Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   LIZDA piešķirts novērotāja statuss augstākās izglītības akreditācijā, licencēšanā

Otrdiena 14/07/2015

 13. jūlijā Ministru kabineta komitejas (MKK) sēdē Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA) panākusi tās iekļaušanu novērotāja statusā Augstskolu, koledžu un studiju virzienu akreditācijas komisijā un Studiju virziena novērtēšanas komisijā, lai nodrošinātu līdzdalību augstākās izglītības kvalitātes un darbinieku interešu aizstāvības jautājumu risināšanā.

MKK sēdē tika izskatīti jautājumi par Ministru kabineta noteikumu projektu “Augstskolu, koledžu un studiju virzienu akreditācijas noteikumi” (VSS-361) un MK noteikumu projektu “Studiju programmu licencēšanas noteikumi” (VSS-359). LIZDA izvirzīja prasību par tās iekļaušanu augstākās izglītības akreditācijas un studiju virzienu izvērtēšanā, lai veicinātu procesu caurskatāmību un objektivitāti. Normatīvie akti vēl jāapstiprina valdībai.

Arodbiedrības panāktās prasības apstiprināšana MKK ir būtisks solis sociālā dialoga veicināšanā starp iesaistītajām pusēm. Augstākās izglītības licencēšanas un akreditācijas procesā piedalīsies gan studējošo, gan darbinieku pārstāvis, tādā veidā sekmējot lielāku un pilnvērtīgāku līdzdalību augstākās izglītības kvalitātes jautājumu risināšanā. Piešķirtais novērotāja statuss LIZDA ļaus rūpīgi vērtēt vai tiek ievērotas visas darbinieku tiesības un intereses.