Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   Pieredzējis skats uz pasauli caur objektīvu

Ceturtdiena 31/10/2013

M.Karaševska, Rīgas Bērnu un jauniešu centra „Daugmale” direktora p.i.

Imants Žīgurs strādā Bērnu un jauniešu centrā „Daugmale” par interešu izglītības metodiķi un fotokorespondentu kluba pedagogu kopš 1995.gada.
Dzīves ražīgākos gadus I.Žīgurs spaidu kārtā, kā politiski represētais, bija spiests pavadīt Turkmenistānā, prom no Dzimtenes. Pēc studijām Turkmēnijas Valsts institūtā I.Žīgurs vada bērnu sporta nodarbības sporta skolā, vēlāk Ašhabadas Pionieru pilī no 1963.gada līdz 1992.gadam, un sāk aktīvi darboties dažādos preses izdevumos kā fotoreportieris, jo tas ir viņa lielais vaļasprieks. Šī aizraušanās ar fotografēšanu ir liktenīga un 1992.gadā viņš sāk strādāt par fotopulciņa skolotāju, ko dara līdz pat atbraukšanai uz Latviju.
Pēc atgriešanās Latvijā 1995.gadā I.Žīgurs uzsāk darbu Bērnu un jauniešu centrā „Daugmale” par fotokorespondentu kluba pedagogu. Viegli atrod kontaktu ar jauniešiem un pusaudžiem, kas ļauj iemācīt audzēkņus skatīties uz pasauli un tajā notiekošo caur fotoobjektīvu. 1997.gadā ar I.Žīgura iniciatīvu tika dibināts BJC „Daugmale” informatīvais izdevums „Fotoreportieru ziņas”. Vairākus gadus pēc kārtas viņš organizē seminārus ne tikai Latgales priekšpilsētas, bet arī Rīgas skolu avīžu redaktoriem un starppilsētu jauno fotogrāfu foto izstādes. Pedagogs ir zinošs, aizrautīgs un ļoti prasīgs nodarbībās. I.Žīgurs allaž ir iniciatīvas bagāts un gatavs veidot projektu pēc projekta. Viņš ir viens no tiem pedagogiem, kas patiesi izprot jaunās paaudzes patriotiskās audzināšanas nozīmi. I.Žīgurs vairākkārtīgi kopā ar audzēkņiem veidojis tematiskas izstādes veltītas Lāčplēša dienai un Latvijas Republikas proklamēšanas dienai. Uz šiem pasākumiem tika aicināti arī jaunsargi.
I.Žīgurs saviem audzēkņiem devis stabilas iemaņas un labu motivāciju, lai viņi vēlētos darboties žurnālistikā. Viņa audzēkņi stājas un studē LU žurnālistikas fakultātē, strādā preses izdevumu „Diena”, „Latvijas avīze” un citās redakcijās. Pedagogs trīs reizes ir bijis Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta interešu izglītības nomināciju laureāts un 2008.gadā ir saņēmis departamenta nomināciju par mūža ieguldījumu interešu izglītībā.
Paša I.Žīgura jaunrade ne uz brīdi neapsīkst. Viņš vienmēr ir kopā ar savu fotoaparātu un tver dzīves mirkļus, kas vēlāk iepriecina, liek brīnīties, smieties vai aizdomāties viņa personālizstāžu skatītājus. Piemēram, 1998.gadā Latgales priekšpilsētas Izpilddirekcijas telpās tika eksponēta fotoizstāde „Latvieši svešumā”, 2002.gadā liela un krāsaina fotoizstāde BJC „Daugmale” ar nosaukumu „Turkmenistāna”.
I.Žīgurs ir arī BJC „Daugmale” ilggadējs arodbiedrības priekšsēdētājs, kas vienmēr ir atsaucīgs un saprotošs, ar vēlmi palīdzēt un atbalstīt.