Aptauja
Vai Jūsu pārstāvētajā augstākās izglītības iestādē ar 2019.gada 1.janvāri ir paaugstinājusies zemākā mēneša darba algas likme?
Jā, ir paaugstinājusies
Nē, nav paaugstinājusies
Neesmu informēts / -a
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   LIZDA neapstiprina mērķdotāciju sadalījumu pašvaldībām

Piektdiena 17/07/2015

16. jūlijā (ceturtdienā) Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA) mērķdotācijas sadales uzraudzības komisijas sanāksmē neatbalstīja Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) veiktos mērķdotāciju - pašvaldību izglītības iestādēm - finansējuma aprēķinus un sadalījumu pašvaldībām 2015. gada septembrim – decembrim, jo tajā skaidri redzami budžeta robi. 
 
LIZDA veica mērķdotāciju aprēķina un sadalījuma analīzi un konstatēja, ka pašvaldību izglītības iestādēs piecgadīgo un sešgadīgo bērnu skaits uz 2015. gada 1. septembri strauji pieaug. IZM mērķdotāciju četriem mēnešiem aprēķina un sadala uz 27.maijā VISS datubāzē ievadīto un pašvaldības apstiprināto izglītojamo skaitu. Pēc IZM prognozes un LIZDA aprēķiniem piecgadīgo un sešgadīgo bērnu skaits uz 2015.gada 1.septembri palielināsies aptuveni par 2 300 izglītojamajiem. Tas nozīmē, ka četrus mēnešus pašvaldības nesaņems finansējumu tādā apjomā kāds tas pienāktos attiecībā pret izglītojamo skaitu. Cietīs pedagogu darba alga.
 
Otra problēma ko LIZDA saskatīja ir finansējuma trūkums pedagogu piemaksām par iegūtajām kvalitātes pakāpēm. Pašvaldības līdz 2015. gada 10. jūnijam iesniedza  informāciju par pedagogu likmju skaitu uz 2015. gada 27. maiju, kuri ieguvuši 3., 4. un 5. kvalitātes pakāpes. IZM piemaksas par iegūtajām kvalitātes pakāpēm tika aprēķinātas neņemot vērā to, ka papildus kvalitātes pakāpes no 2015. gada 1. septembra ir jāsāk maksāt 653 pedagogiem, kuri ieguvuši 3. pakāpi, 26 pedagogiem, kuri ieguvuši 4. pakāpi un 4 pedagogiem ar iegūtu 5. kvalitātes pakāpi. 
 
Ja LIZDA apstiprinātu pašreizējo mērķdotāciju sadali, tad pašvaldības četrus mēnešus nesaņemtu finansējumu par aptuveni 2 300 izglītojamajiem piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācībai nodarbināto pedagogu darba samaksai, un nesaņemtu papildus finansējumu, lai apmaksātu piemaksas 683 pedagogiem par iegūtajām kvalitātes pakāpēm
 
LIZDA lūdz IZM rast risinājumu, lai pedagogiem četrus mēnešus (01.09.2015. – 31.12.2015.) tiktu nodrošināts tāds atalgojums, kāds pienākas.