Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   LIZDA rosina trīs miljonus eiro novirzīt mazo skolu atbalstam

Piektdiena 24/07/2015

Ņemot vērā, ka pedagogu darba samaksas jaunais modelis aizvien nav pilnībā izstrādāts un apstiprināts valdībā, Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA) rosina Ministru kabinetam (MK) 2015.gada valsts budžetā modeļa ieviešanai rezervētos 3 miljonus eiro novirzīt mazo skolu atbalstam, sākot ar jauno 2015./2016. mācību gadu.

Tā kā jaunais finansēšanas modelis netiks ieviests 2015.gadā, bet, iespējams, 2016.gada 1.septembrī, LIZDA uzsver, ka budžetā paredzētie līdzekļi jāizmanto, lai mazinātu kādu no problēmsituācijām izglītības sektorā jau šogad. LIZDA redz iespēju, novirzot 3 miljonus eiro mazo skolu atbalstam, palielināt esošo koeficientu 1. – 4. klases skolēnu skaitam, ja skolēnu skaits pamatizglītības pakāpē ir 100 skolēni un mazāk.

Mazajās skolās ar izglītojamo skaitu līdz 100 skolēniem Latvijas reģionos ir jūtami liels finansiālā atbalsta trūkums. Pie šā brīža finansēšanas modeļa „Nauda seko skolēnam” mazo skolu skolotāji nesaņem pienākošos atalgojumu pilnā apmērā par papildus pienākumu veikšanu – klases audzināšanu, stundu gatavošanu, mājasdarbu labošanu, individuālo darbu ar skolēniem. LIZDA uzskata, ka nav pieļaujama situācija, kurā skolotājam netiek samaksāts par visiem veicamajiem pienākumiem.

Tāpat arī LIZDA saskata variantu šo finansējumu novirzīt augstākajai izglītībai – valsts budžeta finansēto studiju vietu nodrošināšanai, vai arī, lai palielinātu MK noteikumos Nr. 836 noteiktās zemākās mēneša darba algas likmes augstskolu pedagogiem.

Kā ziņots, 3 miljoni eiro valsts budžetā jaunā modeļa ieviešanai šobrīd rezervēti pozīcijā no neparedzētiem gadījumiem, kas tiktu pārdalīti pedagogu darba samaksas nodrošināšanai pēc darba samaksas modeļa aprobācijas procesa beigām un pēc attiecīgu normatīvo aktu pieņemšanas valdībā.