Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   LIZDA iebildumu pamatojums IZM izstrādātajiem MK noteikumiem par pedagogu darba samaksu

Otrdiena 14/07/2015Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības (LIZDA) iebildumu pamatojums Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) izstrādātajam Ministru kabineta (MK) noteikumu projektam „Pedagogu darba samaksas un valsts finansējuma pedagogu darba samaksai aprēķināšanas un piešķiršanas noteikumi”.

LIZDA iebildumu pamatojums IZM izstrādātajiem pedagogu darba samaksas jaunā modeļa MK noteikumiem from Latvian Trade Union of Education and Science Employees