Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   LIZDA neapstiprina mērķdotāciju sadalījumu pašvaldībām

Piektdiena 17/07/2015

16. jūlijā (ceturtdienā) Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA) mērķdotācijas sadales uzraudzības komisijas sanāksmē neatbalstīja Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) veiktos mērķdotāciju - pašvaldību izglītības iestādēm - finansējuma aprēķinus un sadalījumu pašvaldībām 2015. gada septembrim – decembrim, jo tajā skaidri redzami budžeta robi. 
 
LIZDA veica mērķdotāciju aprēķina un sadalījuma analīzi un konstatēja, ka pašvaldību izglītības iestādēs piecgadīgo un sešgadīgo bērnu skaits uz 2015. gada 1. septembri strauji pieaug. IZM mērķdotāciju četriem mēnešiem aprēķina un sadala uz 27.maijā VISS datubāzē ievadīto un pašvaldības apstiprināto izglītojamo skaitu. Pēc IZM prognozes un LIZDA aprēķiniem piecgadīgo un sešgadīgo bērnu skaits uz 2015.gada 1.septembri palielināsies aptuveni par 2 300 izglītojamajiem. Tas nozīmē, ka četrus mēnešus pašvaldības nesaņems finansējumu tādā apjomā kāds tas pienāktos attiecībā pret izglītojamo skaitu. Cietīs pedagogu darba alga.
 
Otra problēma ko LIZDA saskatīja ir finansējuma trūkums pedagogu piemaksām par iegūtajām kvalitātes pakāpēm. Pašvaldības līdz 2015. gada 10. jūnijam iesniedza  informāciju par pedagogu likmju skaitu uz 2015. gada 27. maiju, kuri ieguvuši 3., 4. un 5. kvalitātes pakāpes. IZM piemaksas par iegūtajām kvalitātes pakāpēm tika aprēķinātas neņemot vērā to, ka papildus kvalitātes pakāpes no 2015. gada 1. septembra ir jāsāk maksāt 653 pedagogiem, kuri ieguvuši 3. pakāpi, 26 pedagogiem, kuri ieguvuši 4. pakāpi un 4 pedagogiem ar iegūtu 5. kvalitātes pakāpi. 
 
Ja LIZDA apstiprinātu pašreizējo mērķdotāciju sadali, tad pašvaldības četrus mēnešus nesaņemtu finansējumu par aptuveni 2 300 izglītojamajiem piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācībai nodarbināto pedagogu darba samaksai, un nesaņemtu papildus finansējumu, lai apmaksātu piemaksas 683 pedagogiem par iegūtajām kvalitātes pakāpēm
 
LIZDA lūdz IZM rast risinājumu, lai pedagogiem četrus mēnešus (01.09.2015. – 31.12.2015.) tiktu nodrošināts tāds atalgojums, kāds pienākas.