Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   LIZDA akcija "Skolas diena 2013" skaitļos

Otrdiena 26/11/2013

Arodbiedrība šā gada rudenī aicināja visu līmeņu deputātus piedalīties akcijā „Skolas diena 2013”. Akcijas mērķis – veidot lēmējvaras un sabiedrības izpratni par pedagoga darba pienākumiem un rosināt kvalitatīvas diskusijas par pedagogu darba vides attīstības vajadzībām.

Skolas dienas akcijā šogad piedalījās:
227 Saeimas (5) un pašvaldību (222) deputāti
1875 pedagogi
211 izglītības iestādēs visā Latvijā


LIZDA izsaka pateicību visiem akcijas dalībniekiem!

Dana Reizniece – Ozola, Saeimas deputāte:
"Skolotāju alga ir zema un nepietiekoša. Piemaksa par iegūtajām pakāpēm ir nepietiekama. Nav saprotams kāpēc šī piemaksa netiek maksāta visiem pedagogiem, kas ieguvuši pakāpes."

Inita Roze, Tērvetes novada izglītības darba koordinatore:
"Šī akcija atvieglo izglītības jautājumu risināšanu novadā, jo katrs deputāts ir redzējis skolu problēmas un dzirdējis pedagogu un skolēnu domas. Pašvaldības deputātu akcijā gūtā pieredze jau tagad palīdz viņiem aktīvāk iesaistīties izglītības jautājumu risināšanā."

Viktorija Vigreviča, Krāslavas novada pašvaldības deputāte:
"Ļoti atzinīgi vērtēju pirmskolas skolotāju lielo ieguldījumu bērnu audzināšanā. Šādas akcijas ir noderīgas, jo ļauj ieskatīties citu profesionāļu darba niansēs, kuras no malas ne vienmēr ir saskatāmas."

Skolas dienas FOTO reportāža:

http://ej.uz/SkolasDiena2013

Create infographics