Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   LIZDA izsaka visdziļāko līdzjūtību traģēdijā Zolitūdē cietušajiem un viņu ģimenēm

Otrdiena 26/11/2013

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība izsaka visdziļāko līdzjūtību traģēdijā cietušajiem un bojāgājušo ģimenēm.

Šajā skumjajā brīdī domās esam kopā ar visiem traģēdijā cietušo tuviniekiem. LIZDA izsaka visdziļāko līdzjūtību Rīgas speciālās internātpamatskolas mājturības skolotājas Ludmilas Ciblas un pārējo bojāgājušo piederīgajiem.


Pārtrūka stīga, apklusa dziesma,
Apdzisa zvaigznes, saira sapņi.
Viss tas notika pēkšņi un strauji.
Pielijis sāpju un asaru trauks.


Lai arī kādi būtu iemesli, šī traģēdija prasījusi pārāk lielu upuru skaitu. Cilvēki ir vienīgā un patiesā Latvijas bagātība, tāpēc ir ļoti žēl, ka nolaidības un nelaimīgas apstākļu sakritības dēļ nākas tos zaudēt.

LIZDA nelaimes gadījumu fonds sniegs palīdzību traģēdijā bojāgājušo biedru ģimenēm un cietušajiem biedriem.