20142013201220112010
Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   IZM piekrīt piešķirt LIZDA novērotāja statusu augstākās izglītības akreditācijā un licencēšanā
Ceturtdiena 11/06/2015

08.06.2015. Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības (LIZDA) vadība ar Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) Valsts sekretāra vietnieci, Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departamenta direktori Agritu Kiopu sanāksmē vienojās iekļaut Ministru kabineta noteikumu projektā "Studiju programmu licencēšanas noteikumi" un "Augstskolu, koledžu un studiju virzienu akreditācijas noteikumi" LIZDA novērotāja statusu novērtēšanas komisijā. lasīt vairāk


IZM atbildes uz profesionālās izglītības pedagogu jautājumiem par algu jauno modeli
Svētdiena 07/06/2015

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības (LIZDA) Profesionālās izglītības komisija pēc iepazīšanās ar Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) konceptuāli izstrādāto profesionālās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksas jauno modeli apkopoja neskaidros jautājumus, uz kuriem saņemtas ministrijas atbildes. lasīt vairāk


Ievēlētas arodbiedrības pārvaldes institūcijas
Ceturtdiena 04/06/2015

03.06.2015. Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības (LIZDA) padome no dalīborganizāciju pārstāvju vidus ievēlēja jaunu LIZDA valdi, LIZDA biedru nelaimes gadījumu materiālās palīdzības fonda valdi, kā arī pārstāvjus Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības padomē. lasīt vairāk


Konkurss darba devējiem "Pedagogam draudzīgākā izglītības iestāde 2015"
Ceturtdiena 04/06/2015

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība aicina līdz 14.09.2015. Latvijas izglītības iestāžu vadītājus (darba devējus) piedalīties konkursā, lai novērtētu savu pedagogu darba vidi un iegūtu arodbiedrības atzītu statusu „Pedagogam draudzīgākā izglītības iestāde 2015”. lasīt vairāk


LIZDA piedāvā Izglītības un zinātnes ministrijai noslēgt vienošanos par sadarbību
Ceturtdiena 04/06/2015

04.06.2015. Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības (LIZDA) jaunās vadības un izglītības un zinātnes ministres Mārītes Seiles tikšanās laikā LIZDA piedāvāja Izglītības un zinātnes ministrijai noslēgt vienošanos par turpmāko sadarbību, lai sekmētu izglītības un zinātnes attīstību, sociālo dialogu, demokrātiju un nodrošinātu izglītības un zinātnes nozarē strādājošo darba un sociāli ekonomisko tiesību un interešu aizstāvību. lasīt vairāk


Arodbiedrības VI kongresa rezolūcijas
Trešdiena 03/06/2015

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības VI kongress pieņēmis sešas rezolūcijas: par sociālajām garantijām izglītības darbiniekiem, par problēmām pirmsskolas izglītībā, par jaunajiem pedagogiem, par izdienas pensijām pedagogiem, par augstāko izglītību un zinātni, par pedagogu darba samaksas modeli. LIZDA kongresa rezolūcijas nosūtītas Saeimai, Ministru kabinetam, Izglītības un zinātnes ministrijai, Latvijas Pašvaldību savienībai. lasīt vairāk


Boloņas procesa konferencē Eiropas ministri noteikuši prioritātes augstākajā izglītībā
Trešdiena 03/06/2015

Armēnijā notikusi Boloņas procesa konference, kurā Eiropas valstu augstākās izglītības un zinātnes ministri pieņēma Erevānas Komunikē, nosakot augstākās izglītības prioritātes līdz 2018.gadam. Savukārt Eiropas izglītības darbinieku arodbiedrības konferencē iestājās par vienotas Eiropas augstākās izglītības telpas izveidi un aicināja ministrus uzlabot augstākajā izglītībā un zinātnē nodarbināto statusu. lasīt vairāk


LIZDA jaunā vadība ar Seili pārrunās turpmāko arodbiedrības un ministrijas sadarbību
Pirmdiena 01/06/2015

04.06.2015. Izglītības un zinātnes ministrijā notiks Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības jaunās vadības un izglītības un zinātnes ministres Mārītes Seiles tikšanās, lai pārrunātu turpmāko arodbiedrības un ministrijas sadarbību, kā arī aktuālos nozares jautājumus. lasīt vairāk


Lustīgas atlaides LIZDA biedriem jūnijā
Pirmdiena 01/06/2015

Arodbiedrība ir sarūpējusi īpašas atlaides precēm un dažādiem pakalpojumiem, kuras var saņemt ikviens LIZDA biedrs. Iepazīsties ar "Atlaižu groza" izdevīgajiem LIZDA 110 partneru atlaižu piedāvājumiem jūnijā! lasīt vairāk


Apstiprināti arodbiedrības Statūti
Pirmdiena 01/06/2015

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības VI kongress pieņēmis jaunus Statūtus, kas nosaka LIZDA mērķus, darbības formas, organizatorisko uzbūvi un pārvaldi, piederību arodbiedrībai, biedru tiesības un pienākumus u.c. lasīt vairāk