20142013201220112010
Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   Solītais izglītības un zinātnes darbinieku makos nekrīt…
Ceturtdiena 29/05/2014

Šobrīd Izglītības un zinātnes ministrija izstrādājusi divu pedagogu darba samaksas modeļu aprises, bet vēl joprojām neatbildētu jautājumu ir vairāk, nekā konkrētības un skaidra redzējuma par izglītības un zinātnes darbinieku darba samaksas paaugstināšanu turpmākajos gados. lasīt vairāk


Konkurss darba devējiem "Pedagogam draudzīgākā izglītības iestāde 2014"
Otrdiena 27/05/2014

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība aicina līdz 10.09.2014. Latvijas izglītības iestāžu vadītājus (darba devējus) piedalīties konkursā, lai novērtētu savu pedagogu darba vidi un iegūtu arodbiedrības atzītu statusu „Pedagogam draudzīgākā izglītības iestāde 2014”. lasīt vairāk


LIZDA vēstulē valsts amatpersonām atgādina izglītības un zinātnes darbinieku prasības
Otrdiena 27/05/2014

Pēc vērienīgās izglītības un zinātnes darbinieku protesta akcijas Rīgā Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības (LIZDA) valde nosūtījusi valsts augstākajām amatpersonām un Saeimas politisko partiju frakcijām vēstuli, atgādinot nozares darbinieku prasības par cienīgu darba samaksu. lasīt vairāk


Kolēģi visā Eiropā atbalsta LIZDA prasības Latvijas valdībai
Pirmdiena 19/05/2014

Igaunijas, Lietuvas, Polijas, Lielbritānijas, Nīderlandes, Francijas, Zviedrijas, Čehijas, Ukrainas, Slovēnijas, Kipras, Ungārijas izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības nosūtījušas kopā 14 vēstules Latvijas augstākajām amatpersonām, paužot atbalstu Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības prasībai – piešķirt papildus valsts finansējumu 2015. – 2017.gadam efektīvām pārmaiņām, lai nodrošinātu izglītībā un zinātnē strādājošo cienīgu darba samaksu. lasīt vairāk


Spilgtas atlaides LIZDA biedriem maijā!
Piektdiena 16/05/2014

Arodbiedrība ir sarūpējusi īpašas atlaides precēm un dažādiem pakalpojumiem, kuras var saņemt ikviens LIZDA biedrs. Iepazīsties ar "Atlaižu groza" izdevīgajiem LIZDA 100 partneru atlaižu piedāvājumiem maijā! lasīt vairāk


Ja valdība neieklausīsies LIZDA prasībās, pedagogi gatavi arī streikot
Trešdiena 14/05/2014

12.05.2014. protesta akcijās Rīgā 7 tūkstoši izglītības un zinātnes darbinieku no visas Latvijas, kopā ar spēcīgu starptautisko partneru atbalstu pieprasīja valsts augstākajām amatpersonām papildus valsts finansējumu 2015. – 2017.gadam cienīgai darba samaksai. Ja Ministru kabinets neieklausīsies Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības prasībās un neapliecinās apņemšanās ar reāliem darbiem, tad LIZDA lems par turpmākām protesta akcijām, neizslēdzot arī streika rīkošanu, kuram gatavību pedagogi atkārtoti apliecināja mītiņā. lasīt vairāk


Pateicība par atbalstu protesta aktivitātēm
Trešdiena 14/05/2014

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA) izsaka pateicību izglītības, zinātnes darbiniekiem un sadarbības partneriem par aktīvu līdzdalību un atbalstu protesta gājienā un mītiņā Rīgā, kopīgi pieprasot papildus valsts finansējumu efektīvām pārmaiņām un cienīgai darba samaksai. lasīt vairāk


Kādēļ izglītības un zinātnes darbinieki protestēs gājienā un mītiņā Rīgā?
Ceturtdiena 08/05/2014

LIZDA aicina Latvijas pašvaldības, darba devējus, vecākus, skolēnus un studentus paust atbalstu izglītības un zinātnes darbinieku protesta aktivitātēm, jo esošais finansēšanas modelis „Nauda seko skolēnam” nenodrošina taisnīgu, motivējošu atalgojumu pedagogiem un vienādas iespējas uz kvalitatīvu izglītību ikvienam skolēnam, bet jauna pedagogu darba samaksas finansēšanas modeļa aprobācijai, ieviešanai un pedagogu darba samaksas paaugstināšanai šobrīd 2015. – 2017.gada valsts budžetā papildus līdzekļi nav paredzēti. lasīt vairāk


Praktiskā informācija protesta dalībniekiem
Ceturtdiena 08/05/2014

Aicinām visus izglītības un zinātnes darbinieku protesta gājiena un mītiņa dalībniekus iepazīties ar praktisko informāciju par akcijas norisi! lasīt vairāk


LIZDA prasības Latvijas valdībai atbalsta kolēģi visā Eiropā
Ceturtdiena 08/05/2014

Lai klātienē paustu atbalstu LIZDA prasībai Latvijas augstākajām valsts amatpersonām apmaksāt visus pedagogu, akadēmiskā un zinātniskā personāla darba pienākumus, 12.maijā Rīgā ieradīsies Eiropas Izglītības darbinieku arodbiedrības (ETUCE) vadība, kā arī izglītības darbinieku arodbiedrību pārstāvji no Lietuvas, Igaunijas, Polijas. Atbalstu LIZDA prasībām pauduši arī kolēģi no Slovēnijas, Francijas, Dānijas. lasīt vairāk


LIZDA ar ministru prezidenti Straujumu pārrunās pedagogu prasības
Ceturtdiena 08/05/2014

Piektdien, 9.maijā Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības pārstāvji tiksies ar ministru prezidenti Laimdotu Straujumu un nozares ministrijas amatpersonām, lai skaidrotu izglītības un zinātnes darbinieku protesta aktivitāšu pamatotību un pārrunātu arodbiedrības prasību apmaksāt visus pedagogu, akadēmiskā un zinātniskā personāla darba pienākumus, jo šobrīd valsts pedagogiem neapmaksā vidēji 18 stundas nedēļā, par padarīto paliekot parādā vidēji 341,28 eiro mēnesī. lasīt vairāk


Zinātne Latvijā – uz izzušanas sliekšņa!
Trešdiena 07/05/2014

Kā jūtas zinātnē strādājošs cilvēks Latvijā? Lai atbildētu uz šo jautājumu, vispirms nedaudz jāpa-stāsta, kāda situācija ir zinātniskajos institūtos pašlaik un kādas izmaiņas ir notikušas pēdējos 3 – 4 gados. Uz to var atbildēt īsi – no 2009.gada, kad finansējumu zinātnei samazināja par 63%, situāci-ja pa gadiem ir kļuvusi arvien sliktāka. Faktiski pašlaik tā ir jau katastrofāla, un ir reāls apdraudē-jums vairāku zinātņu apakšnozaru zaudēšanai. lasīt vairāk


Streikot vai nestreikot?
Trešdiena 07/05/2014

Diskutējot par iespējamajām pedagogu protesta akcijām, nereti ir nācies dzirdēt – kāpēc nestreikojam? Ar ko atšķiras streiks no piketa vai demonstrācijas? Pēc likumā nostiprinātās definīcijas streiks ir kolektīvā interešu strīda risināšanas veids, kas izpaužas tādējādi, ka uzņēmuma, nozares darbinieki vai darbinieku grupa brīvprātīgi pārtrauc darbu nolūkā panākt prasību izpildi. lasīt vairāk