Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   LIZDA uzvar tiesā pret Bauskas domi

Sestdiena 02/11/2013

Bauskas novada domes deputāti 28.03.2013. sēdē pieņēma lēmumu likvidēt pašvaldības Izglītības pārvaldi, jo tā esot dezinformējusi novada izglītības iestāžu vadītājus par finanšu pieejamību infrastruktūras sakārtošanai un pamatlīdzekļu iegādei, nepareizi organizējusi darbu, kā arī izteikti vairāki citi pārmetumi. No darba tika nelikumīgi atbrīvota LIZDA biedre un Izglītības pārvaldes vadītāja Aija Spriņķe. Deputāti lēmumu pieņēma bez iepriekšējas apspriešanas ar sociālajiem partneriem, neņemot vērā arī LIZDA Bauskas starpnovadu arodorganizācijas rīkoto izglītības darbinieku protesta piketu sēdes dienā.

LIZDA Bauskas starpnovadu arodorganizācija pārsūdzēja domes lēmumu Bauskas rajona tiesā, lūdzot atzīt par spēkā neesošu darba devēja darba līguma uzteikumu un atjaunot darbā Aiju Spriņķi, kā arī apmaksāt darba piespiedu kavējumu un atcelt disciplinārsodu.

Bauskas rajona tiesa 19.09.2013. nosprieda atzīt par spēkā neesošu darba devēja 02.04.2013. darba līguma uzteikumu Bauskas novada Izglītības pārvaldes vadītājai Aijai Spriņķei, atjaunot viņu darbā Bauskas novada domē, kā arī piedzīt no Bauskas novada administrācijas par labu Spriņķei atlīdzību par darba piespiedu kavējumu 4256,95 latu apmērā. Tāpat tiesa nolēmusi piedzīt no domes par labu valstij tiesas izdevumus 435 latu apmērā.

Spriedumu var pārsūdzēt 20 dienu laikā Zemgales apgabaltiesā, apelācijas sūdzību iesniedzot Bauskas rajona tiesā.

Kā ziņots, par Bauskas novada Izglītības pārvaldes likvidēšanu 28.03.2013. balsoja deputāti: Juris Cielavs, Uldis Kolužs, Jānis Rumba, Gintauts Tarvids, Uģis Zeltiņš, Jānis Feldmanis, Egils Millers, Ārija Gaile, Inese Dombrovska. Pret Izglītības pārvaldes likvidēšanu balsoja Raitis Ābelnieks, Rudīte Čakāne, Juris Landorfs, Alvis Feldmanis, Vera Purmale un Valdis Veips. Sēdē nepiedalījās deputātes Tija Mīlgrāve un Vera Grigorjeva.