Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   IZM precizējusi Pedagogu darba samaksas noteikumu projektu (06.07.2015.)

Trešdiena 08/07/2015


Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) precizējusi Ministru kabineta noteikumu projektu „Pedagogu darba samaksas un valsts finansējuma pedagogu darba samaksai aprēķināšanas un piešķiršanas noteikumi”, aicinot sociālos partnerus sniegt atzinumu. Pēdējā saskaņošanas sanāksme ministrijā notika 18.06.2015., bet IZM noteikumu projektu arodbiedrībai atsūtīja 06.07.2015. plkst. 17:19, prasot sniegt atzinumu līdz 08.07.2015.

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība un Latvijas Izglītības vadītāju asociācija aicinājusi ministriju virzīt pedagogu atalgojuma jauno modeli apstiprināšanai Ministru kabinetā tikai tad, kad ir izstrādāts pedagogu darba samaksas paaugstināšanas grafiks un panākta vienošanās ar sociālajiem partneriem.

Tā kā joprojām nav ņemti vērā virkne būtisku iebildumu no sociālo partneru puses, tad darbs pie Ministru kabineta noteikumu projekta jāturpina un valdības sēdē to nekādā gadījumā nedrīkst izskatīt steidzamības kārtā. Šobrīd noteikumu projekts joprojām paredz, ka lielajās izglītības iestādēs būs darba algas samazinājums, kontaktstundu skaita palielinājums, skolotāju papildus veicamo pienākumu stundu skaita samazinājums (gatavošanās, rakstu darbu labošana, individuālais darbs ar skolēniem un klases audzināšana). Savukārt mazajām izglītības iestādēm piešķirtais amata vienību skaits ir nepietiekams, lai realizētu mācību programmas. Neadekvāti zems atalgojums plānots pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogiem, daļai no atbalsta personāla, augstskolu un koledžu pedagogiem, kā arī daudzas citas LIZDA iebildes, ko IZM nav ņēmusi vērā.

IZM pedagogu darba samaksas noteikumu projekts (06.07.2015.) LIZDA atzinuma sniegšanai from Latvian Trade Union of Education and Science Employees