Aptauja
Kā Jūs vērtējat savu dzīves kvalitāti 10 ballu vērtējuma skalā? (10 - izcili, 1 - ļoti, ļoti vāji)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   Ņemti vērā LIZDA priekšlikumi Valdības deklarācijas rīcības plānam

Trešdiena 12/02/2014

Ņemti vērā Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības (LIZDA) sniegtie priekšlikumi Izglītības un zinātnes ministrijai (IZM) Deklarācijas par Laimdotas Straujumas vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību Rīcības plānam.

Kopumā IZM rīcības plāns paredz daudz dažādu dokumentu sagatavošanu dažādās izglītības jomās, tomēr nav redzami konkrēti sagaidāmie rezultāti izglītības sistēmas pilnveidei vai izglītības kvalitātes uzlabošanai.

IZM līdz šā gada beigām iecerējusi sagatavot 8 informatīvos ziņojumus, 13 grozījumus Ministru kabineta noteikumos, 7 likumprojektus un 2 pētījumus. „Ja neskaita šādu papīru gatavošanu, rīcības plānā paliek maz reālu darbu. Taču pedagogi gaida reformas, nevis dokumentu pārkārtošanu,” uzsvēra LIZDA priekšsēdētāja Ingrīda Mikiško.

Pēc LIZDA ierosmes no plāna izslēgts jautājums par pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas rezultātu sasaisti ar profesionālās kompetences pilnveidi, jo šī iecere nav izdiskutēta ar pedagogiem, turklāt IZM skaidri nevarēja formulēt, kas konkrēti šajā jautājumā plānots.

Vairākos plāna punktos diskusijā atrasts cits formulējums, kas precīzāk formulēja un skaidroja plānotos darbības virzienus. Pēc arodbiedrības rosinājuma plānā iekļauti IZM plānotā B2 kursu programma pedagogu profesionālās kompetences paaugstināšanai, paplašinot pedagoģiskās kompetences un arī pedagogu noslodzes iespējas.

LIZDA vairākiem plāna pasākumiem rosināja mainīt īstenošanas termiņus, lai nodrošinātu savlaicīgu iesaistīto pušu informēšanu par izmaiņām normatīvajos aktos vai procesos. Piemēram, grozījumus 28.02.2012. MK noteikumos Nr. 149 „Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības iestādēs un atskaitīti no tām, un obligātajām prasībām pārcelšanai uz nākamo klasi” izstrādes termiņš pēc LIZDA rosinājuma noteikts ne vēlāk kā 01.05.2014.

IZM plānā paredzētā jauna pedagogu darba samaksas aprēķināšanas modeļa un pedagoga darba samaksas paaugstināšanas grafika izstrāde darba grupā ar sociālajiem partneriem noteikta līdz 01.08.2014. Taču arodbiedrības ierosinājums darba grupas darbu beigt līdz 01.06.2014. neguva atbalstu, ko IZM pamatoja ar lielo darba apjomu, kas būs darba grupai jāveic.

Līdzīgi jautājumā par izstrādātā modeļa aprobāciju, izveidojot priekšnoteikumus modeļa ieviešanai  – IZM paredzētais termiņš 01.10.2014., bet LIZDA ierosinājums darbu beigt līdz 01.06.2014. neguva atbalstu, ko IZM pamatoja ar iecerēto modeļa aprobācijas uzsākšanu ar 01.01.2015.

IZM sagatavoto rīcības plānu LIZDA valde izskatīs sēdē 19.02.2014.