Aptauja
Kā Jūs vērtējat savu dzīves kvalitāti 10 ballu vērtējuma skalā? (10 - izcili, 1 - ļoti, ļoti vāji)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   Labākie LIZDA sadarbības partneri 2013

Svētdiena 19/01/2014Pasniegtas balvas "Sadarbības partneris 2013" trim Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības (LIZDA) padomes izvirzītiem darba devējiem, kas aizvadītajā gadā izcili rūpējušies par izglītības darbiniekiem, sadarbojušies ar arodbiedrību un stiprinājuši sociālo dialogu.


LIZDA izsaka atzinību un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības
sociālās partnerības balvai izvirzīja:

Balvu novada pašvaldību un tās priekšsēdētāju Andri Kazinovski;
Aizputes novada pašvaldību un tās priekšsēdētāju Aivaru Šili;
Pierīgas Izglītības, kultūras un sporta pārvaldi un tās vadītāju Oļģertu Lejnieku.

Nomināciju sociālās partnerības balvai Pierīgas Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes vadītājs Oļģerts Lejnieks vērtē kā negaidītu pārsteigumu un milzīgu godu, vienlaikus apliecinot, ka pārvaldei ir veiksmīga sadarbība ar LIZDA Pierīgas novaru arodorganizāciju. „Mums ir kopīgi uzstādījumi un mēs kopā ikdienā strādājam ar 11 Pierīgas pašvaldību un izglītības iestāžu vadību. Veiksmīgākais sadarbības piemērs ir jau par tradīciju kļuvusī kopīgā konferences rīkošana pirms katra jaunā mācību gada sākuma,” minēja Lejnieks.

Aizputes novada pašvaldībai sadarbība ar LIZDA Liepājas starpnovadu arodorganizāciju uzsākta jau kopš tās izveides. Pašvaldības priekšsēdētājs Aivars Šilis uzsver, ka veiksmīgā sadarbība vainagojusies ar vienotu darba koplīgumu noslēgšanu novada izglītības iestādēs. Pēc arodbiedrības rosinājuma pašvaldība paaugstinājusi arī pedagogu pamatlikmi līdz 310 latiem (442 eiro) mēnesī. Aizputes novada pašvaldības izpilddirektore izglītības jomā Elita Malovka esot pagodināta un izsaka pateicību, jo balvas saņemšanai pašvaldību izvirzījuši paši pedagogi, kas nozīmē, ka domes darbs un atbalsts pedagogiem ir novērtēts. Dome nodrošina tālākizglītības iespējas, organizē metodiskās dienas, Skolotāju dienas pasākumus un citas aktivitātes izglītības darbiniekiem.

Arī Balvu novada visās izglītības iestādēs ir noslēgti darba koplīgumi, kas apliecina veiksmīgu sociālo dialogu ar LIZDA Balvu starpnovadu arodorganizāciju. Balvu novada pašvaldības izpilddirektore Inta Kaļva uzsvēra, ka darba koplīgumos izglītības darbiniekiem paredzētas dažādas sociālās garantijas, piemēram, bērnu piedzimšanas, slimības, bēru pabalsti. Balvu novada pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes vadītāja Nora Apīne minēja, ka gan visiem novada skolēniem, gan izglītības darbiniekiem ir nodrošināta iespēja apmeklēt peldbaseinu. Pašvaldība iegulda darba vides sakārtošanā – renovētas gandrīz visas iestādes, ik gadu rīko konkursu „Gada Skolotājs”, pensionēto skolotāju pasākumus, līdzfinansē tālākizglītības kursus un īsteno citas aktivitātes.

LBAS balvu „Sadarbības partneris 2013” saņēma arī citu nozaru arodbiedrību izvirzītie partneri: Rīgas pašvaldības policija, SIA "Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde", Valsts sociālais aprūpes centrs "Latgale", SIA "Jēkabpils reģionālā slimnīca", SIA "Daugavpils reģionālā slimnīca", SIA "Ventamonjaks serviss", AS "Cēsu alus" un SIA "CEMEX".

Sociālās partnerības pasākums īstenots Eiropas Sociālā fonda projekta „Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības administratīvās kapacitātes stiprināšana” ietvaros (1DP/1.5.2.2.1/08/IPIA/SIF/001/01).