Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   Arodbiedrības jauno pedagogu padome ievēlējusi vadību

Sestdiena 07/06/2014

07.06.2014. Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības (LIZDA) jauniešu padome (JP) par tās priekšsēdētāju ievēlēja Inčukalna novada Vangažu PII "Jancis" skolotāju Lindu Erdmani (deleģēta JP no LIZDA Pierīgas novadu arodorganizācijas), bet par priekšsēdētāja vietniekiem – Vecumnieku vidusskolas skolotāju Lāsmu Mercu (deleģēta JP no LIZDA Bauskas starpnovadu arodorganizācijas) un Rīgas Teikas vidusskolas skolotāju Pēteri Kaļvu (deleģēts JP no LIZDA Rīgas pilsētas arodorganizācijas).

Par JP vadītāju amatiem cīnījās četri jaunie pedagogi, kuri deleģēti no LIZDA reģionālajām arodorganizācijām. LIZDA izsaka atzinību visiem ievēlētajiem jauniešiem un kandidātei – Bauskas pilsētas PII "Pasaulīte" skolotājai Ilzei Vaičekonei.

Jauno pedagogu padome ir konsultatīva un koordinējoša padomdevēja institūcija arodbiedrībā, kas pārstāv 2700 izglītības darbiniekus vecumā līdz 35 gadiem. JP mērķis ir aizstāvēt LIZDA jauniešu tiesības un intereses, izglītot un popularizēt arodbiedrības darbību jauniešu vidū, veicināt jauniešu līdzdalību arodbiedrības lēmumu pieņemšanas procesos un darba kvalitātes uzlabošanā.