Aptauja
Vai Jūs iesniedzāt savus priekšlikumus un vērtējumu par jauno mācību saturu?
Jā, iesniedzu
Nē, neesmu iepazinies/lasījis
Nē, neesmu informēts par šādu iespēju
Nē, jo manu viedokli tāpat neņems vērā
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 


   Arodbiedrības vienojas par uzdevumiem kvalitatīvas izglītības nodrošināšanai Eiropā

Otrdiena 26/11/2013

Pasaules Izglītības darbinieku arodbiedrība (Education International) šoruden uzsāka gadu ilgu kampaņu "Vienoti kvalitatīvai izglītībai", kā ietvaros Eiropas Izglītības darbinieku arodbiedrība (ETUCE) izvirzīja desmit pīlārus, lai panāktu kvalitatīvu izglītību Eiropā:

1. Veicināt izpratni par to, ka kvalitatīva izglītība ir cilvēku pamattiesības un sabiedrisks labums;

2. Izglītības darbinieku arodbiedrību atbalsts kvalitatīvai izglītībai, tai skaitā savstarpējs atbalsts;

3. Nodrošināt pietiekamu valsts finansējumu publiskajai izglītībai;

4. Nodrošināt kvalitatīvas izglītības pieejamību visiem;

5. Pieprasīt kvalitatīvas pedagogu tālākizglītības nodrošināšanu;

6. Nodrošināt vienādas iespējas kvalitatīvas izglītības ieguvei;

7. Veicināt pedagoga profesijas pievilcību;

8. Pilnveidot un uzlabot Izglītības darbinieku arodbiedrības lomu sociālajā dialogā;

9. Izglītības darbinieku arodbiedrību plašāka iesaistīšana lēmumu pieņemšanā izglītības jautājumos;

10. Panākt vispusīgu sadarbību ar sociālajiem partneriem Latvijas un Eiropas Savienības līmenī.

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības valde kā prioritārus izvirzīja četrus pīlārus (iekrāsoti), kuru īstenošanai līdz 2014.gada oktobrim Latvijā sekos vairākas kampaņas aktivitātes. Aicinām sekot līdzi arī starptautiskajām aktualitātēm mājas lapā www.unite4education.org.