Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   Konkurss darba devējiem "Pedagogam draudzīgākā izglītības iestāde 2014"

Otrdiena 27/05/2014

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība aicina Latvijas izglītības iestāžu vadītājus (darba devējus) piedalīties konkursā, lai novērtētu savu pedagogu darba vidi un iegūtu arodbiedrības atzītu statusu „Pedagogam draudzīgākā izglītības iestāde 2014”.

LIZDA konkursa mērķis – veidot darba devēju lielāku izpratni par cienīgiem darba apstākļiem pedagogiem un veicināt darba vides pilnveidi, lai tā kvalitatīvi nodrošinātu pedagogu profesionālo darbību un apmierinātu sabiedrības vajadzības pēc kvalitatīvas izglītības.

Par pedagogiem draudzīgu var uzskatīt izglītības iestādi, kurā izveidota droša un sakārtota sociālā vide – savstarpējās attiecības, saskarsme, atbalsts, sadarbība, kontrole; fiziskā vide – lietas, telpas, darbavieta, aprīkojums, drošība, funkcionalitāte, ergonomika, atalgojums; kā arī informatīvā vide – simboli, nozīmes, informācija, reputācija.

Lai sasniegtu cienīga darba apstākļus, nepieciešams sociālais dialogs, tādēļ Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība aicina konkursā piedalīties tos darba devējus, kuru iestādēs izveidotas arodorganizācijas un vismaz 70% darbinieku ir LIZDA biedri, jo arodbiedrība ir viens no sociālās stabilitātes nodrošinātājiem.

Lai piedalītos konkursā, darba devējam līdz 2014.gada 10.septembrim elektroniski jāaizpilda pašvērtējuma anketa un jānosūta uz e-pastu lizda@lizda.lv prezentācija (ne vairāk kā 10 slīdi) par pārstāvēto izglītības iestādi.
Aicinām iepazīties ar konkursa nolikumu!


Pēc elektroniska dalības pieteikuma ar darba devēju sazināsies LIZDA pārstāvis un saskaņos konkursa žūrijas ekspertu vizīti izglītības iestādē, lai klātienē tiktos ar vadību un kolektīvu, novērtētu darba apstākļus un sagatavotu vērtējumu.

Konkursa uzvarētāji tiks paziņoti LIZDA konferencē Rīgā, kas notiks 2014.gada oktobrī. Konkursa uzvarētāji iegūs unikāla dizaina apliecinājumu (plāksni) un LIZDA atzītu statusu „Pedagogam draudzīgākā izglītības iestāde 2014”, kā arī vērtīgas piemiņas veltes izglītības iestādes kolektīvam.
FOTO ieskats 2013.gada konkursa apbalvošanā
FOTO ieskats 2013.gada konkursa žūrijas vizītēs