Aptauja
Vai Jūsu pārstāvētajā augstākās izglītības iestādē ar 2019.gada 1.janvāri ir paaugstinājusies zemākā mēneša darba algas likme?
Jā, ir paaugstinājusies
Nē, nav paaugstinājusies
Neesmu informēts / -a
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   LIZDA panākusi 40% nesamazināšanu

Piektdiena 06/12/2013

Pateicoties Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības (LIZDA) kategoriskam iebildumam pret Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) ieceri iztrūkumu mērķdotācijās pedagogu atalgojumam kompensēt ar finansējuma apmēra samazināšanu pedagogu papildu pienākumu veikšanai no 40% uz 38,9142%, valdība 03.12.2013. nolēma nākamā gada pirmajos astoņos mēnešos nodrošināt finansējumu par papildu pienākumiem un atbalsta pasākumiem pilnā apmērā – 40% no mācību stundu plāna īstenošanai aprēķinātās mērķdotācijas.

IZM pagājušajā nedēļā informēja sociālos partnerus, ka finansējuma trūkuma dēļ ar nākamā gada 1.janvāri nevarēs nodrošināt pedagogiem 40% piemaksu par papildu pienākumiem un atbalstu skolēniem (konsultācijas, pagarinātās dienas grupas, skolēnu darbu labošana u.c.), tādēļ ministrija piemaksas apmēru piedāvāja samazināt līdz 38,9142%.

Iztrūkums mērķdotācijām pedagogu atalgojumam tika konstatēts vēl pagājušajā vasarā, kas radās IZM nekvalitatīvas budžeta plānošanas dēļ, kā arī papildu iespaidu uz mērķdotācijām radītu šogad septembrī apjaustā Saldus novada pašvaldības kļūda aprēķinos par kvalitātes pakāpes ieguvušo pedagogu likmju skaitu.

Pret IZM priekšlikumu kategoriski iebilda arodbiedrība, mērķdotāciju sadales uzraudzības komisijā pieprasot ministrijai rast papildus finansējumu ierēdņu pieļauto kļūdu kompensēšanai. Lai aizstāvētu izglītības darbinieku intereses, arodbiedrības vadība piedalījās arī Ministru kabineta sēdē, kurā šo jautājumu izskatīja kā IZM informatīvo ziņojumu.

Valdība uzdeva IZM iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta 10.12.2013. sēdē rīkojuma projektu par mērķdotāciju sadalījumu pašvaldībām, kurā paredzēts, ka 2014.gada pirmajos astoņos mēnešos pedagogiem samaksa par papildu pienākumiem un atbalsta pasākumiem būs 40% apmērā no mācību stundu plāna īstenošanai aprēķinātās mērķdotācijas.

Laika bumbas deglis šobrīd ir apdzēsts vien uz brīdi, jo trūkstošā finansējuma problēmu esošā valdība atlikusi uz pāris mēnešiem, kad tas būs viens no risināmiem jautājumiem jaunajai valdībai. IZM aprēķini liecina, ka nākamgad papildus būs nepieciešami līdz 1 204 535 eiro, 2015.gadā – līdz 2 817 095 eiro un 2016.gadā – līdz 2 858 866 eiro.

IZM līdz 30.06.2014. MK jāiesniedz informatīvais ziņojums par 2014.gada septembrim – decembrim nepieciešamo līdzekļu apmēru mērķdotācijām pašvaldībām un privātajām izglītības iestādēm pedagogu darba samaksas nodrošināšanai saskaņā ar Valsts izglītības informācijas sistēmā (VIIS) reģistrēto bērnu un skolēnu skaitu 27.05.2014.

Ja pēc skolēnu uzskaites 27.05.2014. tiks konstatēts, ka finansējums pedagogu darba samaksas nodrošināšanai gada atlikušajiem mēnešiem būs nepieciešams papildus, IZM sadarbībā ar Finanšu ministriju būs jālūdz valdībai piešķirt papildu finansējums. Tas nozīmē, ka IZM cer uz skolēnu skaita samazināšanos mācību gada laikā, lai nevajadzētu valdībai lūgt papildu finansējumu.

Tāpat valdība pieņēma zināšanai, ka, lai saskaņā ar Izglītības likuma 14.panta 37.punktu un Izglītības likuma pārejas noteikumu 35.punktu, no 01.09.2014. varētu nodrošināt finansējumu piemaksām pedagogiem, kuri kvalitātes pakāpes ieguvuši pēc ESF projekta „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos”, 2014.gadā būs nepieciešami 1 327 826 eiro, 2015.gadā – 3 892 471 eiro, 2016.gadā – 3 752 238  eiro.

Šobrīd nav skaidrības, kur IZM plāno rast šo papildus nepieciešamo finansējumu piemaksām pedagogiem, kuri 3., 4. un 5. kvalitātes pakāpi ieguvuši pēc ESF projekta. Lai gan mērķdotāciju sadales uzraudzības komisijā IZM Izglītības departamenta direktore Evija Papule apgalvoja, ka šādu pedagogu skaits nevarētu būt lielāks par 6 tūkstošiem, viņa arī solīja, ka pakāpju piemaksu nodrošināšanai IZM neskars 40% piemaksu mērķdotācijās.

Arodbiedrība jau vairākkārt norādījusi gan ministrijas ierēdņiem, gan vadībai, ka joprojām Ministru kabinetā nav izskatīti noteikumi, kas reglamentētu pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas procesu.