20142013201220112010
Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   Pedagoģijas doktore par to, kāpēc pedagogi protestē
Pirmdiena 30/11/2015

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības vienas dienas brīdinājuma streiks ir noslēdzies. Tajā piedalījās gandrīz 25 000 izglītības un zinātnes darbinieki. LIZDA bija izvirzījusi divas streika prasības, taču apkārt izskanēja pieņēmums, ka vairāki pedagogi nezina, par ko streiko. Ja to varam uzskatīt par daļēju patiesību, kādēļ tik daudzi pedagogi tomēr bija gatavi pievienoties streikam? Ļoti izsmeļošs un skaidrojošs raksts ar pedagoģijas doktores Daigas Kalniņas viedokli par to, kā mūsdienās jūtas pedagogs. lasīt vairāk


Brīdinājuma streika norise
Piektdiena 27/11/2015

Aktuālā informācija medijos par Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības brīdinājuma streika norisi. lasīt vairāk


Lielāko valsts universitāšu arodorganizācijas pievienojas LIZDA prasībai par augstākās izglītības un zinātnes problēmu risināšanu
Piektdiena 27/11/2015

Lielāko valsts universitāšu arodorganizācijas pievienojas Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības (LIZDA) prasībai par augstākās izglītības un zinātnes problēmu risināšanu. lasīt vairāk


LZA atbalsts brīdinājuma streikam
Piektdiena 27/11/2015

Latvijas Zinātņu akadēmijas (LZA) prezidents rudens pilnsapulces atklāšanā izteicis morālu atbalstu Latvijas izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības (LIZDA) rosinātajam streikam, atzīmēja, ka šī streika motivācijā pirmoreiz atskan ne tikai vēlme konfrontēt nozares ministrijas politiku ar izglītības darbinieku prasību pēc taisnīgas samaksas, bet arī atgādinājums par LZA, LZP un pie Ministru prezidenta biroja izveidotās Pētniecības un inovāciju stratēģijas padomes gan Saeimai, gan valsts izpildvarai vairākkārt izteiktajiem brīdinājumiem par zinātnei katastrofālajām sekām, kas iestāsies Zinātniskās darbības likuma nepildīšanas un starptautiski fondēto līdzekļu nepilnīgas apguves dēļ. lasīt vairāk


Brīdinājuma streika diena
Piektdiena 27/11/2015

27. novembra brīdinājuma streiks ir spēcīgs signāls nozares ministrijai un valdībai, par izglītības un zinātnes darbinieku pastāvošo neapmierinātību saistībā ar pārmaiņu politiku attiecībā uz pedagogu darba samaksas jauno atalgojuma modeli un nihilistisko attieksmi, jau gadiem turpinot nepildīt valstī pieņemtos normatīvos aktus. lasīt vairāk


Eiropas Izglītības darbinieku arodbiedrības vēstule Latvijas amatpersonām
Ceturtdiena 26/11/2015

Eiropas Izglītības darbinieku arodbiedrības komiteja (ETUCE) ir nosūtījusi vēstuli Ministru prezidentei Laimdotai Straujumai, Izglītības un zinātnes ministrei Mārītei Seilei, Finanšu ministram Jānim Reiram, Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas priekšsēdētājam Kārlim Šadurskim un Saeimas priekšsēdētajai Inārai Mūrniecei, kurā pauž atbalstu un vienotību ar Izglītības un zinātnes darbiniekiem Latvijā, aicinot valdību brīdinājuma streiku uztvert kā nopietnu nozaru neapmierinātības signālu. lasīt vairāk


LIZDA aicina IZM noslēgt vienošanos par darba samaksu streika dienā
Trešdiena 25/11/2015

Atsaucoties uz Valsts darba inspekcijas viedokli jautājumā par darba samaksas saglabāšanu streika dienā izglītības iestāžu pedagogiem, Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība aicina Izglītības un zinātnes ministriju kā kolektīvā interešu strīda pusi, pamatojoties uz Streiku likuma 28.panta pirmo daļu, parakstīt vienošanos par streika dienas apmaksu. lasīt vairāk


LIZDA: Pašvaldības ir tiesīgas lemt par streika dienas apmaksu
Trešdiena 25/11/2015

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA) vērš uzmanību, ka Valsts darba inspekcija norādot, ka Streiku likums neparedz tiesības darba devējiem, kuri nav kolektīvā interešu strīda puses, izskatīt jautājumus par darba samaksas izmaksu streika laikā iesaistītajiem pedagogiem, nepievērš uzmanību tam, ka kolektīvā interešu strīda puse – Izglītības un zinātnes ministrija – nav tiesīga ieturēt darba samaksu streikojošajiem darbiniekiem, tā kā nav šo darbinieku darba devējs, kā arī nav tiesīga aizliegt pašvaldībām pieņemt šādu lēmumu. Pašvaldību kontos ieskaitītā valsts budžeta mērķdotācija, pamatojoties uz Ministru kabineta 2015.gada 18.augusta rīkojumu Nr. 437 “Par mērķdotāciju sadalījumu pašvaldībām – pašvaldību izglītības iestādēm 2015.gadam”, ir finansējums, par kura izlietojumu ir atbildīga pašvaldība. lasīt vairāk


LIZDA pieprasa 9 miljonus eiro novirzīt pārejas periodam un pedagogu algu reformai paredzēt papildus līdzekļus
Trešdiena 25/11/2015

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA) novērtē Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas lēmumu paredzēt nākamgad 9 miljonus eiro no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) budžetā, bet strikti norāda, ka šie līdzekļi ir nepieciešami pārejas periodam, jo IZM nekvalitatīvi izstrādātā pedagogu darba samaksas modeļa uzlabošanai ar sociālo partneru un pašvaldību priekšlikumiem nepieciešami vēl papildus līdzekļi. lasīt vairāk


LIVA aicinājums Latvijas izglītības iestāžu vadītājiem
Trešdiena 25/11/2015

Arodbiedrības LIVA valde aicina gan LIVA biedrus, gan izglītības iestāžu vadītājus, kuri vēl nav iekļāvušies mūsu organizācijā, gādāt, lai ikvienā Latvijas pirmskolas iestādē, skolā un augstskolā pedagogi varētu tiešām brīvi un demokrātiski izvēlēties savu attieksmi par LIZDA izteikto aicinājumu uz streiku. lasīt vairāk


Labākās LIZDA arodorganizācijas 2015
Otrdiena 24/11/2015

Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība (LBAS) pasniegusi balvu „Labākā arodorganizācija 2015” trīs Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības (LIZDA) padomes izvirzītām arodorganizācijām, kas šā gada laikā, un arī iepriekšējos gadus, īpaši veiksmīgi darbojušās darbinieku sociālo, ekonomisko, darba tiesību un drošības interešu aizstāvībā. Šogad LBAS balva pasniegta arī aktīvākajai arodbiedrības jaunietei – Ingai Paeglei. lasīt vairāk


Saeimas frakciju priekšlikumi par izmaiņām ieņēmumos un izdevumos IZM budžetam
Otrdiena 24/11/2015

Saeimas frakcijas ir iesniegušas savus priekšlikumus par izmaiņām ieņēmumos un izdevumos Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) budžetam 2016.gadam. LIZDA ir izskatījusi un apkopojusi tos frakciju priekšlikumus, kuros redzams, ka LIZDA prasības, izglītības un zinātnes izaugsmi veicinošai attīstībai, ir ņemtas vērā. LIZDA secināja, ka šādus priekšlikumus iesniegušas tikai opozīcijā esošās frakcijas, kas liecina, ka vadošo partiju frakcijas turpina ignorēt pastāvošo neapmierinātību izglītības un zinātnes nozarē, kā arī nepildīt dotos pirmsvēlēšanu solījumus. lasīt vairāk


LIZDA: Streikot nevar nedz aizliegt, nedz piespiest
Pirmdiena 23/11/2015

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA) vērš uzmanību, ka nav pieļaujami ar draudiem un pretlikumīgām darbībām iebiedēt, atturēt un aizliegt izglītības darbiniekiem piedalīties streikā, ja tā ir to brīva izvēle. LIZDA seko līdzi norisēm visos Latvijas reģionos un ir gatava iesaistīties ar aktīvu rīcību, vēršoties pie Valsts darba inspekcijas, ja novēros un saņems informāciju, ka tiek pārkāpti demokrātiskas valsts principi un cilvēka pamattiesības. lasīt vairāk


LIZDA aicina darba devējus savlaicīgi vienoties par darba samaksu streika dienā
Piektdiena 20/11/2015

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA) informē, ka darba devējam, vienojoties ar LIZDA dalīborganizāciju/pirmorganizāciju/institūcijas arodorganizāciju, ir iespēja lemt par darba samaksas neieturēšanu. Saskaņā ar Streiku likuma 28.pantu streika laikā darbinieki, kas tajā piedalās, nesaņem darba samaksu un darba devējs par šiem darbiniekiem neizdara sociālās apdrošināšanas iemaksas, ja vien kolektīvā interešu strīda puses nav vienojušās citādi. lasīt vairāk


Aicinājums pašvaldībām izprast izglītības darbiniekus, kuri streikos
Piektdiena 20/11/2015

LIZDA aicina pašvaldības izturēties ar izpratni pret darbiniekiem, kas piedalīsies streikā saskaņā ar likumā noteikto kārtību. Streiku likuma 28.pants paredz, ka streika laikā darbinieki, kas tajā piedalās, nesaņem darba samaksu un darba devējs par šiem darbiniekiem neizdara sociālās apdrošināšanas iemaksas, ja vien kolektīvā interešu strīda puses nav vienojušās citādi. LIZDA izsaka pateicību tām pašvaldībām, kuras pieņēma lēmumu atbalstīt pedagogus un apmaksāt streika dienu. Lūdzam arī pārējās pašvaldības izvērtēt šādu iespēju. lasīt vairāk


Streikotāju skaits un iestādes
Ceturtdiena 19/11/2015

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA) ir apkopojusi datus par izglītības un zinātnes iestādēm, kuras piedalīsies streikā, kā arī par streikot gatavo izglītības un zinātnes darbinieku skaitu. LIZDA turpinās atjaunot informāciju, jo par piedalīšanos streikā izglītības un zinātnes iestādes vēl var lemt līdz 24.11.2015. lasīt vairāk


Vecāku organizācijas gatavas respektēt pedagogu streiku
Otrdiena 17/11/2015

16. novembrī Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA) tikās ar vairāku vecāku organizāciju pārstāvjiem, lai skaidrotu LIZDA padomes lēmumu 27.novembrī izglītības un zinātnes darbiniekiem organizēties vienotā brīdinājuma streikā. Tikšanās laikā vecāku organizācijas kopumā pauda atbalstu un gatavību respektēt pedagogu streiku. lasīt vairāk


LIZDA sveic valsts svētkos
Pirmdiena 16/11/2015

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība sveic Latvijas Republikas proklamēšanas 97. gadadienā! lasīt vairāk


LIZDA aicina skolēnu vecākus atbalstīt pedagogus, kuri streikos
Sestdiena 14/11/2015

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA) aicina skolēnu vecākus respektēt tos pedagogus, kuri 27. novembrī piedalīsies brīdinājuma streikā un rast iespēju bērnus šajā dienā nevest uz izglītības iestādēm, tādejādi paužot savu atbalstu un cieņu skolotājiem. Brīdinājuma streiks paredz, ka izglītības iestādēs, kuras piedalīsies streikā, ierastais mācību process tiks pārtraukts uz vienu dienu. LIZDA uzsver, ka lēmums par streiku nav vēršanās pret skolēniem un to vecākiem, bet sauciens valdībai uzņemties atbildību par pastāvošo situāciju un gadiem nepildītajiem solījumiem. lasīt vairāk


Kur ņemt naudu valsts budžetā?
Piektdiena 13/11/2015

Noslēdzies termiņš, līdz kuram Saeimā varēja iesniegt priekšlikumus valsts budžeta pilnveidošanai, un šajā laikā Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība (LBAS) ir tikusies ar visām Saeimas frakcijām, lai informētu par akūtākajām problēmām nozarēs, lai sniegtus savus ierosinājumus gan nodokļu politikas uzlabošanai, gan atbildētu uz jautājumu “kur ņemt naudu?” izglītības, veselības aprūpes, kultūras un valsts iestāžu, piemēram, VSAA darbinieku darba samaksas pieaugumam. lasīt vairāk


LIVA paudusi atbalstu pedagogiem, kuri gatavi piedalīties streikā
Ceturtdiena 12/11/2015

Latvijas Izglītības vadītāju asociācija atbalsta skolotāju centienus uzlabot savu situāciju izglītības sektorā. "Visvieglāk ir nedarīt neko un tad gausties, ka nekas nemainās. Nevar pateikt, vai streiks ir pareizākais variants, bet nepareizāk ir nedarīt neko," tā LIVA prezidente Ilze Kalniņa. lasīt vairāk


Streiku atbalsta arī vecāki
Ceturtdiena 12/11/2015

Vecāki atbalsta streikot gatavos skolotājus un sagaida, ka streika dienā bērniem, kuriem nebūs iespējas palikt mājās, tiks nodrošināta iespēja atrasties skolā, aģentūrai LETA paudusi biedrības "Vecāki par izglītību" pārstāve Silvija Titova-Treija. lasīt vairāk


LIZDA brīdinājuma streika prasības
Ceturtdiena 12/11/2015

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA) 2015.gada 11.novembrī ārkārtas padomes sēdē lēma par vienas dienas izglītības un zinātnes darbinieku brīdinājuma streiku š.g. 27.novembrī. lasīt vairāk


Pasaules zinātnes diena mieram un attīstībai
Otrdiena 10/11/2015

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA) sveic zinātnes darbiniekus Pasaules zinātnes dienā mieram un attīstībai (World Science Day for Peace and Development). Šī diena ik gadu tiek atzīmēta 10.novembrī, un šogad UNESCO aicina izvērtēt zinātni kā vienu no ilgtspējīgas attīstības stūrakmeņiem. lasīt vairāk


Izlīgšanas komisijā vienošanās par visām LIZDA prasībām nav panākta
Piektdiena 06/11/2015

Trešajā, noslēdzošajā, izlīgšanas komisijas sēdē Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA) un Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) nespēja rast vienošanos par trīs būtiskiem jautājumiem – par pirmsskolas pedagogu atalgojuma pakāpenisku nodrošināšanu no valsts budžeta, Augstskolu likuma 78. punkta 7. daļas izpildi pilnā apmērā un Zinātniskās darbības likuma 33. panta 2. daļas izpildi pilnā apmērā, tostarp arī par LIZDA piedāvātajiem risinājumiem minēto likumu pakāpeniskai un daļējai izpildei. lasīt vairāk


LIZDA uzsver savu aprēķinu pareizību un aicina IZM būt korektai
Piektdiena 06/11/2015

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA) uzsver, ka tās veiktie aprēķini par pedagogu darba samaksas jaunā modeļa ietekmi uz skolotāju vidējo algu nav nepareizi un diezgan precīzi atspoguļo vidējās algas izmaiņas skolās. Izvērtējot publiskajā telpā izskanējušo Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) kritiku par LIZDA aprēķiniem un iepazīstoties ar ministrijas publicētajiem datiem par skolotāju algām 2015./2016. mācību gadā, arodbiedrība aicina IZM būt atbildīgiem un korektiem datu publicēšanā, kā arī aktīvāk skaidrot sabiedrībai jaunā modeļa ietekmi uz pedagogu atalgojumu. lasīt vairāk


Izdevīgas atlaides novembrī
Ceturtdiena 05/11/2015

Papildus patstāvīgajam piedāvājumam, novembra mēnesī LIZDA atlaižu grozam pievienojušies vairāki jauni sadarbības partneri. Plāno Ziemassvētku bērnu eglīti kopā ar SIA “HERMESS XXI”, jo tieši LIZDA biedri, uzrādot derīgas biedru kartes, biļetes savām atvasēm uz Ziemassvētku pasākumu var iegādāties par īpaši izdevīgām cenām! Savukārt Kuldīgā daudz noderīgi un izdevīgi piedāvājumi LIZDA biedriem –praktisku preču iegādei, veselīgam dzīvesveidam un radošām izpausmēm. lasīt vairāk


LIZDA varētu rosināt atlikt pedagogu algu jaunā modeļa ieviešanu
Trešdiena 04/11/2015

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA) jau iepriekš paudusi savu nostāju, ka atbalstīs pedagogu darba samaksas jaunā modeļa ieviešanu tikai tādā gadījumā, ja tiks ņemti vērā LIZDA priekšlikumi modeļa uzlabošanai. Tā kā līdz šim papildus finansējums LIZDA kopumā septiņu prasību izpildei nav piešķirts, LIZDA valde kā alternatīvu pirmajai prasībai – uzlabot modeli – redz atlikt jaunās atalgojuma sistēmas ieviešanu un veikt uzlabojumus Ministru kabineta (MK) noteikumos Nr. 1616 par valsts mērķdotācijas sadales kārtību un MK noteikumos Nr. 836 par pedagogu darba samaksu, lai jau no 2016.gada 1.septembra uzlabotu situāciju izglītības darbiniekiem pirmsskolās, augstākajā izglītībā, mazajās skolās, kā arī uzlabotu atbalsta personāla situāciju. lasīt vairāk


Žūrijas vizītes “Pedagogam draudzīgākā izglītības iestāde 2015” ietvaros
Otrdiena 03/11/2015

Pēdējo dažu nedēļu laikā Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības (LIZDA) žūrijai bija lieliska iespēja viesoties 23 pirmsskolas un vispārējās vidējās izglītības iestādēs Liepājā, Krimuldā, Lizumā, Pumpuros, Rojā, Saldū, Stalbē, Slampē, Zvejniekciemā, Madlienā, Ērgļos, Gulbenē, Iecavā, Krāslavā, Matīšos, Odzienā, Rūjienā, Skaistkalnē, Tirzā, Vallē un Rīgā. lasīt vairāk


LIZDA aicina neaizskart pedagogu autonomiju
Pirmdiena 02/11/2015

18. jūnijā Saeimā tika atbalstīti Izglītības likuma grozījumi, kas nosaka pienākumu skolā nodrošināt izglītojamajiem tikumisko audzināšanu. Sabiedrībā virmoja dažādi viedokļi, taču diskutēt par to pareizību un pamatotību bija, un joprojām ir, faktiski neiespējami, jo tikumiskās audzināšanas vadlīnijas līdz šim nav izstrādātas, lai gan sākotnēji izskanēja ziņa, ka tās varētu būt zināmas jau oktobrī. lasīt vairāk