Aptauja
Kā Jūs vērtējat savu dzīves kvalitāti 10 ballu vērtējuma skalā? (10 - izcili, 1 - ļoti, ļoti vāji)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   Izveido aliansi kvalitatīvai izglītībai Latvijā

Piektdiena 20/12/2013

19.12.2013. Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības (LIZDA), Izglītības un zinātnes ministrijas, Izglītības kvalitātes valsts dienesta, Valsts izglītības satura centra, Latvijas Pašvaldību savienības, UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas, Rektoru padomes, Latvijas Vecāku kustības, biedrības „Vecāki par izglītību” pārstāvji nolēma veidot atvērtu konsultatīvu aliansi, lai līdz Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē beigām kopīgiem spēkiem veicinātu sabiedrības izpratni par kvalitatīvu izglītību, nodrošinātu pārdomātu izglītības sistēmas pilnveidi.

Alianse būs atvērta un aicina pievienoties arī skolēnu, studentu, vecāku, izglītības iestāžu vadības nacionālās organizācijas un citus partnerus kopīgu mērķu īstenošanai. Alianses sanāksmes plānotas reizi trijos mēnešos, bet kopīgā pārskata konference iecerēta 2014.gada rudenī. Partneri nolēma nākamo tikšanos rīkot 2014.gada 7.februārī, lai vienotos par sasniedzamajiem rezultātiem un konkrētām alianses aktivitātēm nākamajā gadā kvalitatīvas izglītības veicināšanai.

Alianse veidota pēc LIZDA iniciatīvas Pasaules Izglītības darbinieku arodbiedrības (Education International) starptautiskās akcijas „Vienoti kvalitatīvai izglītībai” ietvaros. Katrs alianses partneris turpmākā gada laikā īstenos vairākas aktivitātes. Plānots organizēt seminārus, konferences, konkursus, sanāksmes, aptaujas, izstrādāt un saskaņot vienotas pozīcijas, veidot rakstus u.tml.

„Labākas kvalitātes izglītība ir garantija labākai pasaulei. Apvienojot spēkus un dažādus resursus kopīgām aktivitātēm, mēs veicināsim labāku izglītības rezultātu sasniegšanu. Arodbiedrība aicina ne tikai izglītības darbiniekus, bet arī visus partnerus būt vienotiem un kopā iestāties par kvalitatīvu izglītību Latvijā,” uzsvēra LIZDA priekšsēdētāja Ingrīda Mikiško.

Labākas kvalitātes izglītības sasniegšanai Eiropas Izglītības darbinieku arodbiedrības definējušas desmit prioritātes, no kurām katrs Latvijas alianses partneris izvēlēsies vienu – sev aktuālāko. Prioritātes: veicināt izpratni par to, ka kvalitatīva izglītība ir cilvēku pamattiesības un sabiedrisks labums; izglītības darbinieku arodbiedrību atbalsts kvalitatīvai izglītībai, tai skaitā savstarpējs atbalsts; nodrošināt pietiekamu valsts finansējumu publiskajai izglītībai; nodrošināt kvalitatīvas izglītības pieejamību visiem; pieprasīt kvalitatīvas pedagogu tālākizglītības nodrošināšanu; veicināt pedagoga profesijas pievilcību; nodrošināt vienādas iespējas kvalitatīvas izglītības ieguvei; pilnveidot un uzlabot izglītības darbinieku arodbiedrību lomu sociālajā dialogā; panākt vispusīgu sadarbību ar sociālajiem partneriem Latvijas un Eiropas Savienības līmenī; izglītības darbinieku arodbiedrību plašāka iesaistīšana lēmumu pieņemšanā izglītības jautājumos.

FOTO: Latvijas alianse "Vienoti kvalitatīvai izglītībai"