Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   Labāku izglītību, labākai pasaulei: EI VII Pasaules kongress Otavā

Otrdiena 21/07/2015

Šonedēļ (21.07. – 26.07.) norisinās septītais Pasaules Izglītības darbinieku arodbiedrības (EI – Education International) kongress, kurā piedalās teju 2000 deleģēti izglītības darbinieku arodbiedrību un apvienību pārstāvji no 173 valstīm, lai novērtētu kolektīvo darbību ietekmi pēdējos četros gados un iezīmētu jaunus uzstādījumus organizācijām.

Šajā kongresā tiks definēti mērķi nākamajiem četriem gadiem. Viens no galvenajiem kongresa mērķiem ir atjaunot skolotāja profesijas satusu sabiedrībā, pasaulē, kur mācību process tiek ierobežots ar standartizētām metodēm un komerciāli kropļots, kā arī stiprināt izglītības darbinieku arodbiedrības un izstrādāt stratēģijas, lai aizsargātu publisko izglītības sistēmu.

Kongresa tēma “Vienoti kvalitatīvai izglītībai – labāku izglītību, labākai pasaulei”, 2013.gadā aizsākās kā masīva EI un tās dalīborganizāciju veidota globāla kampaņa, kurā aktīvi iesaistījās arī Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrī (LIZDA), iestājoties par pieejamu un kvalitatīvu izglītību ikvienam un profesionāliem, motivētiem pedagogiem.

Lai gan oficiālā kongresa atklāšanas diena bija 21.jūlijs, semināri un diskusijas par darba kārtību norisinās jau no 18.jūlija. Viens no svarīgākajiem pirmskongresa pasākumiem 20. jūlijā bija augstākās izglītības un tālākizglītības seminārs, kurā piedalījās aptuveni 300 dalībnieki no visas pasaules. Seminārā tika apspriesta situācija augstākās izglītības un zinātnes sektorā dažādās valstīs. Šajā seminārā, un aktīvās diskusijās, iesaistījās arī LIZDA pārstāve Ilze Trapenciere (eksperte augstākās izglītības un zinātnes jautājumos). I.Trapenciere pārstāvēs arodbiedrību visa kongresa laikā.

LIZDA sekos līdzi un informēs biedrus par svarīgākajiem notikumiem un diskusiju rezultātiem.