Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   LIZDA lepojas ar eksperti Ilzi Priževoiti

Piektdiena 15/11/2013

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība izsaka atzinību un lepojas ar savu eksperti sociāli ekonomiskajos jautājumos Ilzi Priževoiti, kas Latvijas Ekonomikas attīstības foruma un Augstākās Izglītības padomes balvas konkursā ieguvusi 1.vietu par maģistra darbu – pētījumu „Pedagogu darba samaksu ietekmējošie faktori vispārējās izglītības iestādēs Latvijā”.

Latvijas Ekonomikas attīstības forums (LEAF) un Augstākās Izglītības padome (AIP) konkursa laureātes darbu raksturoja kā izcilu pētījumu, kas atspoguļo gan esošo situāciju, gan piedāvā konkrētus risinājumus tās uzlabošanai.

Pētījumā atklāta vispārējās izglītības iestāžu pedagogu izteikta neapmierinātība ar esošo darba samaksu un izglītības finansēšanas modeli „Nauda seko skolēnam”, kas nenodrošina taisnīgu un motivējošu atalgojumu pedagogiem Latvijā. Pētījumā analizēta esošā pedagogu darba samaksas sistēma un tās pilnveidei sniegti arī vairāki priekšlikumi.

„Jūtos priecīga un gandarīta, ka mans darbs ir novērtēts valsts līmenī, un tas raisījis diskusijas par pētījuma priekšlikumiem pedagogu darba samaksas pilnveidei,” minēja konkursa laureāte Ilze Priževoite.

LEAF balvu šogad pasniedza jau 13.reizi. LEAF balvas plašākai sabiedrībai atklāj jaunos speciālistus interesējošās tēmas un ļauj mūsu valsts pārstāvjiem aktuālās ekonomiskās norises ieraudzīt viņu acīm. Vienā no visilgāk pastāvošajiem studentu zinātnisko darbu konkursiem Latvijā „LEAF balva” ik gadus tiek iesniegti vairāki desmiti darbu no visas Latvijas.