Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   Liriska atkāpe par pedagogu darba samaksas jauno modeli

Ceturtdiena 16/04/2015

Inita Ciprusa, Jēkabpils pamatskolas arodorganizācijas priekšsēdētāja

Es – skolotājs jaunā algas modeļa priekšvakarā!
Jaunā algas modeļa skaidrojumā pievilka un iepriecināja frāze: „Kopējā darba laika aprēķins novērš iespēju skolotājam strādāt vairākas slodzes – mācīt pēc iespējas vairāk kontaktstundu. Kopumā modelis mazina skolotāju pārslodzi.”
Viss skaidri un noteikti paskaidrots – tātad modelis izstrādāts, lai skolotāji varētu strādāt tikai vienu slodzi, bet Izglītības ministre, taisnojoties par mazo samaksu par slodzi, nevarētu vairs teikt – skolotājam ir iespēja, nav aizliegts strādāt vairāk par vienu slodzi.
Mazina skolotāju pārslodzi – atkal skraidīsim, bet tikai tagad apkārt, nevis pa skolu, meklējot iespēju piepelnīties, jo piedāvātā samaksa nav nosaucama par konkurētspējīgu atalgojumu. 1.grupai – 1000 EUR un 5.grupai 1200 EUR? Tas jau ir apspriežams.
Tāpēc pirms bārstam solījumus, reāli domājam, ko varēsim izpildīt.
SOLĪJUMS! Te jau runa vairs par naudu, cik maksāsim, cik nē, nav runa par grupām, pakāpēm, par jauno vai veco algas nodokli. Te runa ir par solījuma došanu un tā izpildi. Pirms ko solām, vai solītājam nav jāapsver visi par un pret? Vai dodot solījumu nav japaredz arī šī „dead line”? Sevi cienošs, zinošs, profesionāls cilvēks, cilvēki dod solījumu un maksimāli pieliek spēkus tā izpildei. Tagad te sasolam un „ups”, valstij nav tik daudz naudas.
Skolotājs savā darbā tādu greznību nevar atļauties, ja solīji, tad izpildi, bet pirms soli, kārtīgi apdomā savu solījumu, ko varēsi izpildīt.

Tātad 950 EUR, jo mūsu skola tā kā būtu 4.grupā. Es – skolotāja. Rēķinam:
Mēnešbiļete autobusam 17,07 EUR, bet kolēģe, kas Jēkabpilī braukā no viena krasta uz otru ar mašīnu, jo ar autobusu nevar paspēt izbraukāt uz stundām, tātad šis skaitlis viņai būs lielāks.
Pudienas, ļoti pieticīgi ēdīsim – kompleksās – 1,18 x 22 darba dienas = 25, 96 EUR ~ 30 EUR
Pārtika ģimenei ~300 EUR, tas jau tikai tad, kad neko negribam svinēt.
Zobārsts ~30 EUR
Ārsts ~30 EUR Šie izdevumi var mainīties. Vienā mēnesī nekā, citā mēnesī vairāk un kur nu vēl zāles! Un ja vēl tik traki, ka jāiet „uz biļetena”, labāk par to nedomāsim!
Padomāsim par ikmēneša izdevumiem savam skaistumam un sakopšanai, jo skolēniem patīk skaistas skolotājas, labi izskatās, koši, gaumīgi ģērbjas.
Kosmetologs 30 EUR, frizieris 20 EUR, manikīrs 15 EUR - no personīgās pieredzes, kosmetologu gribētos vairāk, bet līdzekļi ierobežo.
Tad sāpīgākā tēma – jauns apģērbs, vai veļas komplekts, vai apavi, vai somiņa, vai higiēnas preces – esam taču sievietes, kas strādā profesijā, kurā katru dienu satiekamies ar daudz cilvēkiem un esam starp daudz cilvēkiem.
Rons Klārks – novatoriskas skolas dibinātājs un skolotājs Amerikā savā grāmatā „Nost ar garlaicīgām mācību stundām jeb kā atraisīt mūsu bērnu spējas” raksta:
„Ģērbieties atbilstoši savai profesijai – izskatam ir nozīme. Ir neskaitāmi daudz iemeslu, kādēļ jāģērbjas atbilstoši profesijai. Tas samazina problēmas ar disciplīnu, un skolēni izturas pret skolotāju ar lielāku cieņu. Vecāki skolotājos saskata gudrus un lietpratīgus profesionāļus. Skolas darbinieki lepojas ar savu izskatu. Labi ģērbti cilvēki jūtas daudz pašpārliecinātāki, un viņu gaita kļūst atsperīgāka. Šo enerģiju var sajust visā skolā.” Apģērbam - 60 EUR, tas ir ļoti pieticīgi.
Kursi, cik maksā kursi , tur viss sākas no 50 un uz augšu, jā, es apmeklēju tikai bezmaksas.
Grāmatas? Vidējais cenrādis 10 EUR un dzīvoklis ~200 EUR Tie ir tikai tādi aptuveni rēķini, pārdomājot savas vajadzības. Kopā ap 742 EUR. Kur nu vēl vēlmes...
Un Izglītības ministrija apgalvo, ka 950 EUR ir konkurētspējīgs atalgojums?
Gribot, negribot jāmeklē iespēja vēl vienam darbam. Kad pienāks brīdis, kad es varēšu strādāt vienā darba vietā? Es esmu pārgurusi.
„Jaunajā atalgojuma modelī tiks apmaksāti visi pedagogu veiktie pienākumi!” Skaista frāze, ticēju ilgi.
Piemērs priekšā un sāku rēķināt! 32 min. – laiks mācību procesa nodrošināšanai vienai mācību stundai: darbu labošana, materiālu sagatavošanai, ir klasē bērni, kuriem jāgatavo citādāks materiāls, uzdevumi, prezentācijas sagatovašana, darba lapas izveide, nevar aizmirst par pailduzdevumiem talantīgajiem skolēniem. Kur nu vēl latviešu valodas skolotājiem sacerējumu labošana. Es esmu angļu valodas skolotāja līdz 6.klasei. 80%  - nē, 100% - jā.
Laiks atbalsta pasākumiem 1 – 8 stundas – klases audzināšana, konsultācijas. Kur paliek starpbrīžu laiks? +1x nedēļā dežūrskolotājs no 8.10 līdz 15.00. Šā gada slodzē par starpbrīžiem, kas man jāpavada kopā ar bērniem + dežūra 1 x nedeļā = 8, 4 astroloģiskās stundas.
Kur ir maksa par starpbrīžiem? Tātad sabrūk arī šis apgalvojums.
Vēl aizvien nav zināms maksimālais kontaktstundu skaits nedēļā, maksimālais skolēnu skaits klasē, bet pirms nosaka šo skolēnu skaitu, lai ierēdnis atnāk un novada stundas 1.klasē ar 26 – 30 skolēniem, kad skolotājs uzdod jautājumu, vai saka pie tāfeles atbildēt vārdiņus nāks un tev pretī stiepjas roku mežs, jo atbildēt grib visi, kur paliek šis roku mežs vēlāk, cik tad ilgi to rociņu vicināsi, ja iespēja ir tikai vienu reizi, bet gribas 10 reizes vienā dienā.
Kurā iedaļā liksim – skolotāja organizētie un vadītie ārpusklases pasākumi? Režisora cienīgs pasākums 100 skolēnu auditorijai.
Un vēl skolotājs varot kvalitatīvi novadīt četras mācībstundas dienā, pārējās jau esot haltūra. – tēze no kursiem.
Tātad bloku sadalījums nav pārdomāts un neatbilst reālajam skolotāja ikdienas darbam. Jo mums skolotājam nav tikai stundas jāvada un tām jāgatavojas, pārējais organizatoriskais, audzināšanas, metodiskais darbs, sarunas ar skolēniem, individuālais darbs, disciplīnas nodrošināšana stundās, tas ir papilddarbs ārpusstundām, pasākumu organizēšana un vadīšana, organizēšana – tā ir aisberga neredzamā daļa un lielākā daļa. Tas aizņem ļoti daudz laika un to visu nevar ietilpināt  tikai 8 stundās nedēļā.
1.bloks varētu būt – 50%, 2.bloks – 40%, 3.bloks – 10%?
Viens psihologs uz 600 bērniem? Mūsdienu trauksmainajā laikmetā ar visām IT atkarībām, izirušajām ģimenēm, sociāli nelabvēlīgajām ģimenēm un vienkārši lielo daudzumu vientuļajām dvēselēm – psihologa nepieejamība un nereāla palīdzība bērnam skolā.
Nobeigumā uzmundrinājumam: Galvenais ikdienas darba dzīvē apzināties sevi kā pedagogu, kurš dod jaunajam cilvēkam ļoti daudz ne tikai zināšanas, bet pasaules redzējumu un mūsu spēkos ir viņu celt. Pirmkārt, jau mums pašiem sevi jāapzinās kā vērtība, jo kā redzam Izglītības Ministrijai esam kā dadzis acī.
Rons Klārks: „ Daudzkārt mēs nekad neuzzināsim, ko viņi pārdzīvo, bet mūsu spēkos ir viņus mīlēt, vērst to laiku, ko viņi pavada kopā ar mums, par īpašu un darīt visu iespējamo, lai viņus uzmundrinātu un stiprinātu pašlepnumu un pašcieņu, kas palīdzēs viņiem tikt galā ar problēmām, kādas viņiem jāpārvar.”
Secinājums – piedāvātais algu modelis neatbilst valdības dotajiem solījumiem par pedagoga cilvēcīgiem darba apstākļiem, par konkurētspējīgu atalgojumu.
Lai mums pietiek spēka un izturības!