Aptauja
Vai Jūsu pārstāvētajā augstākās izglītības iestādē ar 2019.gada 1.janvāri ir paaugstinājusies zemākā mēneša darba algas likme?
Jā, ir paaugstinājusies
Nē, nav paaugstinājusies
Neesmu informēts / -a
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   IZM precizējusi Pedagogu darba samaksas noteikumu projektu (06.07.2015.)

Trešdiena 08/07/2015


Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) precizējusi Ministru kabineta noteikumu projektu „Pedagogu darba samaksas un valsts finansējuma pedagogu darba samaksai aprēķināšanas un piešķiršanas noteikumi”, aicinot sociālos partnerus sniegt atzinumu. Pēdējā saskaņošanas sanāksme ministrijā notika 18.06.2015., bet IZM noteikumu projektu arodbiedrībai atsūtīja 06.07.2015. plkst. 17:19, prasot sniegt atzinumu līdz 08.07.2015.

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība un Latvijas Izglītības vadītāju asociācija aicinājusi ministriju virzīt pedagogu atalgojuma jauno modeli apstiprināšanai Ministru kabinetā tikai tad, kad ir izstrādāts pedagogu darba samaksas paaugstināšanas grafiks un panākta vienošanās ar sociālajiem partneriem.

Tā kā joprojām nav ņemti vērā virkne būtisku iebildumu no sociālo partneru puses, tad darbs pie Ministru kabineta noteikumu projekta jāturpina un valdības sēdē to nekādā gadījumā nedrīkst izskatīt steidzamības kārtā. Šobrīd noteikumu projekts joprojām paredz, ka lielajās izglītības iestādēs būs darba algas samazinājums, kontaktstundu skaita palielinājums, skolotāju papildus veicamo pienākumu stundu skaita samazinājums (gatavošanās, rakstu darbu labošana, individuālais darbs ar skolēniem un klases audzināšana). Savukārt mazajām izglītības iestādēm piešķirtais amata vienību skaits ir nepietiekams, lai realizētu mācību programmas. Neadekvāti zems atalgojums plānots pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogiem, daļai no atbalsta personāla, augstskolu un koledžu pedagogiem, kā arī daudzas citas LIZDA iebildes, ko IZM nav ņēmusi vērā.

IZM pedagogu darba samaksas noteikumu projekts (06.07.2015.) LIZDA atzinuma sniegšanai from Latvian Trade Union of Education and Science Employees