Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   LIZDA apbalvo pedagogiem draudzīgākās izglītības iestādes

Trešdiena 09/10/2013

9.oktobrī Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība Pasaules dienai par cienīgu darbu veltītā konferencē svinīgi piešķirs statusu "Pedagogam draudzīgākā izglītības iestāde 2013" un pasniegs apliecinājuma plāksnes 9 izglītības iestādēm, kuru vadītāji – darba devēji – piedalījās arodbiedrības rīkotā konkursā, lai novērtētu pedagogu darba apstākļus.

LIZDA konkursā piedalījās 29 izglītības iestādes, kurās viesojās žūrija, lai novērtētu pedagogu sociālo drošību un darba koplīgumu, darba organizāciju, infrastruktūru, darba kvalitātes veicināšanu un personīgās izaugsmes iespējas, darba drošību, aizsardzību, mikroklimatu un savstarpējās attiecības, reputāciju, atalgojumu.

LIZDA piešķir statusu „Pedagogam draudzīgākā izglītības iestāde 2013” un izsaka īpašu atzinību konkursa
1.vietas ieguvējiem:
Vangažu pirmsskolas izglītības iestādei „Jancis”;
Laucienes pamatskolai;
Babītes vidusskolai;

2.vietas ieguvējiem:
Rīgas 182. pirmsskolas izglītības iestādei (PII);
Bauskas sākumskolai;
Cesvaines vidusskolai;

3.vietas ieguvējiem:
Rubenes pamatskolai;
Olaines 1. vidusskolai;
Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijai.

LIZDA izsaka īpašu atzinību un piešķir veicināšanas balvas:
Pelču speciālajai internātpamatskolai – attīstības centram;
Rīgas 1. speciālajai internātpamatskolai;
Saldus PII „Pasaciņa”;
Salas novada PII „Ābelīte”;
Suntažu vidusskolai.

LIZDA izsaka atzinību un pateicību par dalību konkursā arī Valmieras speciālajai PII „Bitīte”, Daugavpils 9. speciālajai PII, Rīgas 5. PII „Čiekuriņš”, Rīgas 110. PII, Rīgas 13. PII „Ābecītis”, Kuldīgas Alternatīvajai sākumskolai, Pededzes pamatskolai, Krustpils pamatskolai, Lādezera pamatskolai, Ogresgala pamatskolai, Griķu pamatskolai, Valmieras 5. vidusskolai, Rīgas 74. vidusskolai, Jaungulbenes profesionālajai vidusskolai, Valmieras Jaunatnes centram „Vinda”.

Konkursa uzvarētājus noteica žūrija, ņemot vērā darba devēja pašvērtējumu un ekspertu atzinumu pēc konkrētiem kritērijiem – sociālā drošība un koplīgums, darba organizācija, infrastruktūra, darba kvalitātes veicināšana un personīgās izaugsmes iespējas, darba drošība un aizsardzība, mikroklimats un savstarpējās attiecības, reputācija, atalgojums.
 
LIZDA konkursa mērķis – veidot darba devēju lielāku izpratni par cienīgiem darba apstākļiem pedagogiem un veicināt darba vides pilnveidi, lai tā kvalitatīvi nodrošinātu pedagogu profesionālo darbību un apmierinātu sabiedrības vajadzības pēc kvalitatīvas izglītības.

Par pedagogiem draudzīgu var uzskatīt izglītības iestādi, kurā izveidota droša un sakārtota sociālā vide – savstarpējās attiecības, saskarsme, atbalsts, sadarbība, kontrole; fiziskā vide – lietas, telpas, darbavieta, aprīkojums, drošība, funkcionalitāte, ergonomika, atalgojums; kā arī informatīvā vide – simboli, nozīmes, informācija, reputācija.

Konkurss notika LIZDA projekta „Padziļināta izpratne par cienīgu darbu pedagogiem” (līguma Nr. 2012/104573) ietvaros ar Norvēģijas Inovāciju aģentūras un Norvēģijas finanšu instrumenta programmas „Globālais fonds cienīga darba un trīspusējās sadarbības veicināšanai” atbalstu

FOTO ieskats konkursa apbalvošanā
FOTO ieskats konkursa žūrijas vizītēs