20142013201220112010
Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   Jauno ministru atbalsta 33% aptaujāto
Piektdiena 31/05/2013

33% no arodbiedrības mājas lapas aptaujas 185 respondentiem atbalsta Vjačeslavu Dombrovski izglītības un zinātnes ministra amatā, savukārt viņu neatbalsta 24% aptaujāto. Lielākā daļa jeb 43% respondentu nav viedokļa šajā jautājumā. lasīt vairāk


LIZDA aicina pedagogus neaizmirst savas tiesības vardarbības gadījumos
Piektdiena 31/05/2013

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība aicina ikvienu pedagogu neaizmirst tiesības un pienākumus iestāties par skolēnu un savu personisko drošību, saskaroties ar vardarbību izglītības iestādē. Ja skolēns traucē sabiedrisko kārtību, apdraud savu vai citu personu drošību, veselību vai dzīvību, pedagogam nekavējoties par to ir jāinformē iestādes vadība. LIZDA arī uzsver, ka atbalsta personāla nodrošināšana katrā skolā palīdzētu pedagogiem darbā ar bērniem, kuriem ir uzvedības traucējumi. lasīt vairāk


Tava garantija 24 stundas 7 dienas nedēļā
Ceturtdiena 30/05/2013

20.05.2013. notika LIZDA nelaimes gadījumu fonda Valdes sēde, kurā izskatīts 81 nelaimes gadījums un cietušajiem biedriem piešķirti pabalsti par kopējo summu Ls 8 176,36. Kopš gada sākuma fondā izskatīti 344 pieteikumi, tostarp, 3 nāves gadījumi un līdz šim izmaksāti kopā Ls 39 146,69. lasīt vairāk


Norvēģijā valdība uzticas pedagogiem
Trešdiena 29/05/2013

LIZDA pārstāvji projekta "Padziļināta izpratne par cienīgu darbu pedagogiem" ietvaros piedalījās pieredzes apmaiņā ar Norvēģijas Izglītības darbinieku arodbiedrības Finnmark novada arodorganizācijas kolēģiem Altā. Tika noskaidrots, ka Norvēģijā pedagogu darba samaksa ir atkarīga no sociālo partneru vienošanās nosacījumiem, pedagoga iegūtās izglītības un darba stāža. Norvēģijas valdība uzticas saviem pedagogiem, nodrošina cienīgus darba apstākļus un nepieprasa nemitīgi pierādīt darba kvalitāti. lasīt vairāk


ETUCE: Par veselīgām un drošām darba vietām izglītības darbiniekiem!
Trešdiena 29/05/2013

Lai veicinātu veselīgus un drošus darba apstākļus izglītībā Eiropas arodbiedrību pārstāvji mudina pedagogu apvienības īstenot līderu mācības ar praktisku ievirzi kolektīva psihosociālās darba vides uzlabošanā, savukārt Eiropas valdībām arodbiedrību līderi iesaka rūpīgi izvērtēt iespējamos riskus pirms jebkurām reformām, kas var ietekmēt izglītības darbinieku darba vidi un izglītības kvalitāti. lasīt vairāk


Virzīs valdībā IZM informatīvo ziņojumu
Piektdiena 24/05/2013

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība vienojusies ar Izglītības un zinātnes ministriju darba grupā izstrādāto Vispārējās un profesionālās izglītības pedagogu motivācijas, atalgojuma un profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas sasaistes programmas projektu pārveidot par IZM Informatīvo ziņojumu un 28.maijā to virzīt izskatīšanai valdībā. Savukārt pedagogu motivācijas programmu izstrādāt īsu un konkrētu, ikvienam pedagogam saprotamā formā, pamatojoties uz valdībā izskatīto informatīvo ziņojumu. lasīt vairāk


Izglītības likuma grozījumu virzība
Ceturtdiena 23/05/2013

Šobrīd notiek diskusijas Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijā par Izglītības un zinātnes ministrijas izstrādātajiem priekšlikumiem grozījumiem Izglītības likumā. Tālākai apstiprināšanai likumā virzīti grozījumi par mācību līdzekļiem, karjeras izglītību, privāto pirmsskolas izglītības iestāžu finansēšanu. Līdz šim komisijā vēl nav izdiskutēti likuma grozījumi par pedagogu darba kvalitātes pakāpēm, izglītības standartu apstiprināšanu, kā arī par izglītības iestāžu vadītāju terminēto līgumu ieviešanu. lasīt vairāk


LIZDA atkārtoti pieprasīs tikšanos ar ministru prezidentu Valdi Dombrovski
Ceturtdiena 23/05/2013

22.05.2013. Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības valde lēma atkārtoti aicināt ministru prezidentu Valdi Dombrovski uz tikšanos, lai pārrunātu valsts budžeta iespējas un aktualizētu jautājumu par normatīvajos aktos noteiktā valsts finansējuma nodrošināšanu zinātnei un augstākai izglītībai. lasīt vairāk


LIZDA neatbalsta IZM ieceri par sešgadniekiem pirmajā klasē
Piektdiena 17/05/2013

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība pārtraukusi darbu Izglītības un zinātnes ministrijas darba grupā par agrāku vidējās izglītības ieguvi, jo ministrija neieklausās nozares un sociālo partneru viedoklī un konstanti piedāvā tikai vienpusēju risinājumu – bērnu uzņemšanu pamatizglītības procesā jau no 6 gadu vecuma, kas ietver draudus gan mazo skolēnu veselībai, gan 18 gadīgu jauniešu nokļūšanai bezdarbnieku rindās. lasīt vairāk


Pedagogam draudzīga izglītības iestāde
Piektdiena 17/05/2013

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība aicina Latvijas izglītības iestāžu vadītājus (darba devējus) piedalīties konkursā, lai novērtētu savu pedagogu darba vidi un iegūtu arodbiedrības atzītu statusu „Pedagogam draudzīga izglītības iestāde 2013”. Pieteikumu iesniegšana līdz 06.09.2013. lasīt vairāk


Sveicam jauno pedagogu konkursa uzvarētājas!
Ceturtdiena 09/05/2013

Lai vērstu sabiedrības uzmanību uz atbalsta pasākumu nepieciešamību un nozīmi jauno pedagogu darba dzīves uzsākšanā un apzinātu jauno pedagogu dažādās pieredzes Latvijas izglītības iestādēs LIZDA sadarbībā ar laikrakstu "Izglītība un Kultūra" rīkoja konkursu "Jauno pedagogu skolas diena". LIZDA izsaka pateicību visiem jaunajiem pedagogiem par atsaucību un piedalīšanos! lasīt vairāk


LIZDA aptur darbu pie pedagogu 40 stundu darba nedēļas modeļa ieviešanas
Ceturtdiena 09/05/2013

08.05.2013. Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības padome pēc tikšanās ar jauno izglītības un zinātnes ministru Vjačeslavu Dombrovski un citām Izglītības un zinātnes ministrijas vadošajām amatpersonām nolēma uz laiku pārtraukt darbu pie Sadarbības memorandā paredzētās pārejas uz pedagogu 40 stundu darba nedēļu no 2014.gada 1.septembra, jo šī jaunā atalgojuma modeļa ieviešanai nedz šobrīd, nedz tuvākajā nākotnē IZM vadība nav paredzējusi reālu un adekvātu finansiālo segumu. lasīt vairāk


LIZDA padome tiksies ar ministru Vjačeslavu Dombrovski
Otrdiena 07/05/2013

8.maijā Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības padome un aktīvisti no visas Latvijas tiksies ar jauno izglītības un zinātnes ministru Vjačeslavu Dombrovski un citām Izglītības un zinātnes ministrijas vadošajām amatpersonām, lai pārrunātu turpmāko sadarbību pārmaiņu virzībā un nozares darbinieku atalgojuma paaugstināšanā. lasīt vairāk


Pievilcīgas atlaides LIZDA biedriem maijā
Otrdiena 07/05/2013

Arodbiedrība ir sarūpējusi īpašas atlaides precēm un dažādiem pakalpojumiem, kuras var saņemt ikviens LIZDA biedrs. Iepazīties ar "Atlaižu grozu" un uzzini par arodbiedrības partneru izdevīgajiem piedāvājumiem maijā! lasīt vairāk