteikumi, tostarp, 3 nāves gadījumi un līdz šim izmaksāti kopā Ls 30 952,60. lasīt vairāk


LBAS jaunieši vingrošanas akcijā pie MK atgādinās par veselīgiem darba apstākļiem
Pirmdiena 29/04/2013

Lai vērstu darba devēju un valdības uzmanību uz darbinieku tiesībām strādāt veselīgos darba apstākļos un saņemt taisnīgu darba samaksu, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības Jauniešu padome rīko Darba svētkiem veltītu vingrošanas akciju, kas notiks otrdien, 30.aprīlī, plkst. 13:00, Rīgā, alejā pie Ministru kabineta. lasīt vairāk


77% aptaujāto netic IZM spējām aizstāvēt pedagogus un zinātniekus
Otrdiena 23/04/2013

Lielākā daļa jeb 55% no LIZDA mājas lapas aptaujas 288 respondentiem netic Izglītības un zinātnes ministrijas spējām aizstāvēt izglītības un zinātnes darbinieku intereses valdībā. Ministrijas spējām tic vien 17% aptaujāto, bet 6% respondentu nav viedokļa šajā jautājumā. lasīt vairāk


IZM paspārnē topošā pedagogu motivācijas programma bez motivācijas?
Otrdiena 23/04/2013

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība kopā ar Latvijas Izglītības vadītāju asociāciju pedagogu motivācijas programmas kontekstā iestājas par papildu valsts finansējumu pedagogu zemāko mēneša darba algas likmju palielināšanai, kas ir priekšnoteikums pārejai uz pedagogu 40 stundu darba nedēļu. Savukārt Izglītības un zinātnes ministrija uzstāj uz esošā finansējuma pārdali jeb maksimālā un minimālā atalgojuma izlīdzināšanu. lasīt vairāk


Starptautiskā nedēļa "Izglītība visiem" šogad radošuma noskaņās
Otrdiena 23/04/2013

Starptautiskā nedēļa "Izglītība visiem" tiek īstenota, lai pievērstu politikas veidotāju, pedagogu, vecāku un citu iesaistīto pušu uzmanību nepieciešamībai nodrošināt UNESCO "Izglītība visiem" mērķu sasniegšanu līdz 2015.gadam. lasīt vairāk


Pēc LIZDA aicinājuma Tiesībsargs vērtē Zinātniskās darbības likuma 33.panta izpildi
Trešdiena 17/04/2013

Atbildot uz Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības aicinājumu, Latvijas Republikas tiesībsargs pieprasījis Izglītības un zinātnes ministrijai sniegt viedokli un uzsācis vērtēt zinātniskai darbībai piešķirtā valsts finansējuma apmēra 2013.gadam atbilstību Zinātniskās darbības likuma 33.panta otrajā daļā noteiktajam. lasīt vairāk


Arodbiedrība aicina izglītības un zinātnes iestāžu vadītājus slēgt darba koplīgumus
Trešdiena 17/04/2013

Sabalansēt darbinieku vajadzības un vēlmes ar darba devēja iespējām, kas realizējas abpusējā ieguvumā – tas ir iespējams! Pagājušajā gadā 62% no 1306 LIZDA pirmorganizācijām visā Latvijā ar darba devējiem ir noslēgušas 804 darba koplīgumus, panākot labvēlīgākus darba nosacījumus izglītības un zinātnes darbiniekiem. lasīt vairāk


Par pabalstiem un piemaksām pedagogiem
Trešdiena 17/04/2013

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība saņēmusi Izglītības un zinātnes ministrijas skaidrojumu par pašvaldību tiesībām materiāli stimulēt pedagogus un izmaksāt sociālos pabalstus 2013.gadā. lasīt vairāk


Pētījumu par cienīgu darbu pedagogiem veiks Latvijas Lauksaimniecības universitāte
Trešdiena 17/04/2013

Arodbiedrība atkārtotā iepirkuma konkursā pieņēmusi lēmumu uzticēt Latvijas Lauksaimniecības universitātei pētījuma veikšanu par izglītības darbinieku vajadzībām nodarbinātības stabilitātes un cienīgu darba apstākļu nodrošināšanā un šo jautājumu aktualizēšanu darba koplīgumos Norvēģijas finanšu instrumenta projekta „Vienota izpratne par cienīgu darbu pedagogiem” ietvaros. lasīt vairāk


Vai Tu jau saņēmi savu avīzi "Pietura"?
Trešdiena 17/04/2013

Izdots Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības avīzes "Pietura" pavasara numurs, kuru biedri var pieprasīt savas darba vietas arodorganizācijā. Avīze "Pietura" iepazīstina ar aktualitātēm izglītībā un zinātnē, arodbiedrības aktivitātēm un pakalpojumiem biedriem. lasīt vairāk


LIZDA ir lielākā nozaru arodbiedrība Latvijā
Trešdiena 10/04/2013

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība šobrīd apvieno 31 930 biedrus, no kuriem 30 807 ir aktīvi strādājošie biedri, 987 biedri ir nestrādājošie pensionāri, bet 136 biedri ir studenti un audzēkņi. LIZDA visā Latvijā apvieno 57% nozarē strādājošos. lasīt vairāk


Panākta konceptuāla vienošanās par Sadarbības memoranda projektu
Otrdiena 09/04/2013

Pēc LIZDA iniciatīvas pērn septembrī izveidotajā IZM darba grupā pusgada garumā tapa atsevišķs Sadarbības memoranda projekts par akadēmiskā un zinātniskā personāla darba samaksas pārskatīšanu. Līdz šim panākta konceptuāla vienošanās par memoranda saturu. Arodbiedrība cer, ka memoranda parakstīšanas process neievilksies un IZM vadība drīz apliecinās savas apņemšanās ar reāliem darbiem. lasīt vairāk


LIZDA biedru interešu aizstāvība
Pirmdiena 08/04/2013

Aicinām uzzināt par kādiem normatīvajiem aktiem Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība šobrīd sniedz atzinumus Latvijas Brīvo arodbiedrību savienībai, Nacionālās trīspusējās sadarbības padomei un ministrijām. lasīt vairāk


Pavasarīgas atlaides LIZDA biedriem aprīlī!
Piektdiena 05/04/2013

Arodbiedrība ir sarūpējusi īpašas atlaides precēm un dažādiem pakalpojumiem, kuras var saņemt ikviens arodbiedrības biedrs. Iepazīties ar "Atlaižu grozu" un uzzini par LIZDA partneru izdevīgajiem piedāvājumiem aprīlī! lasīt vairāk


Jaunieti, vēlies doties uz nometni Anapā?
Piektdiena 05/04/2013

Vēl tikai līdz 28.aprīlim ikviens jaunais pedagogs vecumā līdz 35 gadiem (LIZDA biedrs) var piedalīties konkursā „Jauno pedagogu skolas diena”, ko Globālās rīcības nedēļas ietvaros rīkot Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība sadarbībā ar laikrakstu „Izglītība un Kultūra”. Lai piedalītos konkursā, jāiesūta interesants raksts par jaunā pedagoga pieredzi, izaicinājumiem un atbalstu, uzsākot darba gaitas izglītības iestādē. Uzvarētājs balvā saņems apmaksātu dalību starptautiskā jauno pedagogu nometnē Anapā. lasīt vairāk


LIZDA biedri apdrošināti pret nelaimes gadījumiem 24 stundas 7 dienas nedēļā
Otrdiena 02/04/2013

27.03.2013. notika LIZDA nelaimes gadījumu fonda valdes sēde, kurā tika izskatīti 90 nelaimes gadījumi, cietušajiem biedriem piešķirti pabalsti par kopējo summu Ls 11 564,82. Kopš gada sākuma fondā izskatīti 214 pieteikumi, tostarp, 3 nāves gadījumi un līdz šim izmaksāti kopā Ls 26 216,74. lasīt vairāk


LIZDA izsludina atkārtotu iepirkumu pētījuma veikšanai par cienīgu darbu pedagogiem
Otrdiena 02/04/2013

Arodbiedrība aicina līdz 8.aprīlim iesniegt pieteikumus pētījuma veikšanai par izglītības darbinieku vajadzībām nodarbinātības stabilitātes un cienīgu darba apstākļu nodrošināšanā un šo jautājumu aktualizēšanu darba koplīgumos Norvēģijas finanšu instrumenta projekta "Vienota izpratne par cienīgu darbu pedagogiem" ietvaros. lasīt vairāk


90% aptaujāto atbalsta protestus pret Sadarbības memoranda nepildīšanu
Pirmdiena 01/04/2013

LIZDA marta beigās vērsa sabiedrības uzmanību uz Sadarbības memoranda nepildīšanu no Izglītības un zinātnes ministrijas puses, uzsverot konkrētus neizpildītos uzdevumus. Šajā situācijā gandrīz visi jeb 90% no aptaujātajiem atbalsta LIZDA protesta aktivitātes, no kurām aktuālākā ir izglītības un zinātnes ministra Roberta Ķīļa demisijas pieprasīšana – to atbalsta 52% aptaujāto. lasīt vairāk


Bauskas novada dome steigā nolemj likvidēt Izglītības pārvaldi
Pirmdiena 01/04/2013

Bauskas novada dome 28.03.2013. sēdē pieņēmusi lēmumu par pašvaldības Izglītības pārvaldes likvidāciju. Protestējot pret šīm sasteigtajām izmaiņām, LIZDA Bauskas starpnovadu arodorganizācija pie domes rīkoja piketu. Arodbiedrība apņēmusies pārsūdzēt domes lēmumu, kurš pieņemts bez iepriekšējas apspriešanas ar sociālajiem partneriem. lasīt vairāk