Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   LIZDA priekšlikumi modeļa uzlabošanai un pedagogu algu paaugstināšanas grafikam 2017. – 2019.gadam

Ceturtdiena 30/07/2015

Apzinoties Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) aizņemtību un valsts budžeta ierobežotās finansiālās iespējas, Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA) ir definējusi neatliekamos pasākumus pedagogu darba samaksas jaunā modeļa uzlabošanai pirms tā iespējamas ieviešanas 2016.gadā un izstrādājusi pedagogu darba samaksas paaugstināšanas grafika projektu 2017. – 2019.gadam.

Arodbiedrība paudīs atbalstu pedagogu darba samaksas jaunā modeļa ieviešanai tikai tad, ja valdībā kopā ar IZM izstrādāto Ministru Kabineta (MK) noteikumu projektu tiks apstiprināti arī Neatliekamie pasākumi pedagogu darba samaksas jaunā modeļa uzlabošanai pirms tā ieviešanas 2016.gadā un pedagogu darba samaksas paaugstināšanas grafiks 2017. – 2019.gadam, turklāt tos akceptējot pēc būtības, nevis ietverot pedagogu darba samaksas MK noteikumu projekta sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojuma (anotācijas) pielikumā.

Kā ziņots, grafika izstrādi 02.07.2015. tikšanās laikā ar LIZDA pārstāvjiem atbalstīja arī ministru prezidente Laimdota Straujuma. Tāpat arī Finanšu ministrijai nav būtisku iebildumu pret grafika izstrādi, aicinot IZM norādīt tā fiskālo ietekmi. Pamats grafika izstrādes pieprasīšanai ir arī Izglītības likuma 53.panta 2.punkts (grafiks), Laimdotas Straujumas pirmās vadītās valdības deklarācijas 20.punkts (grafiks) un šobrīd otrās valdības deklarācijas 31.punkts (motivācijas sistēma), LIZDA un partiju noslēgtās vienošanās (grafiks), IZM pedagogu darba samaksas aprēķināšanas modeļa un pedagogu darba samaksas paaugstināšanas grafika izstrādes darba grupas darba plāns (grafiks), Izglītības attīstības pamatnostādņu 2014. – 2020.gadam III nodaļas 1.2.punkts (motivācijas sistēma), LIZDA 2013.gada novembra prasība valdībai sākt darbu pie pedagogu atalgojuma sistēmas pilnveides, novēršot esošās neadekvātās darba samaksas atšķirības un kopā ar sociālajiem partneriem izstrādājot visu līmeņu pedagogu darba samaksas paaugstināšanas grafiku.