Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   LIZDA apbalvo pedagogiem draudzīgākās izglītības iestādes 2014

Trešdiena 29/10/2014

29.oktobrī Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA) konferencē „Sociālā dialoga loma nodarbināto sociāli ekonomisko apstākļu uzlabošanā” svinīgi piešķirs statusu "Pedagogam draudzīgākā izglītības iestāde 2014" un pasniegs apliecinājuma plāksnes 9 izglītības iestādēm, kuru vadītāji – darba devēji – piedalījās arodbiedrības rīkotā konkursā, lai novērtētu pedagogu darba apstākļus.

LIZDA konkursā piedalījās 26 izglītības iestādes, kurās viesojās žūrija, lai novērtētu pedagogu sociālo drošību un darba koplīgumu, darba organizāciju, infrastruktūru, darba kvalitātes veicināšanu un personīgās izaugsmes iespējas, darba drošību, aizsardzību, mikroklimatu un savstarpējās attiecības, reputāciju, atalgojumu.

Arodbiedrība piešķir statusu „Pedagogam draudzīgākā izglītības iestāde 2014” un izsaka īpašu atzinību:

• Valmieras Pārgaujas sākumskolai;
• Preiļu 1. pamatskolai;
• Gaismas internātpamatskolai;
• Strautiņu pamatskolai;
• Rāmuļu pamatskolai;
• Ogres pirmsskolas izglītības iestādei (PII) „Riekstiņš”;
• Dobeles PII „Minkuparks”;
• Stāķu pamatskolai;
• Vidrižu pamatskolai.

LIZDA izsaka atzinību un piešķir veicināšanas balvas:

• Carnikavas pamatskolai;
• Priekuļu PII „Mežmaliņa”;
• Jūrmalas PII „Zvaniņš”;
• Stalbes vidusskolai;
• Rencēnu pamatskolai;
• Dobeles sākumskola;
• Madonas Bērnu un jauniešu centram.


LIZDA izsaka atzinību un pateicību par dalību konkursā arī Dobeles speciālajai PII „Valodiņa”, Dzērbenes vispārizglītojošai un mūzikas pamatskolai, Ķekavas vidusskolai, Mežinieku pamatskolai, Mērsraga PII „Dārta”, Pampāļu pamatskolai, Valmieras Pārgaujas ģimnāzijai, Vecsaules pamatskolai, Ventspils 2. Pamatskolai, Valmieras Viestura vidusskolai.

Konkursa uzvarētājus noteica žūrija, ņemot vērā darba devēja pašvērtējumu un ekspertu atzinumu pēc vizītēm un konkrētiem kritērijiem. Par pedagogiem draudzīgu var uzskatīt izglītības iestādi, kurā izveidota sakārtota sociālā, fiziskā un informatīvā vide.

LIZDA konkursa mērķis – veidot darba devēju lielāku izpratni par cienīgiem darba apstākļiem pedagogiem un veicināt darba vides pilnveidi, lai tā kvalitatīvi nodrošinātu pedagogu profesionālo darbību un apmierinātu sabiedrības vajadzības pēc kvalitatīvas izglītības.

Konference notiek LIZDA projekta „Padziļināta izpratne par cienīgu darbu pedagogiem” (līguma Nr. 2012/104573) ietvaros ar Norvēģijas Inovāciju aģentūras un Norvēģijas finanšu instrumenta programmas „Globālais fonds cienīga darba un trīspusējās sadarbības veicināšanai” atbalstu.