20142013201220112010
Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   Kļūsti par arodbiedrības biedru!
Piektdiena 27/12/2013

Aicinām ikvienu izglītības un zinātnes darbinieku kļūt par arodbiedrības biedru, lai vienoti iestātos par savām darba tiesībām un cienīgiem darba apstākļiem. Uzzini kāpēc pievienoties Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrībai un kā var kļūt par tās biedru! lasīt vairāk


Arodbiedrības paveiktie darbi un lielākie izaicinājumi 2014.gadā
Trešdiena 25/12/2013

Apritējis gads, tādēļ sarunā ar Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības (LIZDA) priekšsēdētāju Ingrīdu Mikiško un priekšsēdētājas vietnieku Jāni Krastiņu piedāvājam atskatīties uz LIZDA kopīgi paveikto šajā gadā un lielākajiem izaicinājumiem nākamajā gadā. lasīt vairāk


Gaišus un priecīgus svētkus!
Otrdiena 24/12/2013

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība vēl Jums gaišus un mīlestības pilnus Ziemassvētkus! Lai Jaunais 2014.gads nāk ar patiesu prieka dzirksti, lieliem sapņiem un nezūd apņēmība ikdienā radīt brīnumus! lasīt vairāk


Jaunu izglītības finansēšanas modeli IZM sola izstrādāt līdz 2015.gada augustam
Otrdiena 24/12/2013

Nākamā gada valsts budžetā pedagogu atalgojumam trūkst 2,5 miljonu eiro. Finanšu ministrija rosinājusi Izglītības un zinātnes ministriju šo summu rast pašu budžetā, bet IZM plāno to prasīt valdībai tad, kad nākamā gada pavasarī būs saskaitīti skolēni un zināms, kāda naudas summa nepieciešama. Par pedagogu algām, kvalitātes pakāpēm, IZM iecerētajām reformām un nepasniegto „Izglītības inovāciju balvu 2013” laikraksts „Izglītība un Kultūra” piedāvā sarunu ar IZM Izglītības departamenta direktori, valsts sekretāres vietnieci Eviju Papuli. lasīt vairāk


Par izglītības attīstības pamatnostādnēm 2014. – 2020.gadam valdība lems janvārī
Otrdiena 24/12/2013

Izglītības un zinātnes ministrijas sagatavoto Izglītības attīstības pamatnostādņu 2014. – 2020.gadam projektu Ministru kabineta komitejā izskatīja 16.decembrī, uzdodot ministrijai līdz nākamā gada 7.janvārim dokumenta projektu saskaņot ar tām institūcijām un organizācijām, ar kurām tas vēl nav izdarīts. lasīt vairāk


Piedalies LIZDA plakātu konkursā!
Piektdiena 20/12/2013

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība aicina ikvienu biedru, īpaši vizuālās mākslas skolotājus un citus radošas dzirksts bagātus pedagogus, piedalīties konkursā, līdz 10.02.2014. iesūtot savu plakātu, kuram radošā un efektīvā veidā jāaicina pārējie izglītības un zinātnes darbinieki iestāties arodbiedrībā. lasīt vairāk


Izveido aliansi kvalitatīvai izglītībai Latvijā
Piektdiena 20/12/2013

19.12.2013. Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības, Izglītības un zinātnes ministrijas, Izglītības kvalitātes valsts dienesta, Valsts izglītības satura centra, Latvijas Pašvaldību savienības, UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas, Rektoru padomes, Latvijas Vecāku kustības, biedrības „Vecāki par izglītību” pārstāvji nolēma veidot atvērtu konsultatīvu aliansi, lai līdz Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē beigām kopīgiem spēkiem veicinātu sabiedrības izpratni par kvalitatīvu izglītību, nodrošinātu pārdomātu izglītības sistēmas pilnveidi. lasīt vairāk


LIZDA aicina tiesībsargu Juri Jansonu nenoniecināt pedagogu kompetenci
Trešdiena 18/12/2013

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība aicina Latvijas Republikas tiesībsargu Juri Jansonu neizteikt publiskus apgalvojumus par pedagogu nekompetenci, vadoties pēc dažiem atsevišķiem gadījumiem, tādejādi negatīvi iedragājot kopējo pedagoga profesijas prestižu. lasīt vairāk


Pieteikumi fondam jāiesniedz līdz 13.12.2013.
Trešdiena 11/12/2013

Sakarā ar pāriešanu uz eiro LIZDA fonds lūdz biedrus dokumentus par nelaimes gadījumiem iesniegt līdz 13.12.2013. Ja dokumenti būs saņemti vēlāk, tad atlīdzības naudu fonds aprēķinās saskaņā ar jauno nolikumu, kas stāsies spēkā ar 01.01.2014. lasīt vairāk


Vai Tu jau saņēmi savu avīzi "Pietura"?
Trešdiena 11/12/2013

Izdots Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības avīzes "Pietura" ziemas numurs, kuru biedri var pieprasīt savas darba vietas arodorganizācijā. Avīze "Pietura" iepazīstina ar aktualitātēm izglītībā un zinātnē, arodbiedrības aktivitātēm un pakalpojumiem biedriem. lasīt vairāk


IZM apņēmusies uzlabot finanšu plānošanu pedagogu darba samaksai
Piektdiena 06/12/2013

03.12.2013. Ministru kabinetā izskatītajā un atbalstītajā informatīvajā ziņojumā Izglītības un zinātnes ministrija apņēmusies veikt virkni pasākumu, tostarp grozījumus normatīvajos aktos, lai uzlabotu finanšu līdzekļu plānošanu, veiktu finanšu sistēmas sakārtošanu un budžeta līdzekļu izlietošanas kontroli, aprēķinot un sadalot līdzekļus pedagogu darba samaksai. lasīt vairāk


LIZDA panākusi 40% nesamazināšanu
Piektdiena 06/12/2013

Pateicoties Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības kategoriskam iebildumam pret Izglītības un zinātnes ministrijas ieceri iztrūkumu mērķdotācijās pedagogu atalgojumam kompensēt ar finansējuma apmēra samazināšanu pedagogu papildu pienākumu veikšanai no 40% uz 38,9142%, valdība 03.12.2013. nolēma nākamā gada pirmajos astoņos mēnešos nodrošināt finansējumu par papildu pienākumiem un atbalsta pasākumiem pilnā apmērā – 40% no mācību stundu plāna īstenošanai aprēķinātās mērķdotācijas. lasīt vairāk


Nākamajam ministram jāturpina darbs pedagogu algu paaugstināšanai
Piektdiena 06/12/2013

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība uzskata, ka nākamajam izglītības un zinātnes ministram ir jāturpina pārdomāti ieviest pašreizējā ministra Vjačeslava Dombrovska uzstādītā prioritāte par pedagogu darba samaksas paaugstināšanu un nozares finansēšanas sistēmas sakārtošanu. lasīt vairāk


2013./2014. mācību gads skaitļos
Piektdiena 06/12/2013

Pēc Valsts izglītības informācijas sistēmas datiem vispārējās izglītības iestādēs Latvijā 2013./2014. m.g. kopā mācās 198 156 skolēni, kas ir par 1% jeb 1 025 skolēniem mazāk nekā pagājušajā mācību gadā. Skolēnu skaita samazināšanās ir pamats pedagoģisko likmju samazinājumam – 2013./2014. m.g. par 3% likmju mazāk. Pedagogu darba samaksa par pedagoģisko likmi vispārējās izglītības iestādēs ir palielinājusies vidēji par 3% jeb 10,26 latiem. lasīt vairāk


Aizstāvot izglītības darbinieku intereses normatīvo aktu izstrādē
Ceturtdiena 05/12/2013

2013.gads raksturīgs ar jauniem normatīvajiem aktiem un vairākām to izmaiņām, kas ietekmē pedagogu darba vidi. Vasarā, kad pedagogi un iestāžu vadītāji atradās pelnītā atvaļinājumā, Izglītības likumu skāra būtiski 39 grozījumi. Tāpat grozījumus piedzīvoja Ministru kabineta noteikumi Nr. 836 un Nr. 1616. Šogad izstrādātas arī izglītības attīstības pamatnostādnes 2014. – 2020.gadam. lasīt vairāk


Valsts plānotie izdevumi izglītībai un zinātnei
Ceturtdiena 05/12/2013

Valsts finansējums izglītībai attiecībā pret iekšzemes kopproduktu ir svarīgs indikators, kas dod priekšstatu par valsts atbalstu izglītībai. Izglītība ir pakalpojums, kura nodrošināšanai finansējumu ik gadu piešķir no Latvijas valsts konsolidētā kopbudžeta. Rakstā analizēti plānotie izdevumi izglītībai laika periodā no 2012. – 2016.gadam. lasīt vairāk


Patīkamas atlaides biedriem decembrī
Otrdiena 03/12/2013

Arodbiedrība ir sarūpējusi īpašas atlaides precēm un dažādiem pakalpojumiem, kuras var saņemt ikviens LIZDA biedrs. Iepazīties ar "Atlaižu groza" izdevīgajiem LIZDA partneru atlaižu piedāvājumiem decembrī! lasīt vairāk