Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   LIZDA valde izvirza prasības valdībai

Piektdiena 15/11/2013

07.11.2013. LIZDA valde konstatēja, ka valsts budžeta finansējumu izglītībai un zinātnei turpmākajā trīs gadu periodā joprojām ir nepietiekams. Līdzšinējā sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju (IZM) nav izdevies valsts budžetā panākt vēlamo papildu finansējumu nozarei – nedz vispārējās un profesionālās izglītības pedagogu zemākās mēneša darba algas paaugstināšanai no 01.09.2014. līdz 310 latiem jeb 442 eiro, nedz ikgadējam finansējuma pieaugumam zinātnei 0,15% no IKP un augstākajai izglītībai 0,25% no IKP. Tāpat IZM nav izstrādājusi ne pedagogu darba samaksas paaugstināšanas grafiku nākamajiem trim gadiem, ne mazo skolu atbalsta programmu. IZM nav parakstījusi arī iepriekš saskaņoto sadarbības memorandu par akadēmiskā un zinātniskā personāla darba samaksas pārskatīšanu.

Tādēļ LIZDA valde Saeimas priekšsēdētājai Solvitai Āboltiņai, Ministru prezidentam Valdim Dombrovskim, finanšu ministram Andrim Vilkam, izglītības un zinātnes ministram Vjačeslavam Dombrovskim izvirzīja četras prasības:

1. Uzsākt darbu pie pedagogu atalgojuma sistēmas pilnveides, novēršot esošās neadekvātās darba samaksas atšķirības;
2. Kopā ar sociālajiem partneriem izstrādāt visu līmeņu pedagogu darba samaksas paaugstināšanas grafiku, katru gadu nodrošinot 10% pieaugumu nozarei, līdz tiek sasniegts vidējais Eiropas Savienības atalgojums;
3. Līdz 2014.gada 1.februārim parakstīt  sadarbības memorandu par akadēmiskā un zinātniskā personāla darba samaksas pārskatīšanu 2015. – 2016.gadā;
4. Koncepcijā „Par izdienas pensiju piešķiršanu” iekļaut sporta  skolotājus, speciālās izglītības skolotājus, pirmsskolas izglītības skolotājus.


Lai panāktu minēto prasību izpildi, LIZDA valde 07.11.2013. sēdē sākusi gatavošanos streikam, taču līdz tam paredzētas vēl vairākas aktivitātes. Pirmais solis ir arodbiedrības prasību vēstules iesniegšana valsts augstākajām amatpersonām. Tāpat LIZDA pieprasījusi Izglītības un zinātnes ministrijai sniegt informāciju par tuvākajiem plāniem pedagogu atalgojuma sistēmas turpmākajā attīstībā. Paredzētas arī tikšanās, diskusijas un semināri ar politiķiem un sabiedrības grupām, lai skaidrotu izglītības un zinātnes darbinieku prasības, to pamatotību. Ja līdz nākamā gada pavasarim netiks panākta vienošanās kolektīvajā interešu strīdā ar IZM, tad LIZDA padome kā galēju interešu aizstāvības līdzekli izmantos tiesības pieteikt nozares darbinieku streiku.

Līdz šim arodbiedrība panākusi pedagogu zemākās mēneša darba algas likmes palielinājumu par 5% no 2014.gada 1.septembra; budžeta studiju vietu minimālo izmaksu palielinājumu augstākajā izglītībā, lai arī tas joprojām vēl nenodrošina Ministru kabineta noteikumos apstiprinātās izmaksas; minimālu zinātnes bāzes finansējuma palielinājumu, kas joprojām neatbilst normatīvos aktos noteiktajam.

Kā ziņots, pedagogi un zinātnieki brīdinājumu Saeimas deputātiem izteica 24.10.2013. piketā, izsvilpjot turpmāko gadu valsts budžeta projektu. Diemžēl deputāti neņēma vērā nozares darbinieku brīdinājumu un Saeima 06.11.2013. pieņēma valsts budžetu galīgajā lasījumā, kurā netika atbalstītas LIZDA izvirzītās prasības par cienīgu darba samaksu. Iepriekš LIZDA vadība pieļāvusi, ka nozares darbinieku streiks varētu notikt eksāmenu laikā 2014.gada pavasarī.