Aptauja
Kā Jūs vērtējat savu dzīves kvalitāti 10 ballu vērtējuma skalā? (10 - izcili, 1 - ļoti, ļoti vāji)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   Vecākus un pedagogus aicina izteikt viedokli par izglītības kvalitāti savā pilsētā vai novadā

Piektdiena 18/04/2014

Anketas izveidošanu mudinājusi aizvien pieaugošā vecāku interese par mūsdienu izglītības novitātēm, kā arī izpratnes veidošanās par ģimenes un skola sadarbības nepieciešamību. Arvien vairāk vecākus un skolotājus interesē, vai skolā izmantotās standartmetodes – akurāta sēdēšana solos un pareizas atbildes testos, nodrošinās to, ka bērns izaugs par radošu un veiksmīgu cilvēku, un cik ļoti vecāki var ietekmēt bērna radošas personības attīstību skolā. Tik pat svarīgi ir noskaidrot, kādas prasmes bērniem būtu jāapgūst skolā, kā arī izvērtēt, cik ļoti svarīgas vai mazsvarīgas bērna attīstībā ir dažādas norises skolas dzīvē, piemēram, aktivitātes svaigā gaisā vai veselīga ēdināšana.

Bieži dzirdēts, ka vecāki ir pasīvi un vienaldzīgi, un ka tie nevēlās iesaistīties skolas vides uzlabošanā. Vēlme kliedēt šo mītu, arī ir viens no iemesls, kādēļ izstrādāta anketa. Biedrība „Latvijas vecāku kustība” sastopas ar vecākiem, kas vēlās piedalīties skolas vides uzlabošanā, bet viņiem trūkst zināšanu – kā veidot rezultatīvu sadarbību ar skolu, pamatot savu viedokli un atrast domubiedrus citu vecāku vidū. Tādēļ biedrība organizē dažādus atbalsta pasākumus vecākiem visā Latvijā.

Aptaujas primārā mērķauditorija ir sākumskolas un pamatskolas bērnu vecāki un skolotāji, taču gaidīts ir arī pirmsskolas bērnu vecāku un skolotāju viedoklis. Aptauja ilgs līdz 30.04.2014. un tās apkopotie dati būs publiski pieejami visiem interesentiem. Kā vērtīgs statistikas materiāls tas būs noderīgs gan vecākiem, kas vēlās uzsākt vai stiprināt sadarbību ar skolu, gan izglītības jomas pārstāvjiem, kas darbojas izglītības kvalitātes attīstības jomā.

Vecāku aptauja tiek veikta projekta „Open Parents” ietvaros, kas tiek līdzfinansēts no „Nordplus Adult” līdzekļiem un, kura mērķis ir attīstīt inovatīvas metodes Latvijas, Lietuvas un Igaunijas vecāku izglītošanās un sadarbības jomās. Šī ir arī  viena no aktivitātēm alianses „Vienoti kvalitatīvai izglītībai” darbības ietvaros.

E-aptaujas anketa atrodama šeit!