Aptauja
Vai Jūsu pārstāvētajā augstākās izglītības iestādē ar 2019.gada 1.janvāri ir paaugstinājusies zemākā mēneša darba algas likme?
Jā, ir paaugstinājusies
Nē, nav paaugstinājusies
Neesmu informēts / -a
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   LIZDA piešķirts novērotāja statuss augstākās izglītības akreditācijā, licencēšanā

Otrdiena 14/07/2015

 13. jūlijā Ministru kabineta komitejas (MKK) sēdē Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA) panākusi tās iekļaušanu novērotāja statusā Augstskolu, koledžu un studiju virzienu akreditācijas komisijā un Studiju virziena novērtēšanas komisijā, lai nodrošinātu līdzdalību augstākās izglītības kvalitātes un darbinieku interešu aizstāvības jautājumu risināšanā.

MKK sēdē tika izskatīti jautājumi par Ministru kabineta noteikumu projektu “Augstskolu, koledžu un studiju virzienu akreditācijas noteikumi” (VSS-361) un MK noteikumu projektu “Studiju programmu licencēšanas noteikumi” (VSS-359). LIZDA izvirzīja prasību par tās iekļaušanu augstākās izglītības akreditācijas un studiju virzienu izvērtēšanā, lai veicinātu procesu caurskatāmību un objektivitāti. Normatīvie akti vēl jāapstiprina valdībai.

Arodbiedrības panāktās prasības apstiprināšana MKK ir būtisks solis sociālā dialoga veicināšanā starp iesaistītajām pusēm. Augstākās izglītības licencēšanas un akreditācijas procesā piedalīsies gan studējošo, gan darbinieku pārstāvis, tādā veidā sekmējot lielāku un pilnvērtīgāku līdzdalību augstākās izglītības kvalitātes jautājumu risināšanā. Piešķirtais novērotāja statuss LIZDA ļaus rūpīgi vērtēt vai tiek ievērotas visas darbinieku tiesības un intereses.