20142013201220112010
Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   Darba likums ar grozījumiem
Ceturtdiena 26/02/2015

Aicinām iepazīties ar darba likumu, kura pēdējie grozījumi stājušies spēkā 01.01.2015. lasīt vairāk


Jaunā modeļa ieviešanai nepieciešami papildus 32 miljoni eiro
Ceturtdiena 26/02/2015

25.02.2015. Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas sēdē Izglītības un zinātnes ministrija minēja, ka jaunajā vispārizglītojošo skolu pedagogu darba samaksas modelī augstākā likme būs bruto 1000 eiro, bet zemākā – 870 eiro mēnesī. Lai to nodrošinātu, ministrija aprēķinājusi, ka šogad papildus būs nepieciešami aptuveni 10 miljoni eiro, bet nākamgad 32 miljoni eiro, turklāt, ja valsts vēlas izglītības nozares darbiniekiem samaksāt cienīgu atalgojumu, tad nav iespējams ieekonomēt sistēmā. lasīt vairāk


LIZDA aicina politiskās partijas atbalstīt izdienas pensiju ieviešanu skolotājiem
Trešdiena 25/02/2015

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība aicina Saeimā pārstāvētās politiskās partijas pildīt priekšvēlēšanu laikā noslēgto vienošanos, atbalstot likumprojektu, kas paredz pirmsskolas, speciālās izglītības un sporta skolotājiem noteikt tiesības uz izdienas pensiju. lasīt vairāk


LIZDA aicina Izglītības un zinātnes ministriju uzlabot pārmaiņu komunikāciju
Trešdiena 25/02/2015

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības valde (LIZDA) aicina Izglītības un zinātnes ministriju (IZM) līdz 24.03.2015. sniegt izvērstu skaidrojumu par jaunā pedagogu darba samaksas modeļa ieviešanu, konkrētu amata vienību skaitu, amata algām un citiem konceptuāliem jautājumiem, jo šobrīd bez skaidrības par pārmaiņu ieguvumiem, no pedagogiem jūtama loģiska pretestība. LIZDA līdz šim jau saņēmusi 99 izglītības iestāžu lēmumus pieteikt brīdinājuma streiku šī mācību gada nogalē, ja IZM pēc būtības neatbildēs uz jautājumiem un neuzlabos komunikāciju ar tiešajām mērķauditorijām. lasīt vairāk


Pēc LIZDA ierosmes ZZS deputāti iesnieguši izdienas pensiju likumprojektu
Pirmdiena 23/02/2015

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības un partiju priekšvēlēšanu laikā noslēgtās vienošanās paredz risināt jautājumu par speciālo pensiju shēmas ieviešanu pedagogiem. Pēc LIZDA ierosinājuma un priekšlikumiem Zaļo un zemnieku savienības deputāti Saeimā iesnieguši likumprojektu, kas paredz pirmsskolas, speciālās izglītības un sporta skolotājiem noteikt tiesības uz izdienas pensiju. lasīt vairāk


Jaunajā pedagogu darba samaksas modelī IZM piedāvā skolas sadalīt piecās grupās
Otrdiena 10/02/2015

Izglītības un zinātnes ministrija iepazīstinājusi darba grupu, Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības padomi un novadu izglītības pārvalžu vadītājus ar konceptuāli izstrādāto vispārizglītojošo skolu pedagogu darba samaksas jauno modeli, kurā ir paredzēts sadalīt skolas piecās grupās atbilstoši vidējam skolēnu skaitam. Katras skolu grupas skolotāji saņems vienādu atalgojumu visā valstī, taču IZM patlaban nesauc konkrētu summu, ko skolotāji saņems par 36 stundu darba nedēļu. lasīt vairāk


Arodbiedrība rosina IZM paredzēt sociālās garantijas pedagogiem
Pirmdiena 09/02/2015

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība atkārtoti rosina Izglītības un zinātnes ministriju steidzami sakārtot normatīvo regulējumu par pedagogu sociālajām garantijām, lai vienas izglītības iestādes ietvaros neveidotos būtiski atšķirīga un diskriminējoša atlīdzības sistēma. lasīt vairāk


Ministre Seile: Pedagogu jaunās algas varētu būt zināmas maijā
Ceturtdiena 05/02/2015

05.02.2015. Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības pārstāvji tikās ar ministru prezidenti Laimdotu Straujumu, izglītības un zinātnes ministri Mārīti Seili, Izglītības un zinātnes ministrijas un Finanšu ministrijas pārstāvjiem, lai pārrunātu jaunā pedagogu darba samaksas modeļa izstrādes gaitu un noskaidrotu tā iespējamo finansiālo ietekmi uz izglītības darbinieku algām. Pēc tikšanās ministre Seile uzsvēra, ka pagaidām nekādus ciparus nenosauks, bet algas, ko pedagogi saņems nākamajā mācību gadā, būs zināmas maijā. Galvenais uzstādījums esot, lai pedagogiem, kuri saņem lielākas algas, tās netiktu samazinātas, bet mazās algas „tiktu pievilktas klāt” lielākajām. lasīt vairāk


LIZDA biedru nelaimes gadījumu fonda darbības nolikums 2015.gadam
Trešdiena 04/02/2015

Aicinām iepazīties ar Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības biedru nelaimes gadījumu materiālās palīdzības fonda (LIZDA fonda) darbības nolikumu 2015.gadam. LIZDA fonds ir iespēja strādājošam arodbiedrības biedram gūt materiālo palīdzību līdz 2 500 eiro, ja biedrs cietis nelaimes gadījumā Latvijas teritorijā. lasīt vairāk


LIZDA ar Straujumu un Seili pārrunās jaunā pedagogu algu modeļa izstrādes gaitu
Trešdiena 04/02/2015

05.02.2015. Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības pārstāvji tiksies ar ministru prezidenti Laimdotu Straujumu un izglītības un zinātnes ministri Mārīti Seili, lai pārrunātu jaunā pedagogu darba samaksas modeļa izstrādes gaitu un noskaidrotu tā iespējamo finansiālo ietekmi uz izglītības darbinieku algām. lasīt vairāk


LIZDA dalīborganizāciju vēlēšanu sapulces
Trešdiena 04/02/2015

LIZDA dalīborganizācijām līdz 2015.gada aprīļa beigām jāorganizē teritoriālo arodorganizāciju pārskatu un vēlēšanu konferences, kā arī no pirmorganizāciju priekšsēdētāju vidus jāievēl delegāti uz LIZDA VI Kongresu, kas notiks 2015.gada 23.maijā. lasīt vairāk


Biedri arodbiedrības darbu vērtē ar atzīmi „labi”
Otrdiena 03/02/2015

Lielākā daļa Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības biedru LIZDA darbu pagājušajā gadā punktu skalā no 1 līdz 10 novērtējuši ar vidējo atzīmi 7,11 jeb „labi”. Savukārt par visveiksmīgāk īstenotajām arodbiedrības aktivitātēm 2014.gadā biedri minējuši atlaižu programmas attīstību un rīkotās protesta aktivitātes. Arodbiedrības sniegto pakalpojumu kvalitāti biedri vērtē kā pārliecinoši labu. Tāpat daudzi biedri uzsvēruši, ka arodbiedrībai jārīko streiks, kā arī jāizcīna izdienas pensijas pedagogiem. lasīt vairāk


LIZDA iebilst pret IZM ieceri mainīt pedagogu darba samaksas valsts mērķdotācijas koeficientus
Otrdiena 03/02/2015

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA) iebilst pret Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) virzītajiem grozījumiem Ministru kabineta noteikumos Nr. 1616 par kārtību, kādā sadala valsts mērķdotāciju pedagogu algām. IZM iecere mainīt normētā skolēnu skaita attiecību pret vienu pedagoga mēneša darba algas likmi no 8,12 uz 9 krasi pasliktinātu daudzu pedagogu finansiālo situāciju – novadu pilsētu un Pierīgas novadu pedagogiem algas samazinātos par 6% līdz 9%. lasīt vairāk


Ērtas atlaides LIZDA biedriem februārī
Otrdiena 03/02/2015

Arodbiedrība ir sarūpējusi īpašas atlaides precēm un dažādiem pakalpojumiem, kuras var saņemt ikviens LIZDA biedrs. Iepazīsties ar "Atlaižu groza" izdevīgajiem LIZDA 100 partneru atlaižu piedāvājumiem februārī! lasīt vairāk