Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   Ķencis novēroja, ka Naukšēnos skan disko

Ceturtdiena 31/10/2013

Ķencis – Rūjienas vidusskolas skolotājas Silvas Liepiņas izskatā

Dažas dienas pirms jaunā mācību gada, iedomāju, kā sacīt jāsaka, nobraukt gar Naukšēnu robežām. Manīju, ka sabrauca kuražas veselām famīlijām, taču šie nebrauca vis, dzīdamies pēc pasaules goda un kārumiem, bet bija sabraukuši uz kārtējo sportošanu, kuru virsvadīja LIZDA Valmieras starpnovadu arodorganizācija sadarbībā ar Naukšēnu novada orgkomiteju.

Jāsaka, ka šoreiz bija trāpīts ar pasākuma norises izvēli, jo laika apstākļi bija īsti vasarīgi un ļoti piemēroti sportošanai svaigā gaisā. Sporta spēļu dalībnieki, atklāšanas ceremonijā noklausījušies Naukšēnu novada vidusskolas direktores Aigas Stieres un Naukšēnu novada domes priekšsēdētāja Jāņa Zumenta laba vēlējumus, kārtīgi izsmējušies, vērojot gana atraktīvos priekšnesumus par disko tēmu, devās pildīt rīkotāju sagatavotos uzdevumus.
Vēroju, ka daudzie diskotāji nebūt nedomāja par savu pēdējo stundiņu, lai gan daži vairs nebija nekādi jaunie, bet savu skolu anštaltes cienīgtēvu pierunāti, meklēja, kā sacīt jāsaka, kurā sporta veidā savus spēkus likt lietā.
Es jau gan ar nevarēju mierīgu sirdi gulēt sila malā pavējā, bet, drusku atpūties, apdomājies, ņēmu un pierakstīju tās dienas novērojumus:
o Disko mūzikai skanot, līgani, vienā ritmā, izlocīti un iesildīti tika visi muskuļi;
o Visu spēļu garumā sportisku sacensības garu uzturēja dīdžejs Jānis un runas sieva Agrita;
o Žīperīga dzīvesveida veicināšanai, komandām tika piedāvāts izpausties plašā sporta veidu klāstā: volejbola servēs, basketbola soda metienos, riteņbraukšanā, šaušanā, „Veiklajos daltoniķos” un „Takeši pilī”, kā arī citos individuālajos izturības, spēka un veiklības uzdevumos;
o Nekāda joku dzīšana gan nebija vērojama „Joka pēc alfabēc’” stacijā, jo te runas vīriem, kā sacīt jāsaka, bija liela izrādīšanās;
o Intelektuālajā konkursā tika izrādīts un apliecināts savs možais prāts, meklējot atbildes uz sportiska rakstura jautājumiem, kam viens, otrs grēcinieks veltīja gana daudz laika;
o Baiļodamies, kā sacīt jāsaka, gaidīju atgriežamies „Piedzīvojumu sacensību” grēciniekus, jo tie pazuda Naukšēnu zirņu kalna tīrumiņos un ataudziņās gandrīz uz divām stundām;
o Pliki šai pasaulē esam ienākuši un arī tādus pašus mūs izvedīs, bet „Ugunsdzēsēju stafetē” varēja tikt pat pie jauna ancuka;
o Novērojumi liecina, ka dāmas pašas bija par sevi ļoti pārsteigtas, cik gan tautas bumba var būt aizraujoša. Kā redzēju, meitiešos ir sakoncentrējies viss pasaules spēks;
o Kā sacīt jāsaka, uzslavu par izturību ir pelnījis arī Jānis Dreimanis, jo kopā ar ansambļa „Krelles” meitiešiem līdz labi vēlam vakaram aizvadīja cīņu dejas ritmos ar rūdītiem sportistiem;
o Prieks atminēties, ka svētdienas rītā daudzi grēcinieki pamodušies ar pamatīgu stīvumu un sāpošu ķermeni. Iedomāju, ka beidzot, vienreiz gadā esam kārtīgi izkustējušies un iekustinājuši „ierūsējušās” ķermeņa daļas.
Bet viens grūtums gulēja uz sirds visas dienas garumā: dod tiesnešu cienīgiem tādu prātu, ka viņi piešķirtu tos labākos punktus un vietas. Saskaitot visu komandu visus iegūtos punktus, atklājās, ka par sporta spēļu uzvarētāju pasludināma Valmieras Bērnu sporta skola, vicečempionu godā – Valmieras Valsts ģimnāzijas skolmeistari, bet balva par 3. vietu aizceļoja uz Rūjienas vidusskolu.
Pateicība neizpalika arī Naukšēnu novada vidusskolas direktorei un tiesnešu komandai, kā arī arodbiedrības lielmātei Zintai Irbei par lieliski sarīkotajiem sporta svētkiem. Teikšana visiem tiem, kas bija ieradušies sporta spēlēs klātienē, kā arī tiem, kuri līdzi juta tikai domās!
Še nu ir viss upurītis, ko mana vājā redze un sirds spēja saredzēt, sajust un tagad jums nest, jo grēcinieki, kā sacīt jāsaka, esam visi mūžīgi mūžam. Savukārt pārējiem atgādinu, ka nekas nav zaudēts, viss dzīvē plūst un mainās!