Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   Sveicam jaunos pedagogus starptautiskajā Jaunatnes dienā!

Trešdiena 12/08/2015

Latvijas Izglītības un Zinātnes darbinieku arodbiedrība sirsnīgi sveic jaunos pedagogus starptautiskajā Jaunatnes dienā. 
 
Jūsu dzīvesprieks, radošums, plašais redzesloks un prasmes ir pamats ilgtspējīgas sabiedrības veidošanā. Arodbiedrība novēl būt vienotiem un spēcīgiem – nezaudēt entuziasmu, dzīves sparu un pozitīvo attieksmi!
 
“Tas spēks, kas niecīgs pilienā, top liels un varens kopumā!”