Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   LIZDA priekšsēdētāja I.Vanaga tiekas ar Valsts prezidentu

Piektdiena 07/08/2015

7. augustā Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības (LIZDA) priekšsēdētāja I.Vanaga, kopā ar Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības (LBAS) priekšsēdētāju P.Krīgeru un citiem lielāko nozaru pārstāvjiem, devās vizītē pie Latvijas Valsts prezidenta Raimonda Vējoņa, lai pārrunātu jautājumus, kas skar konkrētās nozares. 

Inga Vanaga pārrunās izcēla šobrīd aktuālākos tematus par nepietiekamo valsts finansējumu, problēmām augstākajā izglītībā un zinātnē, kā arī par izglītības kvalitāti un pieejamību, kas sevī ietver jautājumus par skolu tīkla sakārtošanu, pedagogu kvalitātes pakāpēm un mazajām skolām.

Kā vienu no būtiskākajām problēmām LIZDA priekšsēdētāja minēja valsts normatīvo aktu neievērošanu, kas noved pie netaisnīgas finanšu sadales un jūtami pasliktina situāciju izglītībā un zinātnē. Prezidents piekrita, ka tā ir valsts līmeņa problēma un skar vairākas nozares. R.Vējonis piebilda, ka savā darbības laikā vērsīs uzmanību, lai valstī pieņemtie normatīvie akti tiktu ievēroti. 

Šobrīd aktuālajā skolu tīkla sakārtošanas jautājumā Valsts prezidents bija vienisprātis ar LIZDA priekšsēdētāju, ka pirmsskolas un 1. – 6. kalses izglītība bērniem jānodrošina pēc iespējas tuvāk mājām, savukārt lemjot par vidusskolu tīkla sakārtošanu, ir būtiski ņemt vērā kvalitātes kritērijus. 

R.Vējonis uzklausīja arī vienu no galvenajām LIZDA prioritātēm – rūpēties par pedagogam veselīgu darba vidi un cienīgu statusu sabiedrībā, gūstot adekvātu novērtējumu gan no valsts pārvaldes, gan sabiedrības kopumā. Tika pārrunāta kvalitātes pakāpju piešķiršanas sistēma, kura izraisa pretrunīgas emocijas pedagogiem. LIZDA veiktajā aptaujā atbalstu pakāpju sistēmai, tādai kāda tā ir šobrīd, pauž tikai aptuveni 8% aptaujas dalībnieki.

Izglītības jautājumos prezidenta kungs ticies arī ar Finanšu ministrijas pārstāvjiem, Izglītības un zinātnes ministri Mārīti Seili un darba devējiem, tādejādi uzklausot vairākus viedokļus un izrādot savu interesi par izglītības un zinātnes nozari kopumā. R. Vējonis izteica atzinību par aktīvo sociālo dialogu, kas vērojams starp izglītības nozarē esošajām pusēm. 

Vizītes laikā prezidents uzklausīja arodbiedrību pārstāvju teikto, nesteidzoties izteikt skaļus spriedumus, vai dot konkrētus solījumus. Kopējais iespaids palicis pozitīvs, jo R.Vējonis izprot un orientējas aktuālākajās problēmās.