Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   LIZDA un Seile: Jaunā algu modeļa ieviešanai nepieciešams papildus finansējums

Ceturtdiena 27/08/2015

26. augusta Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības (LIZDA) padomes sēdē, kurā piedalījās arī Izglītības un zinātnes ministre Mārīte Seile, abas puses diskutēja par pedagogu darba samaksas jaunā modeļa tālāko virzību. LIZDA atkārtoti uzsvēra, ka modelim joprojām ir vairākas būtiskas nepilnības, kas situāciju izglītībā neuzlabotu, bet pat pasliktinātu, lai tās novērstu, nepieciešams papildus valsts finansējums.

LIZDA padome izceļ, ka izglītība tiek pozicionēta kā viena no būtiskākajām valsts prioritātēm, taču politiķu reālās darbības to nepierāda. Lai ieviestu kvalitatīvu pedagogu darba samaksas modeli, ir nepieciešamas ņemt vērā arodbiedrības izstrādātos priekšlikumus. Šķiet, ka Izglītības un zinātnes ministrija un Finanšu ministrija nespēj savstarpēji vienoties konstruktīva lēmuma pieņemšanā, tādēļ ticība iegūt nepieciešamos līdzekļus, lai uzlabotu modeli ar vien vairāk sarūk.

Tikmēr Mārīte Seile uzsver, lai jauno darba samaksas sistēmu ieviestu ar 2016. gada 1.septembri , lēmums par izstrādāto modeli jāpieņem valsts budžeta sagatavošanas kontekstā.

M.Seile: „Neaicinu uz kompromisiem, kas ir pretrunā jūsu [arodbiedrības] darba uzdevumam, bet mēģināt rast līdzsvaru starp izglītības kvalitāti, pieejamību un izmaksu efektivitāti, ņemot vērā pašreizējo budžetu un vērtējot, kādas ir reālās iespējas izglītības nozarei saņemt papildus finansējumu. Uzskatu, ka modelis, tāds, kāds tas tika prezentēts Ministru kabineta komitejā ir īstenojams”.

Savukārt LIZDA padome no savām prasībām nav gatava atkāpties, jo bez tām modelis nav ilgtspējīgs, un pēc tā ieviešanas tāpat būs nepieciešami neskaitāmi labojumi. Diemžēl atbalstīt modeli tādu, kāds tas ir šobrīd, nozīmētu nenovērst nevienlīdzību, neveicināt izglītības kvalitātes paaugstināšanos un jauno pedagogu, īpaši vīriešu, motivāciju strādāt izglītības iestādēs.

LIZDA panākusi, ka modeli pirmdien,31.augustā izskatīs Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes sēdē (NTSP), kurā arodbiedrība uzstās uz nepieciešamo papildus finansējumu uzlabojumiem modeļa ieviešanai.

Tāpat arī pedagogu atalgojuma jauno modeli un pedagogu darba samaksas paaugstināšanas grafiku Izglītības un zinātnes ministrija nākamnedēļ iesniegs atkārtotai izskatīšanai Koalīcijas sadarbības padomes sēdē. Šobrīd ministrija gatavo aprēķinus variantam, ja modeļa atsevišķi elementi tiktu ieviesti pakāpeniski.

Turpmākā nedēļa varētu būt izšķiroša. Gaidāmie notikumi parādīs, cik lielā mērā valsts izglītības nozari izceļ kā prioritāti. Ja lēmums tiks pieņemts neņemot vērā LIZDA prasības, arodbiedrība ir gatava rīkot ārkārtas sēdi, kurā lemt par turpmāko rīcību, neizslēdzot protesta akcijas.

LIZDA paveiktais no 2015. g. jūnija līdz augustam un rudens periodā plānotais from Latvian Trade Union of Education and Science Employees