Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   LIZDA konkursā vērtē pedagogiem draudzīgākās izglītības iestādes

Piektdiena 26/09/2014

Šonedēļ, Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības (LIZDA) žūrija uzsākusi vērtēt pedagogu darba apstākļus 26 izglītības iestādēs visā Latvijā, kuru vadītāji – darba devēji, pieteikuši dalību konkursā, lai iegūtu arodbiedrības atzītu statusu „Pedagogam draudzīgākā izglītības iestāde 2014”.

LIZDA konkursa mērķis ir veidot darba devēju lielāku izpratni par cienīgiem darba apstākļiem pedagogiem un veicināt darba vides pilnveidi, lai tā kvalitatīvi nodrošinātu pedagogu profesionālo darbību un apmierinātu sabiedrības vajadzības pēc kvalitatīvas izglītības.

Par pedagogiem draudzīgu var uzskatīt izglītības iestādi, kurā izveidota droša un sakārtota sociālā vide – savstarpējās attiecības, saskarsme, atbalsts, sadarbība, kontrole; fiziskā vide – lietas, telpas, darbavieta, aprīkojums, drošība, funkcionalitāte, ergonomika, atalgojums; kā arī informatīvā vide – simboli, nozīmes, informācija, reputācija. Konkursā vērtē izglītības iestādes, kurās vismaz 70% darbinieku ir arodbiedrības biedri.

Turpmāko nedēļu laikā LIZDA žūrija viesosies Carnikavas pamatskolā, Dobeles pirmsskolas izglītības iestādē (PII) „Minkuparks”, Dobeles sākumskolā, Dobeles speciālajā PII „Valodiņa”, Dzērbenes vispārizglītojošajā un mūzikas pamatskolā, Gaismas internātpamatskolā, Jūrmalas PII „Zvaniņš”, Ķekavas vidusskolā, Madonas Bērnu un jauniešu centrā, Mērsraga PII „Dārta”, Mežinieku pamatskolā, Ogres PII „Riekstiņš”, Pampāļu pamatskolā, Preiļu 1.pamatskolā, Priekuļu PII „Mežmaliņa”, Rāmuļu pamatskolā, Rencēnu pamatskolā, Stāķu pamatskolā, Stalbes vidusskolā, Strautiņu pamatskolā, Valmieras Pārgaujas ģimnāzijā, Valmieras Pārgaujas sākumskolā, Valmieras Viestura vidusskolā, Vecsaules pamatskolā, Ventspils 2.pamatskolā, Vidrižu pamatskolā.

LIZDA žūrija noteiks konkursa uzvarētājus, ņemot vērā darba devēja pašvērtējumu un ekspertu atzinumus pēc konkrētiem kritērijiem – sociālā drošība un koplīgums, darba organizācija, infrastruktūra, darba kvalitātes veicināšana un personīgās izaugsmes iespējas, darba drošība un aizsardzība, mikroklimats un savstarpējās attiecības, reputācija, atalgojums.
 
Konkursa uzvarētājus LIZDA svinīgi paziņos un apbalvos 2014.gada 29.oktobrī konferencē Rīgā. Konkursa uzvarētāji iegūs unikāla dizaina apliecinājumu un arodbiedrības atzītu statusu „Pedagogam draudzīgākā izglītības iestāde 2014”, kā arī vērtīgas piemiņas veltes kolektīvam.

Konkurss notiek LIZDA projekta „Padziļināta izpratne par cienīgu darbu pedagogiem” (līguma Nr. 2012/104573) ietvaros ar Norvēģijas Inovāciju aģentūras un Norvēģijas finanšu instrumenta programmas „Globālais fonds cienīga darba un trīspusējās sadarbības veicināšanai” atbalstu.

Foto: Konkursa žūrija ar Gaismas internātpamatskolas direktori Vitu Felsbergu 26.09.2014.