Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   Skolotāju pieredzes apmaiņa Ziemeļkiprā

Otrdiena 17/12/2013

Jūnijā Latvijas izglītības darbinieku delegācija devās pieredzes apmaiņas braucienā uz Ziemeļkipru, lai gūtu jaunus iespaidus un dalītos savā pieredzē.  Ziemeļkipras Turku Republika ir  ir de facto neatkarīga, parlamentāra republika, kas atrodas Kipras ziemeļos, Vidusjūras krastā. Šogad Latvijas delegācijas sastāvā bija 5 skolotājas no dažādiem Latvijas novadiem: Ilva Zahareviča no Liepājas, Anda Vecroze no Mālpils, Regīna Solovjova no Rēzeknes, Andra Radziņa no Saldus un Silvija Tumanova no Jēkabpils. Tā bija lieliska iespēja iegūt ne tikai pieredzi, bet arī jaunus draugus un nodibināt kontaktus ar dažādu valstu pedagogiem, jo reizē ar Latvijas delegāciju Ziemeļkiprā viesojās arī kolēģi no Bulgārijas.
Vizītes laikā bija iespēja viesoties divās Ziemeļkipras skolās (Şht. Doğan Ahmet Primary School un Alsancak Primary School). Kipras skolēni ir ļoti draudzīgi un atvērti, labprāt iesaistās sarunās ar ārzemju viesiem un dalās priekā par savu skolu un saviem sasniegumiem. To pašu var teikt arī par Kipras pedagogiem – ļoti viesmīlīgi, sirsnīgi, dzīvespriecīgi un atraktīvi cilvēki. Neparasti šķita tas, ka Kipras skolās par skolotājiem labprāt strādā vīrieši, arī sākumskolā un pamatskolā - gandrīz puse no pedagoģiskā sastāva. Kiprā skolotāja profesija ir prestiža.
Kipras skolās skolēnu vasaras brīvdienas ilgst no 1.jūnija līdz 15.septembrim, savukārt skolotāju atvaļinājums ir 2,5 mēneši. Mācību diena Kipras skolēniem ir īsāka nekā lielākajai daļai Latvijas skolēnu: no 7.45 līdz 12.45; reizi nedēļā, pirmdienās, pēc pusdienas pārtraukuma notiek ārpusklases nodarbības – tad gan darba diena ilgst līdz pat 16.00. Mācību gads ir sadalīts divos semestros, starp semestriem – no 1. līdz 15.februārim - ir divas nedēļas garas brīvdienas.
Kipras kolēģi interesējās par darba sistēmu un skolas ikdienu Latvijas skolās. Viņi bija pārsteigti par mūsu skolēnu lielo aktivitāti ārpus tiešā mācību darba – dziedāšanu koros, ansambļos, dejošanu, sporta aktivitātēm, skolēnu parlamenta aktīvo darbību. Daudziem Kipras kolēģiem pārsteigums bija arī plašais informācijas tehnoloģiju izmantojums mācību procesā.
Šajā pieredzes apmaiņas nedēļā bija iespēja arī tikties ar Ziemeļkipras izglītības darbinieku arodbiedrības (KTÖS) līderiem. Tikšanās laikā arodbiedrības līderis Seners Elcils (Sener Elcil) rādīja prezentāciju un stāstīja par arodbiedrības darbību, mērķiem un uzdevumiem, darbības principiem. Ziemeļkipras izglītības darbinieku arodbiedrība ir dibināta 1968.gadā, un pašreiz tās biedru skaits ir apmēram 1500. Arodbiedrībā darbojas 6 komisijas: izglītības komisija, darbam atbilstošas samaksas komisija, dzimumu līdztiesības komisija, speciālās izglītības komisja, pirmsskolas izglītības komisija, preses un televīzijas komisija. Arodbiedrības galvenais mērķis ir aizstāvēt tās biedru tiesības un veicināt progresu izglītības jomā. Arodbiedrība ir organizējusi streikus un protesta akcijas. Pateicoties izglītības darbinieku arodbiedrības aktivitātei, ir panākts, ka kopš 2008.gada skolotāji var pensionēties pēc 30 nostrādātiem darba gadiem, bet sievietes skolotājas – jau pēc 25 nostrādātiem darba gadiem. Ja skolotājs ar šādu darba stāžu vēlas turpināt strādāt, viņš var palikt darbā līdz 60 gadu vecumam. Pēc tam skolotāji, ja vēlas, var turpināt darbu privātskolās, bet valsts skolās tiek gaidīti jaunie pedagogi. Šī iemesla dēļ Ziemeļkipras skolotāji ir gados jauni, atšķirībā no Latvijas, kur gandrīz puse skolotāju ir sasnieguši 50 un vairāk gadu vecumu. Bez tam Kipras pedagogi, dodoties pensijā, saņem vienreizēju pabalstu 30 mēnešalgu apmērā.
Uzskatām par lielu godu, ka tikām uzņemti arī Ziemeļkipras Izglītības ministrijā. Ministrs informēja par izglītības sistēmu Ziemeļkiprā un interesējās, kāda ir šī sistēma mūsu valstī. Kā dāvanu ministram pasniedzām skolēnu zīmētu Latvijas ziemas ainavu, jo, tāpat kā mums palmas un ziedoši granātkoki, Kipras iedzīvotājiem eksotika ir sniegota ziema.
Viesojāmies arī Austrumu Vidusjūras Universitātē (Eastern Mediterranean University – EMU), kas ir lielākā universitāte ne tikai Ziemeļkiprā, bet arī visā Kipras salā. Tā ir vesela studentu pilsētiņa, mūsdienīga, labiekārtota, sakopta, un tajā mācās studenti no 70 pasaules valstīm, tai skaitā arī no Latvijas.
Oficiāli pasākumi, tikšanās un pieņemšanas šajā pieredzes apmaiņas nedēļā mijās ar aizraujošām ekskursijām un kopīgiem izklaides pasākumiem, kuros baudījām lieliskos Kipras ēdienus, sauli un silto jūru. Uzskatām, ka iegūtās emocijas un pieredze ir vienreizēja un ļoti vērtīga. Arī mēs Kipras kolēģiem pastāstījām par savu pieredzi, par Latvijas izglītības sistēmu, savu valsti, savu skolu, savas tautas tradīcijām. Kā pateicību viesmīlīgajiem kipriešiem atstājām saldumus un suvenīrus no Latvijas, skolēnu darbus, informatīvus materiālus par mūsu valsti un mūsu pilsētām, arodbiedrību.
Sakām sirsnīgu paldies LIZDA par iespēju piedalīties šajā pieredzes apmaiņas pasākumā!