Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   LIZDA fonds - Tava palīdzības garantija

Otrdiena 28/07/2015

22. jūlijā notika LIZDA nelaimes gadījumu fonda Valdes sēde. Tajā tika izskatīti 48 nelaimes gadījumi. Cietušajiem biedriem piešķirti pabalsti par kopējo summu 6 895,67 eiro. Kopš gada sākuma fondā izskatīti 390 pieteikumi, tostarp, divi nāves gadījumi. Kopējā pabalstos izmaksātā summa šobrīd sastāda 58 113,67 eiro.
 
LIZDA nelaimes gadījumu pieteikumi tiek izskatīti reizi mēnesī. Nākamā Valdes sēde paredzēta 26. augustā, un līdz 25. augustam ir iespējams pieteikt nelaimes gadījumu, ja kopš notikuma brīža nav pagājis vairāk kā gads. 
 
LIZDA fonds ir Tava garantija 24 stundas 7 dienas nedēļā

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība ir pirmā no nozaru arodbiedrībām Latvijā, kura no biedru naudām apdrošina savus biedrus pret nelaimes gadījumiem. LIZDA fonds ir iespēja strādājošam arodbiedrības biedram gūt materiālo palīdzību (par traumu, dienas naudu, slimnīcas un ārstēšanās izdevumu atlīdzību u.tml.), ja biedrs cietis nelaimes gadījumā Latvijas teritorijā.
 
Uzzini vairāk kādos nelaimes gadījumos LIZDA biedriem paredzēta materiālā palīdzība un kā to saņemt!