Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   LIZDA izveidojusi jauno pedagogu padomi

Svētdiena 27/04/2014

19.03.2014. LIZDA padome apstiprinājusi arodbiedrības Jauniešu padomes nolikumu, tādejādi izveidojot konsultatīvu un koordinējošu padomdevēja institūciju no LIZDA dalīborganizāciju deleģētiem biedriem vecumā līdz 35 gadiem.

Darbam LIZDA Jauniešu padomē dalīborganizācijas deleģējušas: Aldi Ādamsonu (J.Čakstes Liepājas pilsētas 10.vidusskola), Anitu Laurenu (Daugavpils pilsētas 9. speciālā PII), Anitu Paceri – Padani (Lādezera pamatskola), Dairu Voičonoku (Jēkabpils pamatskola), Elīnu Čaksti (Aizupes pamatskola), Elīnu Petroženko (Talsu sākumskola), Ievu Repšu (Madonas Bērnu un jauniešu centrs), Ilzi Siņicinu (Ventspils PII „Bitīte”), Ilzi Vaičekoni (Bauskas pilsētas PII „Pasaulīte”), Ingu Grundmani (Dobeles Amatniecības un vispārizglītojošā vidusskola), Ingu Paegli (Valmieras pilsētas 6. PII „Kārliena”), Ingu Ramani (Aizkraukles pilsētas Bērnu un jauniešu centrs), Ivetu Brakmani (Smārdes pamatskola), Laumu Cauni (Ezersalas speciālā internātpamatskola), Lāsmu Mercu (Vecumnieku vidusskola), Lindu Erdmani (Inčukalna novada Vangažu PII „Jancis”), Mariju Romanovu (Rēzeknes 4.vidusskola), Mihailu Aleksejevu (Daugavpils Universitāte), Pēteri Kaļvu (Rīgas Teikas vidusskola), Reini Celesti (Ikšķiles vidusskola), Ritvaru Rekmani (Kalvenes pamatskola), Sanitu Supi (Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola), Simonu Birkenbergu (Saldus PII „Pasaciņa”), Tatjanu Jakimoviču (J.Raiņa Daugavpils 6.vidusskola), Uldi Drišļuku (Liepājas Universitāte), Unu Grāvi (Valkas ģimnāzija), Valentīnu Singirsku (Vārkavas vidusskola), Viesturu Dumpi (Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskola).

LIZDA Jauniešu padomes mērķis – pārstāvēt LIZDA jauniešu tiesības un intereses, izglītot un popularizēt arodbiedrības darbību jauniešu vidū, veicināt jauniešu līdzdalību arodbiedrības lēmumu pieņemšanas procesos un darba kvalitātes uzlabošanā.

Jauniešu padomes uzdevumi:
• apzināt LIZDA jauniešu kopīgās vajadzības un darba vides problēmas, veicināt to risināšanu;
• izstrādāt priekšlikumus izglītības attīstībai un pedagogu darba vides uzlabošanai;
• izvirzīt priekšlikumus LIZDA valdei un padomei, piedalīties sēdēs ar padomdevēja tiesībām;
• pārstāvēt LIZDA jauniešu intereses valsts, pašvaldību institūcijās un nevalstiskajās organizācijās, starptautiskajās arodbiedrību un jauniešu organizācijās ar LIZDA deleģējumu;
• veicināt LIZDA jauniešu sadarbību un rīkot domubiedru pasākumus pieredzes apmaiņai;
• nodrošināt informāciju un apmācības LIZDA jauniešiem par darba tiesībām un darba aizsardzību, jauno pedagogu iespējām, arodbiedrību darbību un LIZDA pakalpojumiem biedriem;
• rīkot dažādas aktivitātes un konkursus LIZDA jauniešu radošām izpausmēm;
• īstenot kopīgus sadarbības projektus ar jaunatnes organizācijām Latvijā un ārvalstīs;
• veicināt LIZDA mērķu, Statūtu, darbības virzienu un lēmējinstitūciju lēmumu īstenošanu.

Jaunieti, pievienojies arodbiedrībai!
Arodbiedrība aicina jaunos pedagogus vecumā līdz 35 gadiem pievienoties aktīvajiem LIZDA jauniešiem. Tā ir jaunā pedagoga iespēja satikt domubiedrus, gūt pieredzi, noderīgu informāciju un koleģiālu atbalstu, kā arī radoši izpausties dažādās arodbiedrības aktivitātēs. Arodbiedrība šobrīd visā Latvijā apvieno 2704 biedrus vecumā līdz 35 gadiem.

Kāpēc jaunajam pedagogam iesaistīties arodbiedrībā?
Noskaties atbildi video: www.ej.uz/jaunietis-arodbiedriba

Vēlies kādu noderīgu padomu jaunajam pedagogam? Seko mums domubiedru grupā Draugiem.lv, Facebook.com un Twitter.com. Jauniešu koordinatori LIZDA birojā: Edgars Grigorjevs (22017920, edgars@lizda.lv) un Ilze Prižvoite (27857525, ilze.prizevoite@lizda.lv)