Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   Kļūsti par arodbiedrības biedru!

Piektdiena 27/12/2013

Tas spēks, kas niecīgs pilienā,
top liels un varens kopumā!


Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA) aicina Jūs kļūt par biedru, lai vienoti iestātos par savām darba tiesībām un cienīgu darba apstākļu uzlabošanu!

Kāpēc pievienoties arodbiedrībai?

Jo LIZDA biedram ir nodrošināta:


interešu aizstāvība sociālajā dialogā ar darba devēju;
• aizsardzība pret nelikumīgu atbrīvošanu no darba, jo, saskaņā ar Darba likuma 110.pantu, darba devējam ir pienākums saskaņot ar arodbiedrību, ja tas vēlas atbrīvot no darba LIZDA biedru;
• bezmaksas konsultācijas pie kompetentiem profesionāļiem;
• vērtīga informācija par darba tiesībām un darba drošību, avīze „Pietura”;
• profesionāla juridiskā aizsardzība un palīdzība problēmsituācijās;
• labvēlīgāki darba noteikumi un garantijas darba koplīgumā;
apdrošināšana pret nelaimes gadījumiem 24 stundas / 7 dienas nedēļā;
streiku fonds interešu aizstāvības protestiem kritiskās situācijās;
atlaižu grozs pie vairāk nekā 90 sadarbības partneriem visā Latvijā;
sociālās palīdzības fonds neapskaužamās dzīves situācijās;
• izdevīgi naudas noguldījumi un aizdevumi Skolu krājaizdevu sabiedrībā;
• biznesa klases e – pasts un Office 365 iespēja tiešsaistē glabāt, rediģēt dokumentus;
pozitīva enerģija kolēģu lokā kultūras un sporta pasākumos, konkursos, akcijās;
• atbalsts un pieredzes apmaiņa jaunajiem pedagogiem.

Arodbiedrība kopš pagājušā gada līdz šim izcīnījusi pedagogu zemāko mēneša darba algas likmju paaugstināšanu par 15%; piemaksas par pedagogu profesionālās darbības kvalitāti; piemaksu par aizvietošanu līdz 30% no likmes; vēl 2 stundas klāt pirmsskolas izglītības pedagogiem par papilddarbiem un arī 2 stundas 5 – 6 gadīgo bērnu pedagogiem; profesionālās izglītības mācību priekšmetu pedagogu darba slodzes izlīdzināšanu ar 756 stundām gadā; finansējumu 1,1 miljona latu apmērā budžeta studiju vietu minimālo izmaksu palielinājumam augstākajā izglītībā; zinātnes bāzes finansējuma palielinājumu 3,1 miljona latu apmērā; u.c.

Šis saraksts varētu turpināties, bet mums ir jābūt vienotiem, tādēļ pievienojies arodbiedrībai! Kā kļūt par biedru?
Iesniedziet parakstītu iesniegumu par iestāšanos savas darba vietas arodorganizācijai!
Ja Jūsu darba vietā nav arodorganizācijas, tad kā tādu izveidot uzzināsiet informatīvajā bukletā.

Lai gūtu atbildes uz Jūs interesējošiem jautājumiem par arodbiedrību, lūdzam sazināties ar sava reģiona
LIZDA arodorganizāciju vai ar LIZDA biroju Rīgā (lizda@lizda.lv).

Tu jau esi LIZDA biedrs? Nodod šo aicinājumu kļūt par arodbiedrības biedru savam kolēģim, kurš vēl nav arodbiedrībā!
 
Kāpēc kļūt par arodbiedrības biedru? Tweet