Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   EI VII Pasaules kongresa rezolūcijas - fokuss turpmākajiem četriem gadiem

Sestdiena 08/08/2015

Ir noslēdzies Pasaules Izglītības darbinieku arodbiedrības (EI – Education International) VII Pasaules kongress Otavā. Joprojām paturot fokusā kongresa tēmas devīzi “Vienoti kvalitatīvai izglītībai – labāku izglītību, labākai pasaulei!”, dalībnieki atgriezušies savās ikdienas gaitās, smēlušies iedvesmu tālākai darbībai, lai kopīgiem spēkiem stiprinātu arodbiedrību ietekmi un cīnītos par kvalitatīvu un pieejamu izglītību visā pasaulē. 

Kongresa atklāšanas dienā, ar teju pusstundu garu un iedvesmojošu runu, uzstājās EI prezidente Sjūzena Hopguda (Susan Hopgood). S.Hopguda ar gandarījumu atzīst, ka Pasaules Izglītības darbinieku arodbiedrība uzskatāma kā ietekmīgākā organizācija, kura iestājas par kvalitatīvu izglītību. Tās izvirzītos mērķus un standartus respektē un ņem vērā izpildvaras daudzās pasaules valstīs.  “Daudz durvju atveras, ja esi 32 miljonu izglītības darbinieku balss” – tā Sjūzena Hopguda. Pilnu kongresa atklāšanas runu skaties šeit.

Nedēļas laikā no 21. jūlija līdz 26. jūlijam, izskatīja kongresam iesniegtās rezolūcijas, no kurām pieņemtas un apstiprinātas tika 48 rezolūcijas, sadalot tās tematiskās grupās:

1. Kvalitatīva izglītība un tās pieejamība valsts finansētā un publiski regulētā izglītības sistēmā.
2. Skolotāju un citu izglītības darbinieku labklājības jautājumi, caur cilvēktiesību ievērošanu, profesionālo brīvību un efektīvu iesaistīšanos arodbiedrībā. 
3. Etniskās, invaliditātes, sociāli ekonomiskas, reliģiskās u.c. veidu diskriminācijas izskaušana izglītības sistēmā.
4. Arodbiedrību loma, veidojot izglītības politiku valstī. Nacionāla un starptautiska sadarbība, iestājoties par demokrātiju un ilgtspējīgu attīstību, sociāli sakārtotu sistēmu – veselību un drošību. 
5. Pasaules Izglītības darbinieku arodbiedrības struktūras sakārtošana, lai veiksmīgi īstenotu visus uzstādījumus, kas ietverti VII kongresa rezolūcijās. 

Kongresa diskusijās piedalījās LIZDA pārstāve Ilze Trapenciere, eksperte augstākās izglītības un zinātnes jautājumos. I.Trapenciere komentē, ka globāli vērtējot visas rezolūcijas ir būtiskas arī Latvijā, taču prioritāra ir visa pirmā grupa – kvalitatīvas izglītības pieejamība ikvienam, iestājoties pret izglītības privatizāciju un komercializāciju. Ļoti nozīmīgas LIZDA darbā ir otrās grupas rezolūcijas, piemēram, nepietiekams atbalsts jaunajiem skolotājiem, kuri saskarās ar sliktiem darba apstākļiem, zemu atalgojumu un mazām izaugsmes iespējām. I.Trapenciere min, ka svarīgi turpmākajā LIZDA darbībā pievērst vairāk uzmanības tādām kongresā izvirzītajām tēmām kā izglītības atbalsta personāls, darba vide, terminētie darba līgumi un sociālas garantijas darbiniekiem visos izglītības līmeņos. Svarīga ir arī iesaistīšanās Eiropas arodbiedrību kustībā, lai izvērtētu neoliberālās izglītības politikas procesus, riskus un problēmas, kas apdraud kvalitatīvas izglītības pieejamību visiem. Tāpat arī jāturpina sadarbība ar nozari saistošām organizācijām un jāstiprina izveidotā alianse “Vienoti kvalitatīvai izglītībai”. 

Kongresā pieņemtās rezolūcijas ir politiskās un stratēģiskās ievirzes turpmākajiem četriem gadiem. Atskatoties pagātnē, Pasaules Izglītības darbinieku arodbiedrības V Pasaules kongresā 2007. gadā tika izveidota politikas darba grupa pirmsskolas izglītības jautājumos, lai nodrošinātu kvalitatīvu pirmsskolas izgītības pieejamību visiem bērniem. Tagad tā ir viena no izglītības politikas prioritātēm daudzu valstu valdībām, tajā skaitā arī attīstības valstīs. Pēdējos desmit gados globālā līmenī izglītības jomā ir panākts daudz, veicinot kvalitatīvas izglītības un pedagogu darba apstākļu standartus, par kuriem iestājas arī LIZDA un citas arodbiedrības visā pasaulē. Tiecoties pēc šiem standartiem, ir jāturpina būt neatlaidīgiem un vienotiem. 

Kongresa pirmspēdējā dienā tika izcelta izglītības atbalsta personāla nozīmība. Prezentējot video ar nosaukumu “Ir nepieciešams viss izglītības darbaspēks, lai pilnībā izglītotu bērnu” (It takes the entire education workforce to educate the whole child), EI atzina, cik būtiska ir to cilvēku esamība izglītības iestādēs, kuru darbs ikdienā netiek pienācīgi novērtēts, piemēram, bibliotekāri, ēdināšanas darbinieki, dežuranti, skolas apsargi u.c. Video materiālā redzams salīdzinājums ar kosmonautu sasniegumiem – vai būtu iespējams nokļūt uz mēness, ja NASA algotu tikai kosmonautus? Pasaules Izglītības darbinieku arodbiedrības pārstāvji mudināja dalīborganizācijas turpmākajā darbībā pievērst uzmanību izglītības atbalsta personālam. Atziņu un cieņu var vairot, veicinot izpratni par to, kāds ir šo cilvēku ieguldījums ik dienu, lai bērni varētu pilnvērtīgi izglītoties.


LIZDA lems par EI VII Pasaules kongresā pieņemto rezolūciju adaptēšanu savā turpmākajā darbībā.