Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   Piedalies konkursā "Kas ir kvalitatīva izglītība Latvijā?" un laimē jauno iPhone 5s

Pirmdiena 09/06/2014

Konkursa mērķis
Veicināt radošu izpausmi par kvalitatīvas izglītības nozīmi Latvijā.
Kvalitatīvas izglītības pamatā ir kvalitatīvs pedagogs, kvalitatīvi mācību līdzekļi, kvalitatīva mācīšanas un mācīšanās vide. Bet Latvija nav Uganda, un Austrālija nav Argentīna – viens nav piemērots visiem. Kvalitāte ir mūsu definētie elementi, kas ir pedagogu un skolēnu panākumu pamatā. Protams, kvalitāte nav tikai process vai rezultāts, vai viena lieta, viens profesionālās attīstības, resursu vai vides elements. Bet mēs nerakstām detalizētu grāmatu, mēs aicinām ikvienu pievienoties ar vienu foto/video stāstu, kopā apliecinot kvalitatīvas izglītības būtību un nozīmi.

Dalībnieki
Ikviens Latvijas izglītības, zinātnes darbinieks, skolēns, students.

Uzdevums
Iemūžini video vai foto savu atbildi uz jautājumu – kas ir kvalitatīva izglītība Latvijā?

Darbu iesniegšana
Video (max. 1 minūte) un/vai foto (ar aprakstu max. 1 teikums) jānosūta uz SkolasDiena@lizda.lv
Video saturam, foto aprakstam un informācijai par autoru jābūt angļu valodā. Video var veidot arī latviešu valodā, bet ar subtitriem angļu valodā. Apjomīgus video/foto failus lūdzam nosūtīt no servisa www.failiem.lv vai www.WeTransfer.com. Iesūtot video/foto, obligāti jānorāda autora vārds, uzvārds, izglītības/zinātnes iestādes nosaukums, nodarbošanās, e-pasta adrese, tālrunis. Viens dalībnieks konkursam drīkst iesūtīt vienu video vai fotogrāfiju pēc iespējas labākā kvalitātē.

Termiņi
Lai piedalītos konkursā, video/foto jāiesūta līdz 2014.gada 15.septembrim.
Konkursa uzvarētājus septembra beigās paziņosim individuāli un mājas lapā www.lizda.lv.

Vērtēšana
No visiem konkursam iesūtītajiem video/foto konkursa rīkotāju izveidota žūrija noteiks vienu uzvarētāju, izvērtējot video/foto tematisko atbilstību, idejas oriģinalitāti un radošumu.

Balvu fonds
Konkursa uzvarētājs balvā saņems iPhone 5s un citas arodbiedrības sarūpētas piemiņas veltes.
Labākos no iesūtītajiem video/foto ievietosim Pasaules Izglītības darbinieku arodbiedrības (EI), Eiropas Izglītības darbinieku arodbiedrības (ETUCE), LIZDA kampaņas „Vienoti kvalitatīvai izglītībai” medijos un publikācijās. Labākie video/foto Pasaules Skolotāju dienā oktobrī būs arī vērojami projekcijās uz Apvienoto Nāciju Organizācijas ēkas Ņujorkā.

KONKURSA NOLIKUMS (pdf)