Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   Valmieras pusē darbs svētku noskaņās

Otrdiena 13/01/2015

Lolita Eklone, Valmieras 2.vidusskolas struktūrvienības vakara (maiņu) vidusskolas arodorganizācijas vadītāja

10.01.2015. Valmieras starpnovadu izglītības iestāžu pirmorganizāciju priekšsēdētāji, valdes locekļi un citi arodbiedrības aktīvisti pulcējās omulīgajā Džeza klubā uz 2015.gada pirmo padomes sēdi.
Sēdi atklāja un mūsu sirdis priecēja skolotāja Imanta Toča ansamblis ar talantīgo jauniešu skanīgām dziesmām un kā vienmēr lielisku pavadījumu.
Pēcāk sekoja skaisti un sirsnīgi apsveikumi gan jaunievēlētajiem kolēģiem, gan arī visiem pārējiem arodbiedrību pirmorganizāciju vadītājiem. Labus vārdus un novelējumus visiem klātesošajiem veltīja gan mūsu LIZDA Valmieras starpnovadu arodorganizācijas priekšsēdētāja Zinta Irbe, gan arī Kocēnu novada izglītības pārvaldes vadītāja Ieva Stiģe.
Valdes locekļi bija krietni pastrādājuši, lai visus sēdes dalībniekus iepriecinātu un pavēstītu astroloģiskos vēstījumus 2015.gadam. Katrs no mums varējām iepazīt savus kolēģus arī no „dzīvnieciskās puses ”, atbilstoši savam Mēness gadam pēc Austrumu cikla. Interesanti bija iepazīt savējos: Žurkas, Vēršus, Tīģerus, Kaķus, Pūķus, Čūskas, Zirgus, Aitas, Pērtiķus Gaiļus, Suņus, Cūkas.
Sēdes laikā tika pārrunāti arī dažādi nozares aktuālie jautājumi un saņemti informatīvie materiāli. 2015.gada galvenā aktivitāte ir lielā LIZDA Valmieras starpnovadu arodorganizācijas konference un priekšsēdētaju vēlēšanas. Izglītības iestādes rosinātas sākt gatavoties arī tradicionālajam radošo pedagogu saietam 20.februārī, kura tēma šogad būs armijas diena. Arodbiedrība s atbalsts ir jūtams ne tikai risinot ar darbu saistītus jautājumus valsts līmenī, bet arī organizējot kvalitatīvu atpūtu pedagogiem.
Tā kā LIZDA pārstāv visu izglītības darbinieku intereses, mūsu novēlējums:
„Visiem laimīgiem cilvēkiem ir viena kopīga īpašība – viņi tic rītdienai. Bez ticības rītdienai laime nemaz nav iespējama.” (Z.Skujiņš)