20142013201220112010
Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   IZM sola sakārtot normatīvo regulējumu par pedagogu sociālajām garantijām
Pirmdiena 30/03/2015

Pēc Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības (LIZDA) atkārtota rosinājuma steidzami sakārtot normatīvo regulējumu par pedagogu sociālajām garantijām, lai vienas izglītības iestādes ietvaros neveidotos būtiski atšķirīga un diskriminējoša atlīdzības sistēma, Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) izveidojusi darba grupu priekšlikumu izstrādei un likumu grozījumu apspriešanai. lasīt vairāk


LIZDA pieprasa IZM līdz 1.maijam iepazīstināt ar pedagogu algu jaunā modeļa gala variantu un tā ieviešanas izmaksām
Piektdiena 27/03/2015

27.03.2015. Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības (LIZDA) padome tikās ar Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) pārstāvjiem, lai pārrunātu pedagogu darba samaksas jaunā modeļa izstrādes gaitu. Padome pieprasa IZM līdz 01.05.2015. iepazīstināt LIZDA ar jaunā modeļa gala variantu un tā ieviešanas izmaksām. Tāpat LIZDA padome pieprasa valdības apliecinājumu jaunā modeļa un pedagogu algu paaugstināšanas grafika finansēšanai. lasīt vairāk


Tiesībsargs izbeidzis pārbaudi par valsts finansējumu zinātnei un augstākajai izglītībai
Otrdiena 24/03/2015

Latvijas Republikas tiesībsargs 2015.gada martā izbeidzis pēc Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības rosinājuma uzsākto pārbaudes lietu par zinātnes un augstākās izglītības ikgadējā valsts finansējuma pieauguma neievērošanu. Tiesībsargs secinājis, ka nav aktuāli un lietderīgi sniegt vērtējumu par finansējumu 2013.gadā, jo esot mainījušies lietas faktiskie apstākļi – Izglītības un zinātnes ministrija iesaistījusies situācijas risināšanā, pieņemti normatīvo aktu grozījumi, veikts Pasaules Bankas pētījums, norit darbs pie jauna augstākās izglītības finansēšanas modeļa ieviešanas, kas skar arī zinātniskās bāzes finansējumu. lasīt vairāk


Visizdevīgākie naudas aizdevumi biedriem
Otrdiena 24/03/2015

Kooperatīvā sabiedrība "Skolu krājaizdevu sabiedrība" Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības biedriem sniedz iespēju par visizdevīgākajām procentu likmēm saņemt patēriņa kredītus. lasīt vairāk


LIZDA priekšlikumi pedagogu darba samaksas jaunajam modelim
Pirmdiena 23/03/2015

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA) apkopojusi reģionālajās konferencēs izskanējušos un izglītības darbinieku iesūtītos jautājumus par Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) izstrādāto pedagogu darba samaksas jauno modeli. Balstoties uz izglītības darbinieku secinājumiem, LIZDA izvirzījusi IZM vairākus priekšlikumus pedagogu darba samaksas jaunā modeļa uzlabošanai. lasīt vairāk


Vakances izglītības darbiniekiem - pasākumu asistentiem un sporta spēļu tiesnešiem
Pirmdiena 23/03/2015

Sporta un izklaides aģentūra „Sniega cilvēks” nodarbojas ar izklaides, aktīvās atpūtas, komandas saliedēšanas pasākumu un sporta sacensību organizēšanu. „Sniega cilvēks” izglītības darbinieku vidū meklē pasākumu asistentus un sporta spēļu tiesnešus, piedāvājot iespēju pievienoties aģentūras komandai. lasīt vairāk


IZM atbildes uz LIZDA jautājumiem par pedagogu darba samaksas jauno modeli
Pirmdiena 23/03/2015

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības (LIZDA) valde februāra beigās aicināja Izglītības un zinātnes ministriju (IZM) sniegt skaidrojumu par jaunā pedagogu darba samaksas modeļa ieviešanu, konkrētu amata vienību skaitu, amata algām un citiem konceptuāliem jautājumiem, jo šobrīd bez skaidrības par pārmaiņu ieguvumiem, no izglītības darbiniekiem jūtama loģiska pretestība. lasīt vairāk


Normatīvo aktu apkopojums izglītības iestādēm
Trešdiena 11/03/2015

Laikā, kad vispārējās izglītības skolām, pirmsskolas un profesionālās izglītības iestādēm saistošais tiesiskais regulējums arvien pieaug un aptver daudz dažādas tiesību jomas, sekošana līdzi visiem normatīvajiem aktiem un to grozījumiem ir kļuvusi ļoti laikietilpīga un sarežģīta ikdienas darba gaitā. Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA) aicina biedrus iepazīties ar SkoluTiesības.lv juristu izstrādāto rokasgrāmatu „Izglītības tiesības” un izmantot 10% atlaidi gada abonementam – visām rokasgrāmatām ar 100 normatīvajiem aktiem un to komentāriem, vairāk nekā 200 iekšējo dokumentu paraugiem, ikmēneša jaunāko likumdošanas informāciju, konsultācijām tiesību jautājumos. lasīt vairāk


Skolotāja statuss
Sestdiena 07/03/2015

Skolotāja statuss – nodarbošanās prestižs jeb kā sabiedrība uztver izglītību un kur redz skolotājus citu profesiju hierarhijā. Skolotāju statuss sabiedrībā ir relatīvi augsts, pretēji samērā zemam atalgojumam un darba apstākļiem. Tāpat vērojami bīstami mēģinājumi novelt visu atbildību par skolēnu rezultātiem uz izglītības sistēmu, it īpaši uz skolotāju. Lai gan skolas līmeņa faktori veido aptuveni 30% no skolēna sasniegumiem, bet viss pārējais ir ģimenes un sabiedrības sociālā ietekme. lasīt vairāk


Kā nodrošināt pedagoga kvalifikācijas paaugstināšanas kursu apmeklēšanu?
Sestdiena 07/03/2015

Pedagogs ir atbildīgs par savas profesionālās kompetences pilnveidi, kuru veic 3 gadu laikā ne mazāk par 36 stundām un plāno to sadarbībā ar tās izglītības iestādes vadītāju, kurā pedagogs veic pedagoģisko darbību. Kā šo pedagoga pienākumu veikt, ja darba devējs nelaiž uz iespējamajiem kursiem? lasīt vairāk


Skolotāja vidējais atalgojums par likmi
Sestdiena 07/03/2015

Esošajā finansēšanas modelī „Nauda seko skolēnam” pēc VIIS datiem 2014./2015. mācību gadā vispārējās izglītības iestādēs 56,3% skolotāju vidējais (!) atalgojums par likmi ir no bruto 420 līdz 500 eiro mēnesī, savukārt 37,4% skolotāju likme ir no bruto 501 līdz 600 eiro. Vien 6,3% skolotāju atalgojums par likmi ir virs 601 eiro mēnesī. Pēc IZM datiem šobrīd skolotāja vidējā slodze ir 1,4 likmes, bet maksimālā pieļaujamā – 1,9 likmes. Kopā ar pašvaldību piemaksām skolotājs šobrīd saņem vidēji (!) bruto 745 eiro mēnesī. lasīt vairāk


Pedagogu amata algas jaunajā modelī
Sestdiena 07/03/2015

Izglītības un zinātnes ministrija plāno vispārizglītojošo skolu pedagogu darba samaksas jaunajā modelī 5.grupā – skolās, kurās vidējais skolēnu skaits vienā klasē ir lielāks par 25 skolēniem, noteikt skolotājam augstāko amata algas likmi bruto 1000 eiro mēnesī, bet zemāko – 870 eiro, ieviest skolotājiem 1.grupā – skolās, kurās ir vidēji līdz 9,9 skolēniem klasē. Savukārt direktoriem, viņu vietniekiem, atbalsta personālam – psihologam, logopēdam, karjeras izglītības pedagogam, un bibliotekāram noteikt konkrētas algas likmes uz vienu amata vienību pēc kopējā skolēnu skaita skolā. LIZDA aicina biedrus arodorganizācijās izteikt viedokli par IZM plānotajām pedagogu algām! lasīt vairāk


Sveiciens Sieviešu dienā!
Piektdiena 06/03/2015

Sveiciens visām sievietēm Starptautiskajā Sieviešu dienā no Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības vīriešiem! lasīt vairāk


Pavasarīgas atlaides LIZDA biedriem martā
Ceturtdiena 05/03/2015

Arodbiedrība ir sarūpējusi īpašas atlaides precēm un dažādiem pakalpojumiem, kuras var saņemt ikviens LIZDA biedrs. Iepazīsties ar "Atlaižu groza" izdevīgajiem LIZDA 110 partneru atlaižu piedāvājumiem martā! lasīt vairāk